PCIB - Et Norsk farma eventyr, 2018 blir utrolig spennende!

PCIB 18.01.2018 kl 13:36 13501

Published: 08:00 CET 18-01-2018 /GlobeNewswire /Source: PCI Biotech Holding / : PCIB /ISIN: N00010405640

PCI Biotech: Extension of preclinical research collaboration agreement with a top-10 large pharma company

Oslo (Norway), 18 January 2018 - PCI Biotech (OSE: PCIB), a cancer focused biopharmaceutical company today announced that they are extending the preclinical research collaboration with an undisclosed top-10 pharma company, initiated in September 2015. The extended evaluation period spans over 6 months, until the end of June 2018, and may be further extended.

The pharma company is one of the global leaders in nucleic acid therapeutics. The aim of the extension is to further evaluate the synergistic effects of both parties' technology platforms and to determine whether PCI Biotech's fimaNAc technology has the potential to enhance the therapeutic effect of the partner's nucleic acid therapeutic compounds. The companies will evaluate the data generated in this research collaboration and explore the potential for a further partnership based on this outcome.

Contact information:
Per Walday, CEO
pw@pcibiotech.no
Mobile: +47 917 93 429

Extended studien.
Mitt gjett er at extension studien er veldig imminent. De overinkluderet med antall pasienter da de ska ha 6 patienter inkluderet. Oppfølgning 3 uker etter siste behandling. Første pasient ble inkluderet 11 August og forløpet er opp til 8 cykler a 21 dager, 8 dager til 2 gange firmaporfin og 21 dager til safety avlesning. I alt opp til 197 dager. Første pasient startet 11 August, så denne vil vi nok ha read out på allerede. Hvis inklusjon av nødvendige antall pasienter ble gjort ila 3 mnd, så vil vi ha færdig DLT resultat mars/april. Alt det regulatoriske som ikke er avhengig av interim resultatene burde da også være på plass sånn at studien pf2 studien kan starte ila Q2.18
Jeg er helt sikker på at saferty (DLT) på gjentatte behandlinger ikke bliver noe issue.

Pf2 studien
PW sier at Pv2 er klart ”neste fase er en pivotal fase med accelerer review” sier PW. Et fase II og to fase III er vil være uetisk på denne indikasjon. (inoperabel gallegang)
Studiet bliver et standard of care mot Pcib behandling. Veldig fornuftig, en til en i randomiseringen, gir behov for færrest pasienter. Omkring 100 pasienter og med 30-50 centre vil inklusjonen gå raskt
Jeg tror vi får en interim avlesning med accelered mulighet (godkjenning til markedet), etter 3. mnd behandling eller ca 30% av pasienterne. Da safety ikke er noen issue lengere er det kun effekt som interim avlesningen avhenger av. Her vil det etiske komme til å stå i sentrum, flere behandling vil gir bedre effekt. Cohort 3 og cohort 4 gir best effekt og min påstand er at vi vil med flere behandlinger komme på en CR på over 50%. Og så bliver det meget vanskelig å oppretholde standard of care armen.
Jeg tror derfor at vi kan han markedsadgang ila. Q4.18 eller Q1.19. Det bliver interessant hva de kommer frem til. Han sier jo også at EMA er letter å diskutere med og at de er på et højere niveau, hvor FDA er mere detalje orienteret.
Få specialistcentre har flere fordeler, det er letter å kontrollere, studien bliver billigere, mindre utstyr er nødvendig og markedsføringen av fimaporfin bliver veldig lett. BP kan nærmest gå til dekket bord.
Han sier at det bliver 30-50 centre i hele verden, og det overrasker meg positivt. Det betyr at veldig mange av specialistcentrene i hele verden vil være med. Det er ennå et skulderklapp som viser at alle leger av betydning vil være med på denne succes.

Han sier at 3000 pasienter er tilgjengelig for fimachem for initiel target PW er jo en forsiktig mann, så jeg tolker det sånn at markedet er på ca. 3000 behandlinger plus gjenbehandling og han poienterer at dette er uten Asia. Jeg tror også det er det som Einarsson fisker etter i dette spørgsmål. Flere har jo regnet kursmål ut fra 1500 pasienter, men jeg tror rolig at vi kan regne med at det bliver min 3000 pasienter bare i Europa og USA.

