PHO - Blir PHO eneste selskap med bra Q4 rapport?


Mange selskap har skuffet med sin Q4 rapport.
Fra PHO venter jeg videre sterk vekst og kraftig oppjustert guiding.
PHO får ingen oppmerksomhet fra meglerhus osv.

Lister opp alle selskap som har levert dårlig Q4 rapport.
Disse får mye oppmerksomhet av meglerhus og analytikere.

Norwegian, med kriseemisjon
Nano med emisjon
Hydro med elendig resultat
Orkla skuffer
Telenor skuffer
Mowi svakere enn ventet

Mange styrer bevist unna biotek pga høy risiko osv med utvikling og FDA-godkjenning.
PHO er i en situasjon hvor de lever av egen kontantstrøm, økende salgsvekst og ingen gjeld.
De har også fått FDA-godkjenning og refusjon i USA med et årlig marked på 10-12 mrd, enormt vekstpotensial.

Hva mer kan man kreve for å invistere i aksjemarkedet?

Panis
09.02.2019 kl 21:01 4700

Satser på PHO, fordi som du sier har de ikke gjeld, ikke behov for emisjoner, og vi kommer til å bli forespeilet en ny guiding for US for 2020 som vi alle håper skal slå det meste.

Lykke til, og ha en fortsatt fin kveld :-)

Det vil ikke ta lang tid før både meglerhus og presse blir oppmerksom på Photocure.

Det blir først fra Q1 2019 vi virkelig vil få en vekst som vil få markedet til å sperre opp øynene..

Når vi ser på salgsøkningen i USA vil vi allikevel se en enorm vekst i omsetning i Q4 2018, selv før oppfølgingsmarkedet og full refusjon har kommet. Her er omsetningen i Q4 fra USA de 3 siste årene:

2015 - 7,3 mill... 2016 - 8 mill... 2017 - 10,2 mill og i Q4 2018 forventes rundt 20 mill fra USA, og det er før full refusjon i surveillancemarkedet og bare ytterst få flexiscope i bruk da de ikke ble lansert før i mai 2018.

Hvis rundt 20 mill fra USA blir fasit i Q4 2018, så behøver man ikke særlig fantasi for å forstå hvilken salgsøkning vi få i kvartalene framover i 2019.

Om 6 måneder er PHO på `alles lepper` og meglerhus og presse kommer løpende for å strekke ut sin hånd.

enig, men en skulle tro meglerhusene var smarte nok til å kjøpe seg inn nå og ikke kom løpende etter... Det er dette jeg ikke skjønner....

Panis skrev Tiltredes!
Men om et halvt år vil man sannsynligvis måtte betale rundt, eller > < 3 X dagens pris for aksjene.
Etter mine beregninger vil vi se en økning på rundt 350-400% i omsetningsøkning fra Q4 2018 til Q4 2019 i USA.

Det finnes ingen aksjer innenfor noen sektor som vil komme opp mot PHO hverken i 2019, -2020, -eller 2021.

Panis
09.02.2019 kl 23:00 4459

Ok,
Jeg tror du får rett i dine antagelser, så det er bare å være tålmodig så vil man bli rikelig belønnet.

Jada, ingen tvil om potensialet. Rammebetingelsene rundt PHO skulle være idelle. Nå gjenstår det for ny ledelse å forløse potensialet. Jeg tror at dagens CEO er rett mann på rett plas til rett tid.

Jeg mener at avgangen til Hestdal og 5 av hans nærmeste medarbeidere sommeren 2018 var et klokt trekk.

Selv om selskapet har mye å takke Hestdal for, så var det på tide at forskermentaliteten til slutt måtte vike for kommersielle interesser, og som man kan se, så har Hestdal blitt sittende med en god slump aksjer og er oppe på topp 50-lista.
Han vet nok bedre enn de fleste hvilket potensiale og store muligheter PHO har i USA-markedet fremover.
Hayen
09.02.2019 kl 23:50 4351

Hva skjer om Schneiders ' top priority for 2019' om å få til en avtale med Wolf og Olympus i USA blir en realitet?
Og det viser seg at en godkjenning av wolf/Olympus med Cysview ikke blir veldig omfattende, kanskje er det nok at det blir tilstrekkelig dokumentert at blått lys hos Wolf og Olympus er identisk med Karl Storz sitt?

Schneider har nok en god tanke bak sin 'top priority for 2019'.

Mine Innerste forhåpninger til Q4 ligger i at 2 - 3 av følgende 4 punker oppfylles.

