Kraft Bank (KRAB) med stor oppside (DEL 2)


Hei alle! Tillater meg å starte en ny tråd for Kraft Bank (KRAB) nå som første driftsår er unnagjort og vi har fått Q4 med tilhørende oppdatert guiding.

Jeg vil starte med et regneeksempel som gjelder for utgangen av 2019.

Kraft Bank guider 900 mill i utlån ved utgangen av 2019 (opp fra tidligere guiding på 633 mill). Selv tror jeg banken går over 1 milliard (se på veksttakten og regn selv), men tiden får vise.

Kraft Bank opererer med renter på 9-10-11-12% for sine lån. La oss nå være konservativ og tenke at de kun får inn den LAVESTE renta i dette eksempelet som er 9%.

900 mill i utlån x 0,09 = 81 mill i renteinntekter.

Av Q4 2019 ser vi at driftskostnader for kvartalet var 7,2 mill. Vi vet at de ansetter nye folk etc i disse dager så la oss legge oss litt høyere i kostnad for 2019. La oss anta i snitt 9 mill i kost per kvartal x 4 kvartal = 27 mill i driftskostnad

Så skal de betale renter på 2% til de som har satt inn innskudd i banken. La oss anta banken har tatt inn 600 mill iløpet av året 2019. Rentekostnader blir da 12 mill.
(egentlig trenger de ikke ta inn så mye penger da de kan gire innskudd ifm utlån).

81 mill renteinntekter - 27 mill i driftskost - 12 mill i rentekostnader = 42 mill på bunnlinja.

Kraft Bank er et vekstselskap og bør prises minimum etter PE 15.
42 mill bunnlinje x 15 = 630 mill i markedsverdi = kurs 15

ALTSÅ, kurs 15 kr ved utgangen av 2019 dersom de kun får inn laveste rentenetto og de ikke vokser fortere enn guidet plan og vi er smågjerrig på PE-ratio. Altså et slags WORST CASE kursmål for 15kr aksjen ved utgangen av 2019.La oss anta et mer BULLISH scenario for 2019:

* Vi antar utlånsvolum på 1,1 milliard
* Vi antar rentenetto på 11% (her kan det jo og ligge merinntekter som etableringsgebyrer etc. som drar opp tallet)
* Samme driftskostand, men litt høyere rentekostnad (+4 mill ekstra)
* PE 17,5

1100 million utlån * 0,11 = 122 mill renteinntekter
122 mill - 27 mill drift - 16 mill rentekost = 78 mill bunnlinje
78 mill bunnlinje * PE 17,5 = 1365 mill markedsverdi = kurs 32,5kr

Konklusjon:
Store sprik i kurspotensiale gitt små endringer i tall man legger inn i regnestykkene. Så hvor skal vi legge oss? Et sted i midten kanskje? ( = 25kr aksjen ved utgangen av 2019).


NB! Det er flere små tall jeg ikke har putta inn i regneeksemplene for enkelhetens skyld slik som tapsavsetninger 0,6% etc. Disse tallene burde ikke utgjøre store forskjellen.
Redigert 10.02.2019 kl 13:50 Du må logge inn for å svare
Cunt1984
26.04.2019 kl 07:59 3669

Noen som vet når i dag tallene kommer?
Mr.Ocean
26.04.2019 kl 08:15 3658

26/04-2019 08:03:23: (KRAB.OTC) KRAB 1Q19 Kraft Bank ASA Kvartalsrapport

Fortsatt god vekst i første kvartal 2019
-Netto utlånsvekst var 184 millioner kroner
-Utlån til kunder var 546 millioner kroner per 31. mars 2019
-Resultat etter skatt var -1,14 millioner kroner
-Ren kjernekapitaldekning var 96 %
-Målsetning for utlån ved årsslutt 2019 opprettholdes på i overkant av 900 millioner kroner
-Banken forventer å være lønnsom i andre kvartal 2019