Spørgsmålet om Asia er veldig interessant, her avslutter han litt nølende og vil ikke vil si hverken det ene eller det andre om det. Han sa på Q3 at de vurderte om Asiatiske siter kunne komme med i studiet. Jeg gjetter på at hans svar kommer av at de sitter i veldig ”imminente” partner diskusjoner.

JP. Morgan i San Francisco.
Legg merke til hva PW sier her. Man kan delta på konferencen, man kan arrangere møter selv utenfor, eller man kan få firmaer til å arrangere møter. Det går på opfølgningsmøter og nye møter.
PW sier ”vi snakker med investorer og potensielle partnere, og vi arrangerer selv vores møter”. Dette er en meget vigtig oplysning. Et lite firma som Pcib arrangerer ikke selv møter uten at man er veldig langt hen i processen eller man har stor interesse fra investorer og partnere. Han sier også at de bevidst jobber på å få internationale investorer inn for å få en mere internasjonal eier struktur.
Dette er super intessant kursmæssig. P.T har vi ingen fonde, ingen specialeinvestorer, ingen internasjonale investorer. Hva tror dere som skjer når resultaene viser seg via pf2 studiet og partneravtaler. Da bliver det kø i døra :- )

fimaVacc
De har hurtig respons, som gir behov for færre vaccinasjoner for å få respons. De måler i første omgang overall T celle respons (CD3 respons), deretter CD4 og CD8 som er veldig vigtig for terapautiske vacciner (i dette tilfelde kreft vaccinasjon). De har høye respons rater.
Ikke så mye nytt her, men jeg gjentar bare meg selv, fimavacc kan bli mega stort for Pcib. De resultater som kommer ila. de neste måneder bliver særdeles interessante.

"life-cycle-management"
Plattformen har masser av muligheter blærekreft, hode hals som vaccinasjon i tumor. Esophagus kreft, Pankreas kreft (samme kombinasjons behandling som I gallegang). Især ASIA med mange hulrums tumorer, CPI kombinasjons behandlinger, sammen med partnere.

“You name it We got it.”


Einarsson ”alle CEO i små selskaber som sier de ikke har samtaler med BP, de lyger” "det gjør de" P.W.

Klart noe av det som skrives her har betydning den ene eller andre veien for noen er jeg overbevist om.
17.09.2018 kl 12:40 4034

Jeg tror nok at de såkalte seriøse skribentene påvirker en god del. Og jeg behøver vel ikke nevne navn her. Greit nok det, bare en har klart for seg at de skriver for egen vinning, og kan gjerne selge mens de hausser som verst.

Det som er helt sikkert er at tegningsrettene gir en fantastisk trader-mulighet. Kursen er grusa og man har muligheten til å gjøre mange 100% avkastning på under noen uker. Jeg er sikker på at flere tradere ser den muligheten.
Selv satser jeg på å klare å bruke så mange av tegningsrettene som mulig, til kjøp av aksjer på 30 kroner. Heldigvis min andre investering, Photocure, som jeg økte kraftig i i februar hatt en fin stigning siste tiden, og også andre måter å organisere dette på, så sånn sett kan tradere, baissere og andre lykkejegere absolutt bare få holde på så mye de vil. Egentlig er hele opplegget ganske interessant, og gøy, masse psykologi og spill !! Og kun fokus på det nå. Alle har muligheten til å være smartere enn alle andre.
Fundamentalene vil tidsnok komme til sin rett når røyken har lagt seg og kortene er delt ut på nytt, enn så lenge så er det "game time"!!
17.09.2018 kl 12:42 4013

Oi sann, når en snakker om sola så skinner den ;)

Hvor ofte kommer en slik trader-mulighet på OSE?? Ikke ofte, her kan folk doble pengene sin på "no time".

Alltid hyggelig å lese Snøffelens innlegg, godt å se du stikker innom :)
HrDuck
17.09.2018 kl 13:08 3907

Det er en merkelig rase som hausser pcib på forumet her. Vi som har sagt at aksjen skulle falle på grunn av emisjonen blir kalt baissere, lykkejegere osv. Det å ha rett er tydeligvis noe negativt for dere aksjonærer, så kan man bare tenke seg hvordan en sånn holdning påvirker verdien av porteføljen på lang sikt.