- 1) 18 - 21 mill i omsetning fra USA.
- 2) 0,5 - 3 mill i `net profit`.
- 3) 18 - 25 utplasserte scope, derav 15-21 Flexiscope.
- 4) Ny guiding for omsetning i USA i 2020, $35-50 mill.
Panis
10.02.2019 kl 00:16 4305

Nesten som man vurderer å øke på PHO prteføljen, men når alt annet er i minus så får det vente. Jeg har mer enn nok aksjer i PHO...
focuss
10.02.2019 kl 10:25 4078

Derom Pho noen gang skulle lykkes så var det nødvendig med helhjertet satsing og ikke med litt her og litt der under paraplyen forsknings selskap. Ikke bare det men det var også nødvendig med ett produkt med stort nok potensiale til at helhjertet satsing kunne rettferdiggjøres. Derfor startet selskapet på det store fase3 studiet for Cysview i USA. Studiet med resultater som fikk FDA til å kaste alt de hadde i hendene for å sørge for raskest mulig godkjenning for surveillance markedet i USA. Og det viktige, godkjennelse for gjentatt bruk som gjør at Cysview nå kan brukes til alle typer prosedyrer i USA. Til diagnose, til operasjon og til oppfølging av opererte pasienter. Vi pleier å si at det åpner ett 4 ganger så stort marked for Cysview. Det er egentlig et "understatement" da Cysview også er godkjent for for diagnose. Ikke merkelig det da det er bevist at dersom man ikke bruker Cysview til diagnose så vil en betydelig mengde kreft over sees.

Dette skapte grunnlag for å omdefinere PHO til et kommersielt selskap. "The bladder cancer company" Ut med tidligere styreformann, ut med tidligere CEO, inn med nytt styre og CEO med relevant bakgrunn og fokus på investeringer som skal lage Cysview til en suksess for pasienter og aksjonærer. At aksjemarkedet ikke har fått med seg denne omdefineringen av selskapet foreløpig har gjort PHO til en usedvanlig mulighet på Oslo Børs.
focuss
10.02.2019 kl 10:50 4007

Og vi er nå inne i den tiden hvor PHO kan vise at de mener alvor med " The bladder Cancer Company" Vi kan i dette halvåret forvente melding om at PHO har lansert sin apparatur i Norden som skal 10 doble effekten av cellegift for blærekreft pasienter. Uten å endre bivirkninger. Noe som selskapet definerer som det første "lille skritt". Hva er det store skrittet? Pho`s prisverdige mål er at plattformen de bygger med infrastruktur og kompetanse i USA skal utnyttes til sitt fulle potensiale. Det "store skrittet" har jeg tro på kan være lansering av Combat Medical sin teknologi også i USA. I tilfelle så vil det begynne å svinge enda mer av Photocure. Plattformen de bygger i USA har en verdi som markedet definitivt ikke har gitt noen verdi på dette tidspunkt. Det kan komme flere produkter til blærekreft pasienter som vil bidra til synliggjøring av infrastrukturen`s verdi. Men først skal den vise sin verdi med å skaffe stor markedsandel for Cysview i USA.
Redigert 10.02.2019 kl 10:51 Du må logge inn for å svare

`Nye PHO` er akkurat i startgropa.
Bare noen ytterst få flexiscope er tatt i bruk i Q4 2018.
Refusjon for surveillance hadde ikke trådt i kraft i Q4, men har full refusjon fra 2019, faktisk 1.187 dollar/kit mens 1 kit koster 1000 dollar.

Hvis vi sier at omsetningen i USA har økt til 18 mill i Q4 2018, så tenker jeg den har økt til rundt 65 mill i Q4 2019, og derfra vil økningen bli enda brattere.
Et tenkt scenario for omsetning i USA er:

Q4 2018 - 18 mill.
Q1 2019 - 25 mill.
Q2 2019 - 35 mill.
Q3 2019 - 48 mill.
Q4 2019 - 65 mill.

Med dette oppsettet vil omsetningen i USA bli på 183 mill i 2019, og med en guiding på 50 mill dollar for 2020 vil omsetningen øke til 425 mill i 2020.
Ipsen er ikke godt å si, men de bør vel øke til nærmere 80 mill i inneværende år, og da får selskapet en total omsetning for 2019 på rundt regnet 260 mill hvor ca 120 mill bør ligge igjen på net profit, dvs bunnlinjen.

Med en slik økning Q for Q, vil det være rom for en meget betydelig kursøkning, og PE vil øke parallet med økningens størrelse.