---------------------------------

Der kom rapporten! :-) Ser at utlån til kunder kom nokså nært mitt estimat, de holder den gode dampen oppe i Kraft.
Redigert 26.04.2019 kl 08:19 Du må logge inn for å svare
26.04.2019 kl 08:49 3625

Meget sterkt! Utlån over en halv milliard allerede....ser vi 16-17 kr i dag?
Mr.Ocean
26.04.2019 kl 08:54 3615

Virker ikke som innskudd er noe problem å få tak i! :)

Bankens innskuddsvekst var 262,1 millioner kroner i første
kvartal. Totale innskudd fra kunder var 434,8 millioner ved
kvartalsslutt.
Mr.Ocean
26.04.2019 kl 08:55 3620

Jeg hadde problemer med å lese rapporten via netfonds og andre systemer, måtte gå inn på hjemmesiden for å få tak i den:

https://kraftbank.no/investor/finansielle-rapporter/

Ja, dette er meget bra! Solid vekst. Burde holdt meg til mitt opprinnelig anslag på 550. Lett å bli revet med...

Veldig positivt med at det ser ut som at de ikke har noen problemer med å få innskudd. Noen som vet når de skrudde opp renten fra 2,0 % til 2,2 %?

Jeg setter inn mine sparepenger til uka, for å gi dem enda mer å jobbe med :-D

Kostnadene var dog høyere enn hva jeg forventet. Regner med de havner på i underkant av 40 mill for året 2019. Må revidere regnestykket.

I og med at de holder seg til målet om litt over 900 mill ved utgangen av året, så er det definitivt et mål de bør nå. La oss si at de mener litt over 900 er 920 mill.

920 - 546 = 374 mill. Fordelt på de 3 gjenstående kvartalene i år betyr det i snitt 125 mill i netto utlånsvekst per kvartal. Burde være svært oppnåelig.

Kostnadene ligger som sagt litt høyere, så kjøper ikke flere aksjer på dagens kurs. Tar det dog helt med ro. Det jeg håper er at dette selskapet kan vokse med et solid og forutsigbart tempo, og jeg har ingen problemer med å la pengene mine stå her i flere år.

Lett å bli revet med...

Det skjønner jeg med en optimist som meg med på laget;-)
Bommet med ca 100 millioner. Men banken jobber jevnt og trutt videre og jeg må lære meg tålmodighet. Uansett godt innenfor guidingen. Vet at banken i etterspørsel hadde mangedoblet mitt estimat. Men må si nei til 9 av 10 søkere.
Egentlig passer de bare ekstra godt på aksjonærverdiene våre ved å være såpass restriktiv. Jeg skal nok sitte på hele 2019, 2020. Tror ikke jeg får bedre renter/avkastning andre steder med min inngang.

Er fornøyd med dagens eksponering mot selskapet og ønsker framover og lete fram andre investeringsobjekter. Denne står seg.

Mvh aristokraten
I-oil
26.04.2019 kl 17:27 3494

Aristokraten : Har du mulighet å sitte helt til KRAB blir notert på hovedlisten (jeg antar det vil skje i løpet av 2022), så vil du nok virkelig få en pen avkastning på dine aksjer

l-oil: Denne aksjen har jeg invistert i sammen med min kone i forbindelse med bryllupspenger vi fikk da vi giftet oss ifjor. Vi var forøvrig ganske veletablerte da vi giftet oss som en "feiring" av 20 år som samboere:-). Så pengene var på en måte til overs. Og for at de ikke bare skulle skli inn i husholdningen eller brennes på noen ferier vi likevel har råd til ønsket vi å investere de sammen uten noe spesielt sparemål. Så for meg kan de være i selskapet i 20 år. Kanskje noe ekstra når vi ikke jobber lenger? Kanskje hytte om 10 år? Hvem vet? Er iallefall ekstra penger, og det artige er at også fruen er blitt litt interessert i aksjer:-)

Har også 2 barn 9 og 14. Mulig de om 10 års tid trenger hjelp inn i boligmarkedet. Uansett har jeg/vi lang horisont på disse pengene uten at det betyr at de nødvendigvis blir stående som KRAFTBANK aksjer hele veien. Men foreløpig ser ikke jeg noen grunn til å selge de neste årene. Banken gjør det godt, de holder ord, virker troverdig og Maaseide er en rivende dyktig forretningsmann.

