Overskuddskraft i Tyskland


Ifølge TenneT, som er et av de store el.kraftselskapene i EU, så hadde Tyskland alene (2017 tall) 5,2 terrawatt timer produksjon av fornybar elektrisk kraft som ikke kunne brukes. Ref. Norne Securities på Twitter nå.

Så tenker jo jeg at utbyggingen av sol/vind fortsetter med i eksplosiv hastighet overalt, så hydrogenproduksjon blir en desto større no-brainer.

Go hard, go long
Framtia
04.02.2019 kl 17:44 1101

Forhåpentligvis vil produksjon av fornybar hydrogen bremse behovet for stadig nye vind-/solparker...Dersom man ikke snart optimaliserer produksjon av kraft vha energilagring, risikerer man å måtte bygge ut mer og mer for å ta toppene i etterspørselen...Dette betyr igjen overproduksjon i store deler av året, noe vi ikke ønsker...Det er negative sider, ved å bygge ut stadig mere fornybar kraftproduksjon...Det blir stor belastning på urørt natur, som igjen vil bli mindre attraktiv som turistmål...
really
04.02.2019 kl 21:46 744

Dette argumentet om overskuddskraft er mye brukt, men hvor relevant er det?

Begrepet overskuddskraft betyr at det bare er der deler av året. Det vil si at om det bare er denne kraften som brukes så blir kapasitetsutnyttelsen lav. Kanskje så lav at investeringen i nødvendig utstyr ikke er lønnsom.

Investeringsnivået er i underkant av 50 000 USD pr MW kapasitet. Hvor mange MWh «gratis» kraft må de ha for å forsvare en slik investering?