Og så kommer snøffelen inn og breier seg med nærmest garantier om at "tidenes mulighet, dobling av kursen" osv. Jeg forstår effekten av en kurs som faller mye og behovet for å trøste seg og sine fans, men det låter jo litt hult når det kommer fra skribenter som var helt sikre på at det ikke ville bli behov for en emisjon. Men her er vi altså.

Det som bør bekymre mange av dere er alle som sier "at de tegner alt de klarer" samtidig som de spår kortsiktig oppgang. Når jeg ser en gjeng med kunnskapsløse nisser som kjøper alt de kan av en aksje og spår kortsiktig oppgang så blir jeg svært bekymret. Selskapet ville gjort en rettet emisjon mot større aktører om de hadde kunne gjort dette på en kurs nære markedskurs før meldingen (53 kroner). Amatører som snøffelen som spår tidenes oppgang etter emisjonen skjønner ikke de enkleste mekanismer når han spår som han gjør. Det mangler kjøpere og det endres ikke selv når emisjonsperioden er over.

Jeg har tidligere spådd at kursen vil falle til 32 under tegningsperioden. Når jeg nå ser hvor mange amatører som skal "kjøpe alt de kan" så tror jeg dette kan bli ille også etter at emisjonsperioden er over. Jeg blir ikke overrasket om kursen vil falle langt under 30.

hartvigsen1, om du prøver å gjøre narr av Snøffelen så driter du deg bare rett ut.

Du også kunne tjent deg gode penger ved å følge denne super skribentens råd.

Til lille Duck, har du tenkt tanken att denne fortrinnsrettede emisjonen er ett ønske fra de største aksjonærene?

Når en bruker hodet og tenker etter så er dette den beste løsningen.

Dem ser nok mye med PCIB som du ikke ser.

Dem kan enda feile, men oddsen blir bare mindre og mindre for hver dag som går.

Dere høres bare mer og mer desperate ut.
Redigert 17.09.2018 kl 13:15 Du må logge inn for å svare

HrDuck, med all respekt å melde, så virker Snøffelen å besitte mer kompetanse innen biotek enn de langt fleste, inkludert meg og deg. At han påpeker muligheter til å tjene penger her er vel minst like greit som at dommedagsprofetene skriker om 30 kroner (som er emisjonskurs og da trengs det ikke så mye fantasi for å spå at noe skal ned mot en slik kurs). Å bruke ord som amatør og kunnskapsløs nisse om de bedre skribentene på et forum er ikke særlig lurt.

All honnør og ære til deg så langt HrDuck for bra treffprosent frem til i dag. Jeg håper og tror at veien fremover er nordover på grafen og at dette er det siste vi ser av selvskryt fra deg på denne tråden. Hilsen en amatør som er misfornøyd med kursutviklingen men som skal kjøpe det han kan av emisjonsaksjer.
HrDuck
17.09.2018 kl 13:24 3827

re Gunner,

jeg mente ikke å være respektløs, men samtidig så følte jeg at ting måtte sies som jeg ser det. Problemet med snøffelen er at han er en amatør ifht til aksjemarkedet når han spår mange 100% oppgang kort etter emisjonen. Han forstår tydeligvis ikke paradokset med at ingen store ville kjøpe til 50 eller lavere når de kunne få kjøpt i en emisjon, men så likevel forvente at det skal kjøpes langt høyere opp rett etter emisjon. Som sagt blir jeg bekymret når så mange skal kjøpe så mye i forventning om kortsiktig oppgang uten å kunne gi et rasjonelt argument om hvor kjøpere skal komme fra.

Hva som skjer i 2022 eller noe vet jeg like lite om som snøffelen. Det er ekstremt høy risiko og de som sier at de nesten garantert har produkt som kommer til markedet mangler forståelse og ydmykhet.