Tar nok en vurdering rundt årsskiftet 2021/2022 hva vi gjør videre. Har ikke alt i hodet nå, men mener det er noen som var med helt i oppstarten som i mai/april har rett til å kjøpe noen aksjer til fastsatt pris 10 kroner. Og jeg er litt usikker på om det er kursdrivende nedover.. får nesten vente litt med den vurderingen.

Mvh aristokraten
Mr.Ocean
29.04.2019 kl 17:11 3371

Jeg oppfatter nedsalget ned mot 13,50 som at ikke alle ble like fornøyd med Q1 (og hadde kanskje forventet mer utlån?). I mine øyne kom Q1 inn akkurat som forventet. Viktig å ikke la seg bli for overentusiastisk og følelsesmessig involvert. Her gjelder det å se litt lenger enn kvartal for kvartal, selv er jeg inne long-term i aksjen, tenker 2-3 år. I løpet av de neste par årene vil Kraft Bank ha lånt ut noen milliarder og sitter igjen med en betydelig bunnlinje som en kan bruke PE-modeller på. Caset vil da kunne forsvare en mye hyggeligere pris. Selv tror jeg på 20kr til nyttår. Kjøper du i dag på 13,50 gjør du deg 48% når aksjen står i 20kr (kanskje ved nyttår, 3 kvartaler unna). Tålmodighet er en dyd :-)
29.04.2019 kl 18:07 3358

Gevinstsikring så vi i dag. Jeg tror også på 20-25kr i år.

Tror du har veldig rett i dine antagelser. Undertegnede var nok litt vel optimist. Men sannheten er at de leverer godt over guidingen og vokser på en sunn og fin måte. Faktisk betyr dette at jeg revurderer mitt utsagn om å være ferdigkjøpt. Tror jeg og min bedre halvdel kan akkumulere noen 10 000,- om vi kan få til denne prisen . Fin ting å bruke skattepenger på framfor at de bare sklir inn i husholdningen. Hadde vært hyggelig med rundt 2000-3000 aksjer ekstra. Alltid lett å bruke unødvendig mye ekstra rundt feriepengetid/skattepengetid, uten at man egentlig vet hvor pengene tok veien:-)

Mvh aristokraten.
Fready
29.04.2019 kl 22:31 3320

NOFI prises på P/E 7.6. Hva er grunnen til at denne banken skal prises dobbelt så høyt?

Det riktige spørsmålet er vel heller hvorfor NOFI kun prises til P/E 7.6 . PE rundt 15 er vel normalen på vekstselskap.


0-13 indikerer underpriset akskje, eller det antas en forventet nedgang i inntekter.

14-20 er en fornuftig prising av de fleste bedrifter

21-28 er enten en overpriset aksje, eller inntekten har vokst betraktelig siden forrige resultatpublisering.

28+ er enten en aksje med en svært lvoende fremtid med veldig sterk inntektsvekst, eller en aksjeboble som er drar prisen opp på et kunstig høyt nivå.

Holder meg noenlunde til listen over.

Kan lite/ingenting om NOFI, men har vel lest meg fram til at mange proffe aktører som var tidlig inne har tjent store penger og solgt seg ut med eventyrlig gevinst (Svindal Lund) med flere. Dessuten leses det endel frustrasjon under tickeren NOFI med tanke på manglende utbytte. Samt endel klaging på ledelsen. Men jeg har ikke studert aksjen utover overflaten.

