Verdiskaping BNP statistikk er noe rare greier


Hos SSB figurerer Oslo på toppen når det gjelder verdiskaping BNP i Norge
Men hva inngår så i denne statistikken
Aksjehandel er en slik verdi som blir registrert inn i BNP
Annonser hos Facebook og Google noe annet
Kjøp gjennom Amazon forgår i Norge gjennom Oslo kontoret og blir da en del av BNP
Så har vi alle restaurantene og coffee shopene i Oslo, det er også en del av BNP
Bomringene i og rundt Oslo et annet produkt som er med i BNP

Hva med å regne på hvilke verdier vi eksporterer og som gir AS Norge inntekter og valuta til å handle varer for
Kan man eks kjøpe bananer , sko og klær til hele Norges forbruk av aksjehandel verdiene eller det som går inn i Oslo statistikken
Nei og atter nei, de reelle verdiene produseres aldri på Østlandet
Norge eksporter for ca 1200 milliarder kroner pr år
80% av dette kommer fra kyststripa Kristiansand til Kirkenes

MAO verdiene skapes ikke i Oslo i dette landet uansett hva SSB måtte mene

https://www.nettavisen.no/na24/kun-fire-fylker-trekker-lasset-i-norge/3423379513.html?fbclid=IwAR0jtzOORDUJ7Uy_2dmKlQfWiM-KRVW06giwBwGCJML069COaLjwgvYSXHg