Ikke selg aksjer i "pengemaskinen" før på kr. 50,-!


Jeg ser virkelig frem til presentasjonen av Q4/Y2018 for Easybank ASA fredag 15. februar. Ender overskuddet på MNOK 70-75 og ROE på nærmere 15%?

Easybank er godt kapitalisert, fortsetter å bygge solid låneportefølje i Norge, har de laveste tapene vs. andre lign. banker, har sikret sine tap med "Forward-flow-avtale" med Kredinor frem til 2023, har i gjennomsnitt 15,4% nominell rente på utlån(Q3/2018), lave kostnader vs. andre lign. banker(21 ansatte vs. over 60 ansatte(?) i MONOBANK), ingen ekspansjonplaner til Sverige eller Finland og ingen emisjonsbehov i 2019.

Fra EASYBANK utbetalte det 1. forbrukslån i september 2016, har det gått kun to år og 5 måneder! Her snakker vi skikkelig bank-håndverk og skikkelig "pengemaskin"!

MNOK 110 for 2019?

Se på MYBANK, MONOBANK, INSTABANK eller andre sammenlignbare banker. Se på tallene! De tre nevnte forbrukslånsbankene har hatt/må ha "kriseemisjoner". MYBANK må nå hente MNOK 50 etter foreløpig underskudd på MNOK 54 for Y2018. Selv om største aksjonær går for 20%, som er maks., tipper jeg de vil slite med å fylle boken for de resterende MNOK 40.

Ikke selg aksjer i "pengemaskinen" før på kr. 50,-!
Redigert 16.02.2019 kl 13:37 Du må logge inn for å svare

Krise emisjon i Instabank ??
Der bommer du totalt ?

Mvh Pilkasteren ???
MrLarsen
07.02.2019 kl 20:52 1614

Bommer og bommer, Fru Blom. Det er vel heller de som kaster piler som har en tendens til å bomme.

Ved emisjonen høsten 2017 klarte Instabank kun å hente kr 50 millioner. Planen var kr 100 millioner.
Så fikk Skeidar 10% mot en finansieringsavtale(meget kort fortalt).
Så solgte de seg rimelig til Kistefoss sommeren 2018(kr 1,85), som også hadde opsjon på ytterligere tegning, forutsatt godkjennelse av myndighetene. Men Kistefoss hadde også rett til å forhandle kursen, noe de også gjorde i oktober/november, med begrunnelse i markedsforholdene. Ytterligere tegning til kurs kr 1,55.

Fra Instabank's egen pressemelding:

"23/11-2018 10:30:04: (INSTA.OTC) Kistefos AS øker eierskapet i Instabank ASA
Instabank ASA og Kistefos AS inngikk en Investeringsavtale 11. juli 2018 der Instabank ASA forpliktet seg til å utstede 26 246 150 aksjer til tegningskurs NOK 1,85 og Kistefos AS forpliktet seg til å tegne seg for samme antall aksjer så fremt Kistefos AS hadde fått gjennomført en tilfredsstillende begrenset Due Diligence av banken. Kapitalforhøyelsen ble gjennomført i henhold til avtalen og aksjeforhøyelsen ble registrert i Foretaksregisteret 18.09.2018.

I samme avtale fikk Kistefos en opsjon til å tegne seg for ytterligere 42 538 418 aksjer til tegningskurs NOK 1,85 innen 1. desember 2018, så fremt Kistefos AS fikk de nødvendige tillatelsene til å eie dette antall aksjer i banken.

Kistefos AS har bekreftet at selskapet har fått tillatelse til å eie inntil 25 % av aksjekapitalen i Instabank ASA.

I lys av endringene i markedsforholdene mellom avtaleinngåelsen og tidspunktet for utøvelse av opsjonen ble tegningskursen imidlertid reforhandlet og partene ble enige om å gjennomføre kapitalforhøyelsen på 42 538 418 aksjer til tegningskurs NOK 1,55.

Investeringsavtalen med reforhandlede vilkår er godkjent av Instabank ASA sitt styre. Kapitalforhøyelsen er besluttet av styret i Instabank ASA etter fullmakt gitt av generalforsamlingen 4. oktober 2017.

Kistefos AS tegner seg i henhold til avtalen for 42 538 418 til aksjekurs NOK 1,55 per aksje. Provenyet utgjør totalt NOK 65 934 547,90. Når aksjene er registrert vil Kistefos AS ha en eierandel på 22,6 % av Instabank ASA.

Styret vil vurdere om det skal gjennomføres en etterfølgende reparasjonsemisjon."

I etterkant(januar 2019) har det vært ex.ord. generalforsamling, hvor det ble vedtatt at også eksisterende aksjonærer skal få tegne seg for aksjer til kr 1,55.

