Vivarail med H2 FC tog

NEL 04.02.2019 kl 13:34 1245

Løkke har rett. H2 I tunge applikasjoner kommer raskere enn tidligere antatt. Fyllestasjoner for tog har nok annen og større dimmensjon enn for trailere til Nikola. Ikke rart det haster med å utvikle store nok fyllestasjoner til tog.

https://fuelcellsworks.com/news/vivarail-reveals-latest-plans-for-hydrogen-train/
Tigeren
04.02.2019 kl 14:23 1133

Jeg tør nesten ikke tenke på hvor stor Alstom H2 togkontrakten/ tungt fylleutstyr til Nel kan nå blir. Nikola kontrakten er vel på ca kr 12 milliarder for de første 448 elektrolyserør. Alstoem kan bli større en det, er mine tanker....Wowhh!!
Framtia
04.02.2019 kl 17:12 971

La oss antyde at Nikola setter opp 700 stasjoner i USA. 448 elektrolysører tilsvarer ca 56 stasjoner til ca 1,5 mrd$ eller 12 mrd kroner. Stemmer dette vil kontrakten bare i USA utgjøre ca 150mrd kroner totalt...Dette er bare Nikola. Ha meg unnskyldt om jeg tenker feil...Synes summene er "usannsynlig"høye?

9.2.2019 Nok en operatør som legger om til hydrogentog - nå i Østerrike: https://www.krone.at/1859813