PCIB - Et Norsk farma eventyr, 2018 blir utrolig spennende!

PCIB 18.01.2018 kl 13:36 13210

Published: 08:00 CET 18-01-2018 /GlobeNewswire /Source: PCI Biotech Holding / : PCIB /ISIN: N00010405640

PCI Biotech: Extension of preclinical research collaboration agreement with a top-10 large pharma company

Oslo (Norway), 18 January 2018 - PCI Biotech (OSE: PCIB), a cancer focused biopharmaceutical company today announced that they are extending the preclinical research collaboration with an undisclosed top-10 pharma company, initiated in September 2015. The extended evaluation period spans over 6 months, until the end of June 2018, and may be further extended.

The pharma company is one of the global leaders in nucleic acid therapeutics. The aim of the extension is to further evaluate the synergistic effects of both parties' technology platforms and to determine whether PCI Biotech's fimaNAc technology has the potential to enhance the therapeutic effect of the partner's nucleic acid therapeutic compounds. The companies will evaluate the data generated in this research collaboration and explore the potential for a further partnership based on this outcome.

Contact information:
Per Walday, CEO
pw@pcibiotech.no
Mobile: +47 917 93 429

Extended studien.
Mitt gjett er at extension studien er veldig imminent. De overinkluderet med antall pasienter da de ska ha 6 patienter inkluderet. Oppfølgning 3 uker etter siste behandling. Første pasient ble inkluderet 11 August og forløpet er opp til 8 cykler a 21 dager, 8 dager til 2 gange firmaporfin og 21 dager til safety avlesning. I alt opp til 197 dager. Første pasient startet 11 August, så denne vil vi nok ha read out på allerede. Hvis inklusjon av nødvendige antall pasienter ble gjort ila 3 mnd, så vil vi ha færdig DLT resultat mars/april. Alt det regulatoriske som ikke er avhengig av interim resultatene burde da også være på plass sånn at studien pf2 studien kan starte ila Q2.18
Jeg er helt sikker på at saferty (DLT) på gjentatte behandlinger ikke bliver noe issue.

Pf2 studien
PW sier at Pv2 er klart ”neste fase er en pivotal fase med accelerer review” sier PW. Et fase II og to fase III er vil være uetisk på denne indikasjon. (inoperabel gallegang)
Studiet bliver et standard of care mot Pcib behandling. Veldig fornuftig, en til en i randomiseringen, gir behov for færrest pasienter. Omkring 100 pasienter og med 30-50 centre vil inklusjonen gå raskt
Jeg tror vi får en interim avlesning med accelered mulighet (godkjenning til markedet), etter 3. mnd behandling eller ca 30% av pasienterne. Da safety ikke er noen issue lengere er det kun effekt som interim avlesningen avhenger av. Her vil det etiske komme til å stå i sentrum, flere behandling vil gir bedre effekt. Cohort 3 og cohort 4 gir best effekt og min påstand er at vi vil med flere behandlinger komme på en CR på over 50%. Og så bliver det meget vanskelig å oppretholde standard of care armen.
Jeg tror derfor at vi kan han markedsadgang ila. Q4.18 eller Q1.19. Det bliver interessant hva de kommer frem til. Han sier jo også at EMA er letter å diskutere med og at de er på et højere niveau, hvor FDA er mere detalje orienteret.
Få specialistcentre har flere fordeler, det er letter å kontrollere, studien bliver billigere, mindre utstyr er nødvendig og markedsføringen av fimaporfin bliver veldig lett. BP kan nærmest gå til dekket bord.
Han sier at det bliver 30-50 centre i hele verden, og det overrasker meg positivt. Det betyr at veldig mange av specialistcentrene i hele verden vil være med. Det er ennå et skulderklapp som viser at alle leger av betydning vil være med på denne succes.

Han sier at 3000 pasienter er tilgjengelig for fimachem for initiel target PW er jo en forsiktig mann, så jeg tolker det sånn at markedet er på ca. 3000 behandlinger plus gjenbehandling og han poienterer at dette er uten Asia. Jeg tror også det er det som Einarsson fisker etter i dette spørgsmål. Flere har jo regnet kursmål ut fra 1500 pasienter, men jeg tror rolig at vi kan regne med at det bliver min 3000 pasienter bare i Europa og USA.

