Fremtiden ser lysere ut enn på lenge...


Når kommer melding om borestart?

Hva skjer når denne meldingen kommer?

Selskapet har bevisst valgt å bore neste brønn dypere enn forrige. Hvorfor det?

Mens alle andre har fokus på trading og tull ønsker jeg å rette fokus mot fremtiden. Hvor står selskapet om noen måneder frem i tid?

De skal bore 9 brønner og ved rimelig greit treff på de fleste av disse så kommer produksjonen til å stige opp til mellom 5 og 15 000 fat per dag avhengig av suksess på brønnene. Med et overskudd på kanskje nærmere 20USD per fat etter kostnader så vil denne økte produksjonen gjøre selskapet svært lønnsomt.

Dagens MCAP på 300 mill kroner vil i så tilfelle være en veldig god inngang for investorer med litt lengre horisont enn noen få dager.

Personlig ser jeg muligheten for forbedret resultat med ca 2M USD per måned litt frem i tid. I og med at selskapet per i dag omtrent går i null så regner jeg med en EBIT på rundt 100mill NOK for 2020 gitt at oljeprisen ikke rører alt for mye på seg.

forsatt noen tullinger som vil gå inn I Helga uten aksjer. De tar sjanser.

Godt at man fikk ristet ut en del brødhoder idag :) Helt utrolig at en slik mulighet bød seg nå når et av de største baisseargumentet ble eliminert.

Randuo

Takk for den☺ Vasconia tangerer snart brent?

Utkant

De skal bore etter lettolje i dybden(Gacheta formation), som er sjampanje å rekne?

Gacheta formation inneholder flere lag og flere nabo felt kan bekrefte brønner som produserer over 2000 fat pr dag fra denne formasjonen ?bare å Google så finner du kjapt ut det?
Redigert 08.02.2019 kl 23:18 Du må logge inn for å svare
utkant
09.02.2019 kl 10:25 1117

Fullt klar over det og derfor er jeg også all inn med det lille jeg har av cash på børs. Selv om jeg dessverre måtte selge litt på rundt 5 kroner på fredag så har jeg tjent noen lapper den siste uken...

Resten får dog lov til å stå i ro, og jeg har uansett muligheten til å fylle på med noen ekstra K hver 14 dag...

Flott trådstart, å bare å se fremover med positivt blikk å vente på gode meldinger. Sjekket portefølje/handels statistikken min, De første aksjene i IOX kjøpte jeg 21,05.2013 til den nette sum av 1 kr å 34 øre .......
Har fylt på regelmessig i alle tørkeperioden, som det sånn sett har vært nok av. Tap av arbitration i forhold til rettigheter i Peru, dårlig norsk leder m.m. Men all ære til dagens ledelse, har klart å unngå å kjøre alle verdier i grøfta,De har navigert frem til at det nå kan bli veldig bra. Så håper på en fremtidig gevinst som blir en slump ?
Historikk å erfaring som aksjonær tilsier at dette kan gå meget bra ?..... ??? Så derfor fra mygg til en flott olje bie å senere ..... hvem vet?
Så her er det langsiktig perspektiv ....., Jeg har alltid hatt troa, det har jeg ihvertfall nu. Spennende tider ?