Registrere tap I etterkant- når utbetales tilgodebeløp?


Hvis man retter en selvangivelse tilbake i tid da man har glemt et tap / gevinst for feks 2016. Når utbetales eventuell tilgodebeløp?