Jeg kaller dette kriseemisjoner, og eksisterende aksjonærer i INSTABANK som ikke blir med på reparasjonsemisjon, blir vannet ut. I et marked med skepsis og "kapitaltørke" knyttet til forbrukslånsbankene, straffer det seg å ha hatt enorm fokus på utlånsvekst og ekspansjon til andre land.

MONOBANK måtte til TBI Bank EAD i Sofia, Bulgaria i november for å hente MNOK 57, 1 i en rettet emisjon. Hvor lenge holder disse pengene når fokus også her er maksimal utlånsvekst og ekspansjon til andre land?

MYBANK: her blir vel tegningskursen 0,10-0,20 hvis de i det hele tatt klarer å få inn pengene? Stakkars eksisterende aksjonærer som ikke kaster nye penger inn i tapssluket - eller gjør det! MYBANK eksisterer neppe ved neste årsskifte.

EASYBANK's overskudd tillegges lovpålagt EK, og har ikke behov for å hente kapital. "Pengemaskinen" EASYBANK sørger selv for det.

Jeg legger ikke på noen latterfjes i det hele tatt, for dette er ramme alvor!
Redigert 08.02.2019 kl 07:03 Du må logge inn for å svare
MrLarsen
08.02.2019 kl 10:48 1477

Og i dag kom følgende nyhet:

MONOBANK med underskudd på nærmere 13 mill.: https://www.hegnar.no/Nyheter/Boers-finans/2019/02/Monobank-med-underskudd

Primært er grunnen til tapet økte tapsavsetninger, akkurat som MYBANK. Dette var ingen overraskelse....
Kitchen
10.02.2019 kl 15:32 1374

Tror du har tatt for mye tran når du drømmer om 70-75 mill i overskudd. Ser du skriver for Q4, men regner med du mener hele året?
Q1, Q2 og Q3 ga henholdsvis 11,2 + 12,8 + 14,4 = 38,5 mill på bunnlinjen. Så for å nå 70 mill så trenger de 31,5 mill i Q4 som er helt urealistisk.
Men kanskje de passerer 16mill og ROE på over 13.

Men ser de bygger jevnt og trutt 220-250 mill i økte utlån i kvartalet og har passert 2mrd i forbrukslån. Ser ut som de har kontroll på sakene, blir sikkert et bra case dette

Det du skriver om kriseemisjoner blir bare tullete når du sauser sammen Mybank med Monobank og Instabank.

MyBank har gått på noen smeller med at de skaffet seg et IT-system som ikke kunne brukes og scorekort som ikke var brukbart. De har etter syv kvartaler svidd av over 60mill på oppstarten sin, og de er enda ikke lønnsomme. Og det de har å vise til er at de har bygget 600mill i låneboken sin. Så her kan det gjerne passe med kriseemisjon når de må hente mer penger.

Men Monobank og Instabank har lykkes godt med sine oppstarter og begge var lønnsomme etter ca tre kvartaler.
De har begge bygget lånebøkene sine hurtig. Monobank har i snitt økt 340mill i kvartalet det siste året, mens tilsvarende for Instabank er 290mill.
Disse bankene er begge lønnsomme og kan vokse organisk om de skulle ønske det. Men de henter heller penger for å vokse hurtigere, fordi det er lønnsom vekst.

MrLarsen
11.02.2019 kl 19:10 1223

Selvfølgelig er antagelsen min om MNOK 70-75 for Y2018!

Med den «utlånskåtheten» Monobank og Instabank praktiserer, må de ha inn friske penger for å oppfylle kravene til EK.
Hva fusjonen med BRABANK gjør for Monobank’s EK, har jeg ikke sett på, men det var vel slik at Bråthen går inn med MNOK 100 mill., og det hjelper jo.
Hvis INSTABANK etablerer bank i Sverige, og bruker Instabank i Norge som filial, slipper de nok unna med ca. halvparten av egenkapitalkravet.
Men uansett viser tallene for Q4 hva flere har antatt: at tapene for både INSTA og MONO er større enn tidligere bokførte tap.

Og hvis mine antagelser stemmer, har EASY avkastning på egenkapitalen som er nær det dobbelte av MONO og INSTA. Og det er ganske imponerende!

På fredag får vi vite hvem som har rett.....
Redigert 11.02.2019 kl 19:23 Du må logge inn for å svare

Monobank sammen med Brabank har etter fusjon og emisjon nok egenkapital til å klare 10milliarder i utlånsbok.

Det ble forklart på presentasjonen mono hadde.

Det ble ryddet opp i en beregningsformel som hadde gitt feil resultat bakover i tid, som i sin helhet ble bokført riktig i q4.

Ledelsen i Monobank er virkelig på hugget og jeg ser ingen grunn til at de ikke når sine mål.
Redigert 11.02.2019 kl 22:41 Du må logge inn for å svare