Så er jeg enig i at jeg kunne spart meg uttrykket "nisse", men det er for meg vanskelig å tro at snøffelen kan være så naiv som han fremstår når han spår stor oppgang etter emisjon. Følelsen av at han prøver å lure andre for egen vinning gjorde meg litt irritert og "nisse" var såpass snilt at jeg tok sjansen. Men jeg burde nok heller sagt at han fremstod som en desperat hausser.
Redigert 17.09.2018 kl 13:24 Du må logge inn for å svare

Godt svart Gunnersaurus. Arrogansen fra HrDuck er jo helt utrolig. Har ikke mer å si rundt den saken.

Forøvrig artig å kalle Snøffelen amatør som anbefalte aksjen på fem kroner.

HrDuck, biotek er som du nevner høy risiko. PCIB har med glans bestått fase I. De har fått klarsignal for en Pivotal Fase II, med mulighet for interim avlesning. Å bruke ordet ekstrem risiko om dette anser jeg som desperat baissing. Prosentvis sannsynlighet for å lykkes er like i underkant av sannsynligheten for å få kron på et myntkast.

Desperate innlegg begge veier er en uting. Jeg mener jeg er ekstremt godt pålest på dette caset, selv om jeg er å anse som en novise i forhold til de som besitter enorm biotek kompetanse. Men jeg kan økonomi, risk-reward, etc. Fra mitt ståsted vil jeg sterkt anbefale å handle på dagens kurser. Og ingenting ville gledet meg mer HrDuck enn at du tok noen lodd og ble med på laget. Vi forsøker tross alt å hjelpe noen som får en ekstremt fæl prognose for å overleve.
HrDuck
17.09.2018 kl 13:40 3085

re Gunner,

jeg har ikke noe imot selskapet og min glede over bedre behandling av kreft og annen sykdom vil være stor. Likevel så har jeg et annet inntrykk av risk/ reward for pcib. Uansett så tror jeg det ikke haster å investere. Det at selskapet måtte dumpe kursen i emisjonen fra 53 til 30 forsterker mitt inntrykk av at det ikke haster. Mitt innlegg mot snøffelen var basert på påstanden om rask og stor kursoppgang. Jeg føler at mine argument om hvorfor det ikke vil skje står sterkt.

Lykke til med dine investeringer Gunner
17.09.2018 kl 13:48 3063

Kalle klovn
Du hevder som de fleste andre på pcib -trådene at det bare finnes en -1- aksje på OSE
Skift bleier, jeg diskuterer ikke med babyer som bare kan telle til 1. Når du klarer å tele til 10 kan vi snakkes:)

takk for lykkeønskning HrDuck.

Hva selskapet måtte eller ikke måtte har vi vanskelig for å si noe sikkert om. Det kom frem i en podcast (Jonas Einarssons ord) at selskapet, altså PCIB, ønsket å ha en fortrinnsrettet emisjon. De ønsket kanskje dette siden dette er å anse som den mest aksjonærvennlige emisjonsformen? Å konkludere bombastisk på at de ikke kunne klare å gjennomføre en rettet emisjon er kanskje litt i overkant, selv om det kan være nærliggende å være enig med deg.

Jeg mener ellers at PCIB uten tvil kan forsvare en markedsverdi på over 2 milliarder kroner. Basert på LOA. Litt mer kjøtt på beinet fra extension studien og noe mer positiv info fra fimaVACC (de friske frivillige i England) kan definitivt gi de som handler på lavt 30 tall opp mot en 100 % økning relativt snart. Jeg har derimot full respekt for at du er skeptisk til dette (uavhengig av hvor mye du kjenner til selskapet). Noen ganger er det slik at når ting virker for godt til å være sant, så er det ikke sant. I dette tilfellet mener jeg at det å handle på lavt 30 tall er som å stjele godteri fra barn. Vi tar opp igjen tråden ved årets ende. Kursen er da i mine øyne garantert over 40 kroner aksjen. Jeg tipper også vi har mer enn 50 :O)
Redigert 17.09.2018 kl 14:17 Du må logge inn for å svare
HrDuck
17.09.2018 kl 13:57 3029

re Gunner

Jeg tipper du tar feil, men vi får jo fasit uansett snart om kurs ved årsslutt.

