Q4 i morgen hvordan går det da?


Veldig stort potensiale her. Slik jeg ser det trorjeg de klarer og gå nesten i 0 fra q1 og så tjene gode penger fra q2. Mest spennende er at de kommer opp med ny guiding for 2019. Salget har tatt fullstendig av for q4 og alt de presenterte på børsnoteringen er slått. At prisen er kun 8.5kr er billig. Emisjonskurs var 8kr og de har bare hatt positive nyheter. De har blitt dratt ned av alt forbrukslån snakket og utfordringer som er der. 2 uker til resultat og en bekreftelse hva selskapet tror om fremtiden. (Klarer de 70milion per mnd som de hadde i OKT og NOV vil de ha over 1mrd ved desember i år. Det er renteinntekter på 80 mill og det er bare 44 mill aksjer. Så tror jeg tapene ligger mye lavere ettersom de har sikkerhet i bolig for over 90 prosent av lånene. Klarer de målsetning med 50% dekning av utgifter/inntekter betyr det 0.5 kr per aksje for 2019 og 1.5kr 2020 og børsnotering og 2.5-3kr for 2021. Pe på 8-10 kan gi meget hyggelig aksjekurs.

Hva jeg tror .....
07.02.2019 kl 12:08 682

Når legger de frem Q4, etter børs i dag? Ingen selger nå, ratio fortsatt skyhøyt.

Fortsatt god vekst i fjerde kvartal 2018
- Netto utlånsvekst var 216,5 millioner kroner
- Utlån til kunder var 361,9 millioner kroner per 31. desember 2018
- Netto resultat etter skatt var -2,65 millioner kroner
- Ren kjernekapitaldekning var 144 %
- Målsetning for utlån ved årsslutt 2019 er økt fra 633 til i overkant av 900 millioner kroner
- Banken forventer å være lønnsom i løpet av første halvår 2019

Dette er jo meget bra, litt mindre utlån i Q4 desember enn Okt og Nov 55 mill men det er jo og Jul og fri (Så egentlig er det faktisk like bra)
Resultat på -2,65 vs -3.97 for Q3 Det er meget bra. kostnader opp litt pgr økt aktivitet.
I og med lån øker så raskt så vil jo full rente effekt ikke kommer før i nest kvartal.
Det stemmer som jeg skrev over at de går Ca i 0 (litt i minus men i q2 går de i pluss så akkuratt som forventet. de skriver at H1 vil de tjene penger. Tenk kun 12 mnd på og start en bedrift til en lønsom bedrift.
At de har 900 som mål for slutten av 2019 (DVS 45K per mnd) litt under det jeg håpet op 1000. Men absolutt i rute.
Spennende at de kan tjene penger i Q2 og videre.
Renteinntekter av 362K 8% = ca 29 mill.I q1 + nye kunder
Renteinntekter av 900k 8% = ca 72 Mill i Q1 2020

Tror dette er ett meget solid case. Gleder meg til årsmøte (Og jeg kan laste ned hele raporten for jeg får det heller ikke til og virke).
07.02.2019 kl 15:53 627

Ja veldig bra! Bør jo bli økt interesse rundt aksjen nå,

Da har jeg lest alt 2 ganger. Min største usikkerhet er tap. Og det jeg ser er positivt.
1 mislighold over 90 dager, og nå er det ca 100 kunder. Så 1 % tap. Hvis gjenomsnitt lån er 3 mill (men sikker het i bolig) og ca 10% faktisk tap per kunde er det 300k. For dette kvartalet satt de av 1.5 mill og tot for 2018 har de satt av 2.2mill. Det betyr buffer for tap er bra og faktiske tap er absolutt i nedre del av bank sektor.( over sbank og LLangt under komp/nofi. Jeg tror dette er ett kjempe case og det ser ut som de er konservative med målet(men det hadde jeg og vært det er jo bare 6-7mnd) siden oppstart. Blir ett utrolig spennende år. Og veldig gøy og være med ett selskap helt fra start. (Litt som og starte i 3 divisjon og jobbe oss opp til eliten OSLO børs, mens etter var defentlig en seier og ett stort steg i riktig retning.) lykke til medinvestorer.