Kappahl


Har lest igjennom diverse rapporter om selskapet i det siste og gjort diverse analyser. På overflaten ved generelle verdiindikatorer så ser selskapet veldig billig ut. P/E= 7.1 P/S= 0.28 P/B 0.80.

Det er ingen tvil om at selskapet opplever en tøff periode med spesielt press på marginene. Selskapets omsetning forsetter å stige og internett andelen er nå opp til 7% av total omsetning (opp 2% fra 2018). Finansielt er selskapet i en veldig trygg posisjon. Gjeldsgrad på 0.9 hvor selskapet har et mål om å ligge under 3.0. Det vil si at selskapet kan legge på seg betydlig med gjeld uten at det settes i en ugunstig posisjon.

Har gjort diverse kontantstrømanalyser av den frie kontantstrømmen:

FCF= 122 (2018)
Vekst 10 år =3%
Vekst etter 10 år =2%
Discount =10%
Value = 21kr per aksje

Ved bruk av gjennomsnittlig fri kontantstrøm (10 år)
FCF= 195
Samme vekst og discount rater
Value 25.6 kr per aksje

Med slike konservative vekstrater og en høy discounting så vil det egentlig si at jeg ikke forventer at selskapet skal vokse mer enn inflasjonsnivået.

Dette virker for meg som et fristende tidspunkt å kjøpe seg inn i selskapet på. Jeg er fortsatt usikker på hvordan marginene vil komme til å utvikle seg de neste 5-10 årene, men prisen virker å rettferdiggjøre en investering basert på underliggende verdi.

Aksjen handeles i dag for rundt 17kr.

I tillegg skal det utbetales en dividende på 2kr aksjen som gir en yield på 11.4%.