Podcasten har jeg hørt gjennom og var slett ikke imponert. Noen mente at jeg ville bli "frelst" straks jeg hadde sjekket den ut. I etterkant er det helt uforståelig hvorfor de trodde at den skulle gjøre meg til en del av menigheten (sagt i beste mening). Tror du gjør rett i å ha en egen mening om selskapet sitt "ønske" om å ha en "aksjonærvennlig fortrinnsrettemisjon". Normalt er dette sånt de sier fordi andre alternativ ikke var gjennomførbare. Mener ledelsen virkelig at en fortrinnsrettemisjon var mest aksjonærvennlig så frykter jeg for aksjonærenes beskyttelse i fremtiden.
TyrionIV
17.09.2018 kl 13:57 3047

Det er ikke så veldig imponerende å spå et fall etter at fallet allerede har skjedd -- eller sagt med andre ord: det er ikke så veldig vanskelig å konstatere at en aksje har hatt et verdifall. Ducken kommenterte ikke Pcib før 25/8 etter at det verste verdifallet allerede hadde vært og begynte ikke å spå kurs på 30-tallet før den allerede var på 30-tallet..
Påtagelig hvor interessert denne Duck plutselig er blitt i Pcib etter fallet i kurs og hvor lite interessert han er i å diskutere verdien i teknologien til selskapet og videre avfeier all diskusjon som går på det fundamentale og potensialet i aksjen som haussing.
Kan det tenkes at denne karen er ute etter å kjøpe seg inn billigst mulig og gjøre en god trade?
TyrionIV
17.09.2018 kl 13:59 3031

Snøffelen mente nok at det var gode muligheter for å trade t-rettene..
HrDuck
17.09.2018 kl 14:03 3013

Nei Tyrion, jeg spår ikke nedgang fordi jeg vil kjøpe.

Og jeg spådde nedgang når emisjonen ble meldt. Kursen var da 40-45 kroner.

Og det var ikke det snøffel skrev. Klarer han ikke engang å uttrykke seg uten hjelp for så å måtte la andre gjette (tyrion) hva han mente så har det liten verdi.
Redigert 17.09.2018 kl 14:04 Du må logge inn for å svare

HrDuck skriver:

"jeg mente ikke å være respektløs, men samtidig så følte jeg at ting måtte sies som jeg ser det. Problemet med snøffelen er at han er en amatør ifht til aksjemarkedet når han spår mange 100% oppgang kort etter emisjonen. Han forstår tydeligvis ikke paradokset med at ingen store ville kjøpe til 50 eller lavere når de kunne få kjøpt i en emisjon, men så likevel forvente at det skal kjøpes langt høyere opp rett etter emisjon. Som sagt blir jeg bekymret når så mange skal kjøpe så mye i forventning om kortsiktig oppgang uten å kunne gi et rasjonelt argument om hvor kjøpere skal komme fra."

Har jeg sagt at aksjekursen på PCIB skal doble seg HrDuck?

Eller har jeg kanskje sagt at aksjekursen på tegningsrettene (PCIB-T) kan doble seg.

Hvis dagens kurs er retningsgivende så vil altså aksjekursen på fredag kunne være 34 kroner, og en tegningsrett vil koste 4 kroner.

Min påstand var altså at selv små nyheter, eller økende interesse kunne øke kursen fra 34 til 38 kroner. Er det helt utenkelig Hr Duck? Tegningsrettene vil da gå 100% fra 4 til 8 kroner. Dette er ikke vanskeligere enn at enn barneskoleelev forstår regnestykket, og en ungodmskoleelve kunne kommet på "konseptet" av seg selv.

Før emisjonen var det 25 millioner aksjer, og på kurs 55 ga det en market cap på 1 375 mill nok., mens en kurs på 34 kroner gir 1 258 mill nok i market cap.
Skulle verdien på PCIB i løpet av de neste 10 dager stige til 1 375 mill nok vil det bety at en tegningsrett koster omtrent 7,16 NOK, og er den kjøpt på 4 kroner gir det en pen avkastning på 10 dager.

Er det utenkelig at PCIB kursen skal stige fra 34 til 37 kroner gitt gode nyheter? Neppe. Og det er heller ikke utenkelig at kursen kan stige til en verdi hvor 360 millioner i cash er inkludert, og fra 34 kroner på PCIB-aksne vil det gi en verdiøkning på tegningsrettene på over 300% gitt at finansieringen på 360 millioner blir verdsatt til 360 millioner.