Spørgsmålet om Asia er veldig interessant, her avslutter han litt nølende og vil ikke vil si hverken det ene eller det andre om det. Han sa på Q3 at de vurderte om Asiatiske siter kunne komme med i studiet. Jeg gjetter på at hans svar kommer av at de sitter i veldig ”imminente” partner diskusjoner.

JP. Morgan i San Francisco.
Legg merke til hva PW sier her. Man kan delta på konferencen, man kan arrangere møter selv utenfor, eller man kan få firmaer til å arrangere møter. Det går på opfølgningsmøter og nye møter.
PW sier ”vi snakker med investorer og potensielle partnere, og vi arrangerer selv vores møter”. Dette er en meget vigtig oplysning. Et lite firma som Pcib arrangerer ikke selv møter uten at man er veldig langt hen i processen eller man har stor interesse fra investorer og partnere. Han sier også at de bevidst jobber på å få internationale investorer inn for å få en mere internasjonal eier struktur.
Dette er super intessant kursmæssig. P.T har vi ingen fonde, ingen specialeinvestorer, ingen internasjonale investorer. Hva tror dere som skjer når resultaene viser seg via pf2 studiet og partneravtaler. Da bliver det kø i døra :- )

fimaVacc
De har hurtig respons, som gir behov for færre vaccinasjoner for å få respons. De måler i første omgang overall T celle respons (CD3 respons), deretter CD4 og CD8 som er veldig vigtig for terapautiske vacciner (i dette tilfelde kreft vaccinasjon). De har høye respons rater.
Ikke så mye nytt her, men jeg gjentar bare meg selv, fimavacc kan bli mega stort for Pcib. De resultater som kommer ila. de neste måneder bliver særdeles interessante.

"life-cycle-management"
Plattformen har masser av muligheter blærekreft, hode hals som vaccinasjon i tumor. Esophagus kreft, Pankreas kreft (samme kombinasjons behandling som I gallegang). Især ASIA med mange hulrums tumorer, CPI kombinasjons behandlinger, sammen med partnere.

“You name it We got it.”


Einarsson ”alle CEO i små selskaber som sier de ikke har samtaler med BP, de lyger” "det gjør de" P.W.
oxion
16.09.2018 kl 16:00 6321

Hvor rykter kommer fra er ikke godt å vite, så personlig legger jeg ikke så mye i dette.
Men det er liten tvil om at de vil stort inn i pcib.
oxion
16.09.2018 kl 13:32 6608

er også en vanlig mann i gata.
har vært med en del år, stolt på egne vurderinger, og kjøpt Max i Alle emosjoner..
Men denne gangen klarer jeg ikke å løse inn alle t-rettene..
Har rett og slett for mange..men rekener med det blir ca25k nye aksjer på 30kr..
figorian
16.09.2018 kl 12:30 6709

Jeg er en sånn vanlig mann i gata... Begynte å lese for
Ca to år siden og de dagene jeg har tvilt har jeg støttet meg på Snøffels og dere andre her på forom Hegnar. Nå sitter jeg fortsatt med og har holdt på så mange aksjer at jeg nesten ikke tør å tenke på hvor dette kan ende. OG tenk på pasientene da dere!
Redigert 16.09.2018 kl 12:31 Du må logge inn for å svare
oxion
16.09.2018 kl 10:21 6878


Aksjonærmassen i pcib er unik, mange vanlige mannen i gata som sitter på store poster.
og jeg håper dette vil vedvare, slik at ulvene må slite for aksjene..
satser på kurs 40kr på fredag ex t- retter.
for dette kan bli et eventyr..
Redigert 16.09.2018 kl 21:28 Du må logge inn for å svare
fabian2
16.09.2018 kl 00:12 7164

Her er ingen tak..... Når fimaVacc preliminære resulteter snart kommer , flytter nok Stuffers i Artic kursmålet opp fra 79 til 152....hun bruker jo å følge meg......ha..ha:) det vet dere….… God natt ! …. Never mind kursen i neste uke , det er ikke der de store pengene ligger :) Smil og vær blid... dette har ikke startet ennå
oxion
15.09.2018 kl 17:15 7427

Tenker på de som har kjøpt over 50kr, og kastet kortene på 30 tallet.
Dette har vært et eksempel på hvor kyniske meglerhusene er, og hvor fort vi amatører begynner å tvile.
caset er mye bedre nå enn på 55kr!!!
Hollender har gjort en grundig analyse, og er villige til å satse flere hundre mill..
håper ikke de får så mange aksjer til 30kr.
No Guts No Glory !!!!
Redigert 16.09.2018 kl 21:29 Du må logge inn for å svare
liang
14.09.2018 kl 10:49 7802

Sitter og undres ......hva er vi med på som aksjonærer i PCIB , egentlig?

