NANO. Zurich 6 Februar 2019


Minusgrader nå i kveld

Shearman & Sterling opplyser at Nordic Nanovector vil bruke noe av emisjons pengene til aktiviteter forbundet med produksjonsutvikling. Forskningparken skal utvides med inntil 22.000 kvm. Nordic Nanovecter sitt behov er klarlagt.