Er det utenkelig at noen tradere ikke ser den muligheten? Er det tenkelig at kursen er kjørt under de fundamnetale verdiene nå?
Min konklusjon er at man ikke trenger å være over middels oppegående for å se den muligheten.
liang
17.09.2018 kl 14:14 2982

Snøffelen m.flere skriver på tekinvestor nå for tiden og i disse emi-tider så er det nok flere enn meg som setter stor pris på hans meninger.

-----------------------------------------------------------------------------

Gjengir innlegg fra snøffelen fra tekinvestor.

"Investor198
1t

Per Walday sa ved Q&A ved Q1 at de i tillegg til å presentere dataene ved en konferanse, også vil oppdatere markedet når de er klare med data. Tror han brukte uttrykket at de vil presentere dem “on a high level”, altså overordnet nivå.

Så det er all grunn til å vente en oppdatering på dette før ESMO 13-16 desember.
Snoeffelen959
1t

Tror vi må bare “godta” at det er helt andre saker en LOA, fundamentale forhold og sikret finansierin gtil registreringsstudiet som gjelder når.
Når tegningsrettene kommer i overimorgen er det en fantastisk mulighet for tradere, og andre “kalde fisker”. Kursen er grusa, og selv en liten god nyhet kan gi en dobling av verdien på tegningsrettene, på “no time”. Det samme kan en gjennomgang av prospektet gi. For å ikke snakke om at det viser seg at det er flere enn Nyenburgh som vil kjøpe tegningsretter.

For å ta et enkelt eksempel; skulle verdien av PCIB bli den samme som før emisjonen så vil man på dagens kurs kunne doble verdien av tegningsrettene. Og da har man altså regnet at tilført kapital på 360 millioner er verdt 0 kroner, og bortfall av finansiell risiko er verdt 0 kroner.

Jeg nekter å tro at ingen tradere ikke ser den muligheten.

Kjøp og salg av tegningsretter kan gi 100vis av % avkastning på langt mindre enn 2 uker.

Hvor ofte kommer en slik mulighet på Oslo børs?

----------------------------------------------------------------------------

Hær peker snøffelen på de virkelige forholdene.
En skjelden sjanse til å kjøpe kvalitetsaksjer til en virkelig lav kurs med stort potensiale.
Synes der er noe kjent med dette hendelsforløpet.
Har det skjedd før? :))

Hva den enkelte kommer frem til er helt etter boken men vær klar over ett forhold.
En skjelden gang er emisjon lønnsomt for aksjonærene slik som PCIB viste ved forrige emisjon.

Min personlige overbevisning er at om noen uker rir vi videre inn i PCIB-land med høy aksjekurs , langt flere aksjer og med FDA sine velsignelser i bagasjen , og på første klasse på fase 3 studiet.

GGK studien er ikke mindre enn perfekt og unik.

Lykke til

"I dag kl 12:40 299
Det som er helt sikkert er at tegningsrettene gir en fantastisk trader-mulighet. "

Skrev jeg, så jeg synes det er frekt at HrDuck påstår at jeg med det mener at jeg skrev at aksjekursen kan doble seg i løpet av 10 dager.

Forøvrig mener jeg at tegningsrettene fort kan øke med over 300% i verdi, slettes ikke utenkelig.
HrDuck
17.09.2018 kl 14:16 2965

Beklager om jeg misforstod snøffel, du nevnte t-retter som en mulighet, men snakket samtidig om en kurs som var gruset. T-retter har ingen kurs ennå og er således ikke gruset.

For øvrig er ditt innlegg ellers helt intetsigende da du bare presenterer muligheten for at en kurs kan doble seg. Den kan også halvere seg. Dette er allmengyldig for alt som handles på børs. Å bruke mcap i argumentasjonen i en periode med tegning er neppe en spesielt god strategi og argumentet med litt oppgang i mcap vil ha et tilsvarende argument med litt nedgang i mcap. Empiri fra tegningsrettemisjoner viser at nedgang er den mest sannsynlige utvikling. Hva fasit blir vet vi om et par uker.
HrDuck
17.09.2018 kl 14:19 2956

re snøffel og liang

ser at liang også mener at snøffel argumenterer for kjøp av aksjen så kanskje ikke grunn til å være så fornærmet snøffel.