Det sier seg selv at dette kommer til å gå fort i svingene etter som et økende antall fexiscope blir tatt i bruk og brukshyppigheten øker.

Bare tenk dere hvilken økning vi får i kvartalene framover hvis guidingen for 2020 blir på 50 mill dollar.
Personlig tror jeg guidingen kommer inn på $40-50 mill.
focuss
10.02.2019 kl 11:36 3902

Den siste del av investeringer for første fase i USA ( 25 MSA) går nå mot slutten mens inntektene skal begynne å akselerere. Markedet i disse første MSA er mer enn stort nok til å gi potensiale for godt over 1000 kroner i aksjekurs. Så blir det interessant å følge med på når PHO starter nye investeringer for å øke fot avtrykket i USA til også dekke de resterende 60% av markedet i USA. PHO trenger ikke anstrenge seg for å finne markeder å vokse i. Blir interessant å se hvordan det resterende delen av markedet agerer når man ser at BLCC begynner å få betydelig markedsandel i MSA. Jeg vil tro at deler av dette markedet vil agere proaktivt og selv ta initiativ til å bringe BLCC til markedet utenfor 25 MSA.
focuss
10.02.2019 kl 12:29 3812

Finnes det andre selskap i USA som fokuserer særskilt på blærekreft markedet i USA? Ikke vet jeg men jeg tviler. Det kan føre til at Photocure kommer i en unik posisjon til å distribuere det meste av nye produkter som kommer til dette markedet Photocure har infrastrukturen, de har kompetansen og de har kundekontaktene. Som om ikke vekst potensialet ved salg av eget produkt Cysview ikke er stort nok så stopper ikke vekstpotensialet med det
Computum
10.02.2019 kl 16:44 3636

De slipper å løpe. Meglerhus kjøper ikke aksjer. Men du tenker kanskje på modellporteføljer? Der plukker de i hovedsak mer likvide aksjer enn PHO
Tobias
11.02.2019 kl 09:51 3387

Kommer kjøpere i PHO. Får vi brudd opp i dag ?
NilsAB
11.02.2019 kl 10:06 3341

Tung den motstanden på 48 ser det ut til. Men bryter den kan denne uka bli rett trivelig for oss i Pho...
Redigert 11.02.2019 kl 10:06 Du må logge inn for å svare
Computum
11.02.2019 kl 10:20 3293

MP-pensjon selger 50.000 aksjer igjen siste uke. De har dermed solgt 100.000 aksjer i år. De siste ukene av 2018 kjøpte de 350.000 aksjer.
Hvorfor selger de så kort tid etter? Håpte de på "raketteffekten" som aldri kom?
Daniel
11.02.2019 kl 10:39 3236

Kanskje de vil sikre seg mot et mulig fall etter Q4 som etter Q3, samtidig som de beholder en del av aksjene for å ta del i en eventuell opptur.
Salah
11.02.2019 kl 10:43 3219

Det var en klassiker av en kommentar!
onuk
11.02.2019 kl 11:06 3160

Eneste brudd som PHO få i nærmeste framtid, er sammenbrudd etter fjerde kvartals presentasjon. :)
thepower
11.02.2019 kl 12:16 3033

Dont underestimate the resistance at 48kr. We bounce of it every time, that`s why I think we will be at 48kr the day before Q4. I will be very happy if we break through that before 27th Feb.
NilsAB
11.02.2019 kl 15:00 2914

Med 100K omsatt går vi kanhende i minus i dag! Overaskende utvikling etter mitt skjønn...
onuk
11.02.2019 kl 16:47 2833

Da ser du hvor høy forventningene fra dagens aksjonærer er til fjerde kvartal. De er IKKE høy, de er fraværende......
Bare noen i menigheten her på HegnarOnline av de nye aksjonærer som mener noe annet........
NilsAB
11.02.2019 kl 17:25 2773

Da er det kanskje noen som får en vekker på Q4!
bravi
11.02.2019 kl 17:40 2738

Fikk en bra vekker ved Q3, det får man si.

Q4 2018...

- Guidingen økes.
- Omsetningen i USA øker med rundt 100% fra Q4 2017.
- Omsetningen fra IPSEN øker med ca 7% fra Q3 2018.
- Økningen av fleksiscope øker med 100-200% fra Q3 2018.
- Shcneider skal gi en times intervju med Radforsk.

Jeg tror ikke dette skal få kursen til å falle med 40% slik den gjorde i Q3.

