Analyse

PHO 05.02.2019 kl 16:37 947

https://www.prsnetwork.com/new-tech-eval-cysview/

Meget oppegående analyse som synliggjør hva som kommer til å skje når ketchupeffekten slår inn.
Eller stanger kursen mot 48 for 3 gang, dette i sammenheng med det tekniske bildet tilsier at den er i ferd med å bryte denne motstanden. Er markedet i ferd med å prise inn det enorme potensialet?
NilsAB
05.02.2019 kl 20:23 740

Den kom på en annen tråd i går, sikkert derfor det ikke er respons ?

Tillater meg å legge inn mitt svar fra den andre tråden. Bra link som fortjener egen tråd.

Flott artikkel.
Lest rask gjennom. Forstår det slik at for en klinikk kan man regne med 144 pasienter i kvartalet (fra start). Nedbetalingstid på investert utstyr 3-6 mnd. 4 mnd fra bestilling til første pasient.

Ergo dersom det er satt ut bra med scope gjennom Q4 så vil vi i Q1 delvis se resultater fra disse. Q2 vil alle være oppe å gå. Regner med minst 10 stk i full gass i Q1 (antall operative klinikker det er brukt data fra i analysen). Store sykehus/klinikker kan nok sluke enda mer pasienter pr dag (det har vi sett eksempel på, ref studie bærum sykehus m fl). Analyse bekrefter anslagene vi har operert med på 10-20 pasienter i uken (11 i eksempelet).

1,2 MNOK pr kvartal pr scope (mot dagens inntjening på rigide på ca 110.000 NOK pr kvartal). Dette er bra.