Det er dessverre slik HrDuck opptrer. Fundamentale forhold, positive nyheter osv har ingen betydning. Alle som mener noe annet er amatører og idioter. Trist lesning egentlig og en stor grunn til at forumet på HO har blitt ubrukelig den siste tiden.

lengeleve,

Jeg har også savnet fundamentale forhold i senere tid. Blir litt mye "min pappa er sterkere enn din" utsagn.

Men, hvis vi bryter dette ned og funderer litt så mener jeg at sannsynligheten for å komme på markedet har som minimum holdt seg konstant, kanskje også økt gjennom de senere måneders hendelser. Årsaken til at jeg tror sannsynligheten har økt har sammenheng med feasibility studiet som har "trålt gjennom" 200 klinikker for å finne hvilke 40 som vil være optimale for PFII. Forsinkelsene fra H1 2018, til H2 2018, og nå early 2019 har også gitt selskapet tilstrekkelig tid til å kvalitetssikre studien. Aldri så gale at det ikke er godt for noe :O)

Computum
17.09.2018 kl 14:32 2899

Det er jo ikke så imponerende enten man spår oppgang eller nedgang. Der er alltid delte meninger og man har 50% sjanse til å få rett. Om jeg var så skråsikker på egen fortreffelighet som enkelte er her, så ville jeg handlet deretter og vært fornøyd hvis jeg fikk rett. Ville ikke hatt noe behov for å være retthaversk.

"Beklager om jeg misforstod snøffel, du nevnte t-retter som en mulighet, men snakket samtidig om en kurs som var gruset. T-retter har ingen kurs ennå og er således ikke gruset."

Jeg er fullstendig klar over at T-retter ikke har noen kurs ennå, og grusing av kursen kan altså i denne sammenheng ikke handle om noe annet enn PCIB-kursen, dernest tok jeg det som en selvfølge at det underforstått er enighet om at det vil bli svært god korrelasjon mellom PCIB-, og PCIB-T-kursen.
TyrionIV
17.09.2018 kl 14:37 2874

Påtagelig hvor interessert denne Duck plutselig er blitt i Pcib etter fallet i kurs og hvor lite interessert han er i å diskutere verdien i teknologien til selskapet og videre avfeier all diskusjon som går på det fundamentale og potensialet i aksjen som haussing.
HrDuck
17.09.2018 kl 14:41 2858

forskjellen på deg og meg tyrion er at jeg ser på emisjon med et stort antall aksjer som blir tvunget for salg som et fundamentalt argument i referanse til aksjekursen.
TyrionIV
17.09.2018 kl 14:47 2834

For de som er interessert i å lese litt om og skjønne fortrinnsrettet emisjon.

https://www.investopedia.com/investing/understanding-rights-issues/

"this type of issue gives existing shareholders securities called "rights," which, well, give the shareholders the right to purchase new shares at a discount to the market price on a stated future date. The company is giving shareholders a chance to increase their exposure to the stock at a discount price"

"The rights issued to a shareholder have value, thus compensating current shareholders for the future dilution of their existing shares' value"

"Companies most commonly issue a rights offering to raise additional capital"

"If the company is using the extra capital to fund expansion, it can eventually lead to increased capital gains for shareholders despite the dilution of the outstanding shares as a result of the rights offering. "

Det beste med børs er at enhver kan satse på det han/hun har tro på uavhengig av alle advarsler og "gode råd" i fra allskens "eksperter".
Har skrevet det før men gjentar med glede : PCIB den mest spennende aksjen jeg har sittet i på mine 30 år i "bransjen".
Kan ikke huske å ha mottatt en eneste neg nyhet i fra selskapet siden jeg gikk inn for 2-3 år siden.
PS. Har dere glemt at kursen var under 5 for veldig kort tid siden ( kort tid i denne bransjen).
La tvilerne selge og overlat aksjene til oss som har troa.