Det er ikke snakk om en spesifikk medisin innen et dedikert område , nei , det er et verktøy for levering av mange typer medisiner innen mange sykdomsområder.

Altså , det dreier seg kanskje om en ny "gren" innen medisinbehandling på lik linje som oncologisk virus , CPI , imunteknologi , mm.
Det er banebrytende ny teknologi som bringes til markedet , kall det gjerne "laserdelivery".
Laser er jo kjent i mange sammenhenger innen medisinen men PCI-teknologien er vel unik så langt.
Stemmer dette i form av sykt gode resultater for extention studiet og vaksinasjon-booster (fimaVACC) så kan det sette en støkk i den videnskapelige verdenen når resultatene gis i de to sistnevnte innen kort tid.
Det er altså i ytterste konsekvens snakk om en ny revolusjonerende gren innen medisinen med et bruksområde vi pr i dag kun aner konsekvensene av.
FimaNAc er jo noe for seg selv hvor CRISPR er nevnt av selskapet som et mulig område for PCI teknologien.
I tilknytning til denne teknologien så hevder selskapet at de også observerer abscopal effekt av behandlingene , altså så kan der være muligheter for å være med på å oppdage prosessene for spredning av kreft.

Skjer det som selskapet nå guider innen fimaCHEM og fimaVACC så må BP gå i seg selv og finne ut hvorledes de skal forholde seg til denne teknologien.
Dette kan bli revolusjonerende og helt nytt.

Hvor mye av denne ekstreme kaka PCIB klarer å få innflytelse på er ikke godt å si men de har allerede en mulig blockbuster innen fimaCHEM og mye kan skje særlig innen fimaVACC og fimaNAc.
Bavarian Nordic var siste tilskudd innen fimaNAc , klart dette ikke er en spøk.

Dette er ramme alvor.

Investering innen farma er riski greier men slik er det nå en gang verden fungerer.
Fremdrift innen medisin og nye produkter er helt avhengig av risiko investering innen feltet.

Den som ikke føler litt spenning i utviklingen som kommer i PCIB nå i nærmeste tiden bør få sjekket toppetasjen.

Lykke til
Redigert 14.09.2018 kl 10:56 Du må logge inn for å svare
14.09.2018 kl 10:34 7890

En spennende dag, blir nesten nødt å sitte foran pcen
gepard1
12.09.2018 kl 00:03 8582

Fabian 2

Hvorfor skal PCIB raadfoere seg med verdens beste eksperter paa kreftvaksiner? Fordi resultatene er oppsiktsvekkende gode, og at disse mennenskene har saerdeles gode kontakter med noekkelpersoenr hos alle de stoerste BP selskapene. FimaVacc kommer til aa overgaa alt annet PCIB har gjort. FimaChem kan faktisk bli en parantes naar fimaVacc toner flagg,, selv om fimachem alene vil sende PCIB aksjen over kr. 1000 etterhvert. Foer den tid har ganske sikkert fimaVacc og fimaNac skapt en tresiffret verdi for PCIB. Tipper vi vil tegne 30 nye avtaler de neste 12 maanedene, hvor flere inneholder upfront payment.
fabian2
11.09.2018 kl 23:32 8660

Det er tre og en halv måned igjen av 2018......the best is yet to come….. fimaChem er i box…uten tvil.....fimaVacc kan gi sjokkbølger.....prelimimære resulteter var så åpenbert excepsjonelle ...at man nå rådfører seg med verdens topp-expertise…..hva skal man gjøre med dette ?..... Gnåle om emisjon ?
SafeInvest
19.01.2018 kl 08:41 10095

Nå har jo du fått deg egn egen blog Hartvigsen1, hvor du kan spre usannheter, misforståelser og løgn uten å bli sagt i mot.

Det nye forumet er blitt et talerør for bitre løgnere som deg.
18.01.2018 kl 20:55 10326

Helt greit dette. Vi trenger alle vinklinger i Pcib. Men uten personsjikanering slik pøblene på de fleste Pcib-tråder har for vane når noen prøver å være litt kritiske
gruk
18.01.2018 kl 20:46 10348

Hva synes Hartvigsen om dette ?