Lykke til
Redigert 11.02.2019 kl 18:14 Du må logge inn for å svare
Computum
11.02.2019 kl 20:08 2541

Det er blitt sagt at farmasektoren kan være mindre utsatt i et bearmarked. Vanskelig å være enig i det når man ser hvor upopulær hele sektoren er for tiden. Jeg tror mange ser etter en gunstig exit og det skal litt av en guiding til for å snu stemningen de lange tre månedene fram mot neste rapportering.
Daniel
11.02.2019 kl 20:11 2526

Håper du har rett. Jeg satt gjennom fallet etter Q3, og har vært i pluss en stund nå. Hadde vært fint med et bra resultat og en fornuftig respons fra markedet.
marho
11.02.2019 kl 20:40 2465

Intr. at shorten fortsatt ikke er dekt inn! Tror Marshall at Q4 er nok en nedtur? Aksjen må jo fyke oppover når de skal dekke seg inn igjen, kan ikke skjønne annet.
Daniel
12.02.2019 kl 10:20 2234

Pho nevnes sammen med Algeta i en artikkel om cannabis som legemiddel hos E24. Dette viser at det ikke bare er her på forumet at folk har fått opp øynene.

"Europa er i fyr og flamme over moderne medisiner basert på cannabis. Ved å stå på sidelinjen kan Norge gå glipp av private legemiddelselskaper på høyde med Photocure eller Algeta, mener markedsanalytikere."

https://e24.no/pluss/naeringsliv/norge-kan-bli-ledende-i-det-nordiske-cannabismarkedet/24552574
Redigert 12.02.2019 kl 10:20 Du må logge inn for å svare
bravi
12.02.2019 kl 11:31 2194

Kursen går ned i dag igjen samtidig som hovedindeksen går opp, ikke uvanlig det. Også helt enig med Computum i at farmasektoren er en av de sektorene som faller mest i et bear market, det gjelder uansett årsak.

Cannabis, virker som mange av skribentene på Pho trådene har fått sin dose og vel så det.

Lykkes PHO innenfor de 25 MSA'ene, noe jeg føler meg rimelig sikker på de er i ferd med å gjøre, så tror jeg resten av markedet vil få det travelt med å oppdatere seg innen blærekreftdiagnostisering og innføre den nye SoC fortere enn svint.

Storz og PHO står sammen om dette og Storz er ikke noen hvem som helst innen det amerikanske sykehusmarkedet. Det vil overraske meg stort om de eksisterenede rammebetingelsen som USA har etablert for BLCC teknologien ikke er tilstrekkelig til å sikre at BLCC blir ny SoC over hele USA. Spørsmålet er hvor lang tid det vil ta. Men med en akselererende vekst skulle det ikke ta for mange år før kritisk masse er nådd og hjulene mer eller mindre ruller av seg selv.

At aksjekursen ligger der den ligger, har flere årsaker. Men jeg har begynt å tro at det hovedsakelig skyldes mangel på kapital som pløyes inn i det norske farmasimarkedet. Noe som hovedsakelig skyldes at det dreier seg om OSE og aktørene som hovedsakelig opererer der. Ny kapital bli først og fremst pløyd inn i de tradisjonelle segmentene som olje, fisk, shipping og finans. Farmasi er ikke på radaren til majoriteten av aktørene og vil heller ikke dukke opp der før et eller flere av farmasiselskapene kan vise til svulmende blå bunnlinjer. Da vil det gå et lys opp for noen og enhver og norske farmasiselskaper vil oppleve en ny vår, økende interesse og sterkt stigende aksjekurser. Men en slik dreining av interesse tror jeg vil berører flere selskaper, spesielt kvartetten NANO, PCIB, TRVX og PHO. Men av disse er det nok PHO som ligger nærmest til å kunne vise en blå bunnlinje.

Men jeg vil heller ikke utelukke at et BP kan komme på banen og forsøke seg på oppkjøp av et av de andre. Noe slikt ville også bidratt til å øke fokus og få frem verdiene som i da er vanskelig å få øye på for investorene.

Men at tålmodighet i dette segmentet vil kunne gi en formidabel avkastning er jeg ikke det miste i tvil om. Inneværende år og de kommende to til tre årene vil være uhyre spennende for norske farmasiselskaper.

Q3 skuffet - q4 vil med største sannsynlighet også skuffe og om knappe 10 børsdager så har vi svaret - tic/tac...;)
pafo
12.02.2019 kl 12:27 2065

Jeg trur sykehusen reden har fått beskjed om att de som har blåhvite flexiscope poliklinisk kommer att bli tildelt pasienter
fra forsikringsselskaper. Så PHO kommer att overraske stort.