Som nevnt tidligere er Duck en bitter Strong aksjonær. Og setter kursraset der siste året i sammenheng med at noen Strongauksjonærer byttet om til Pcib. Samt at de skrev dette på Strongtrådene. Og har ingen annen intensjon enn en slags hevn for dette. Han har til og med skrytt på andre tråder i hvor morsomt han har det på pcibtrådene etter fallet de siste ukene. Her er det bare å stoppe å mate trollet.
TyrionIV
17.09.2018 kl 14:50 2816

"jeg ser på emisjon med et stort antall aksjer som blir tvunget for salg som et fundamentalt argument i referanse til aksjekursen. "

Så kortsiktig trading, altså?
HrDuck
17.09.2018 kl 14:52 2805

tydelig at bio ikke klarer å unngå personangrep. Jeg har argumentert saklig og forklart hvorfor kursen etter min mening skulle falle.

Men siden det blir etterlyst diskusjon om selskapets teknologi så kunne det være interessant å høre om de ulike skribentenes bakgrunn for å ha en mening om dette. Min svøpe er at jeg ikke har kompetanse til å si noe kvalifisert om dette. Hva er bakgrunnen til deg russebuss (som gjør at du mener selskapet er det mest lovende) og dere andre?
Computum
17.09.2018 kl 15:03 2777

Det store fallet i aksjekurs er jo helt naturlig når antallet aksjer økes med 12 mill. Hadde man vært litt våken så ville man hanket inn gevinsten før emisjon ble kunngjort. For emisjon lå jo tydelig i kortene for alle som ville se. Jeg gremmer meg over at jeg var blant de sovende. Verst gikk det nok ut over nextmove, av de profilerte aktørene her på Hegnar.

HrDuck
Jeg er en av dem som tok eventyrlig gev. i Strong for ca 1,5 år siden ( hadde vel ca 400% gev). Kursen på Strong er etter dette halvert og kursen på PCIB er mangedoblet.
Jeg hadde 200k på snitt 15 da jeg solgte 150k på ca 54-55. Etter dette har jeg kjøpt på 46 - 41 og 37 og er nå oppe i ca 160k igjen.
Jeg er bygg-ingeniør og har null peiling på bio men har 30 år på børs som har lært meg hvem jeg skal lytte til og hvem som skriver svada.
Jeg trenger vel ikke utdype hvem jeg har mest tillit til av deg og snøffelen med flere?
Tror det ville være lurt av deg å kjøpe en solid post i PCIB og om du synes det er "flaut" så behøver du ikke fortelle det til oss !!!
Lykke til.
HrDuck
17.09.2018 kl 15:07 2759

re computum

du er i hvert fall ydmyk i ettertid og ser hva du burde gjort. Det finnes en verdi i læring også. Spørsmålet for deg nå er hva du tror om kursen fremover. Blir det rett opp som de fleste her virker å mene eller blir det ørkenvandring og rolige fall pga overtilbud av aksjer (som jeg tror)?

Lykke til med dine investeringer.
bravi
17.09.2018 kl 15:11 2741

Synes folk kan slutte med karakteristikker og holde seg til tema.


Synes denne emisjonen er skuffende. Nå er kursen 34,10 det betyr vel at en tegningsrett er verdt kr 4,10. Tidligere har jeg lagt merke til at tegningsretter har en tendes til å være høyest priset den første dagen de blir lagt ut på børsen og så gå nedover mot null på siste dagen. Får se om det samme skjer denne gangen, i så fall er kursen da 30 kr eller lavere. Dette er dårlige greier. Dessverre tror jeg ikke det kommer noen kursdrivende nyheter i nær fremtid, da burde det ha kommet før emisjonen.
HrDuck
17.09.2018 kl 15:11 2740

re russebuss

Jeg har som deg ikke kompetanse til å langsiktig uttale meg. I pcib har jeg siste tiden spådd fall og hatt rett. Du har kjøpt aksjer og tapt penger. Fremover tror jeg kursen i lang tid vil være kraftig preget av overtilbudet av aksjer som kommer av emisjonen. Jeg tror du finner mye bedre steder å ha pengene de neste årene. Synes du det er flaut å si at du selger så ser jeg det uansett på aksjonærlisten.

Jeg kjøper ikke aksjer i denne (om to år kan så klart ting være endret, men det vet jeg ikke noe om nå).