Mvh aristokraten
Fready
30.04.2019 kl 18:06 3374

Jeg er forsåvidt enig i det du skriver, men eksempelet med NOFI viser at markedet ikke alltid styrer mot en fornuftig prising av et selskap, - og at det kanskje derfor er noe optimistisk med P/E på 15 :)

Kanskje det noe optimistisk. Vanskelig å si, har både truffet og bommet i aksjemarkedet, men viktig å få fram at jeg er en småaksjonær i alt jeg har foretatt meg, så folk som satser store penger må nok dykke dypere i materien:-)

Men tror kanskje siste tid nedgang i NOFI og andre forbrukslånbanker har mye med usikkerhet rundt innstramming å gjøre. Man er usikker på veien videre og blir dermed mindre villig til å betale mye for en aksje. Sannheten er jo at NOFI spar inn penger så er enig at den burde vært priset høyere. Vet heller ikke helt om det er gunstig at NAS har en større eierpost i NOFI heller med all uroen rundt NAS. Uavhengig av teori som P/E og andre ting er aldri en aksje verdt mer enn markedet er villig til å betale. Og ståa nå er at aksjonærer i KRAFTBANK betaler bra for aksjene på grunn av stor framtidstro og at guiding er slått hver gang, mens hos NOFI virker det som aksjonærer og potensielle kjøpere et litt usikre på hva framtiden bringer. Mye psykologi slik jeg tolker det, men igjen; jeg er bare en glad amatør.

Mvh aristokraten

https://www.hegnar.no/Nyheter/Boers-finans/2019/05/Zucca-haaver-inn-millioner

"Mats Zuccarello økte inntektene i fjor. Traff planken med Maaseide-investering."

Blir spennede å se utviklingen videre :) Sitter selv long i Kraft Bank :)


Hei

Nå synes jeg faktisk det er på sin plass å handle, har vært får kjøpere og relativt få selger av denne aksjen siste tiden. Men den har langsomt gått litt og litt nedover. Nå kan man altså få aksjen til 12 kroner igjen, og hvem vet kanskje noen øre/1 krone billigere. Da synes jeg at det kan forsvare en kjøpsanbefaling. Q2 og 3 kommer tett ut på høsten. Banken vil da melde at de går i pluss. Dessuten kan jeg ikke skjønne annet enn at markedet blir ennå større framover (gjeldsregisteret). Jeg har i hvert fall kommet fram til at jeg ønsker å handle litt når skattepengene kommer i hus. For hva har egentlig skjedd siden aksjonærene betalte både 14 15 og 16 kroner for denne? Intet negativt i alle fall. De vil som nevnt gå i pluss og tjene penger, det har vært stort innsidekjøp på 13,50 kroner. Utlånsporteføljen vokser og markedet blir større. Det er overhodet ikke uten grunn Bluestep er på offensiven i samme segment for tiden. Det er rett og slett på grunn av at segmentet blir større.

Har du tålmodighet til å investere denne i 2-10 år så tror jeg man kan gjøre gode penger. Denne skal jeg være tålmodig med. Og kommer det noen ekstra penger min vei, så skal jeg så lenge casen ser ut som den gjør, så skal jeg akkumulere. Tror det er fullt mulig å tjene 250% på denne innen 2-3 år. Da skal altså aksjen stå i 30 kroner. Og dette er ikke ett luftslott, men en kjedelig aksje som faktisk generer/tjener penger.

mvh aristokraten
Mr.Ocean
19.07.2019 kl 12:48 2586

13. august nærmer seg med stormskritt, da får vi Q2 og nye tall for månedene april, mai og juni. Morsomme er at Q3 følger tett på i oktober. Nå ligger aksjen og vaker mellom 11 og 12kr. Til 12 kr er markedsverdien omlag 500 mill. Nå er det gode muligheter til å handle mer aksjer for den som har cash liggende. Risk-reward synes ekstremt bra på disse nivåene. Om utlånsveksten fortsetter i samme tempo legger de på seg ca 60 mill i måneden i nye utlån (ref. ca 180 mill i Q1 i nye lån). Her er det bare å være tålmodig og sitte stille i båten så kommer denne flyvende. Markedet de spiser andeler av er stort med over 110 milliard i utestående forbrukslån/kredittkortlån blant nordmenn. Selvfølgelig så passer ikke "alle" inn i Kraft Bank sin porfolio, men la oss si at de kaprer iløpet av de neste par årene kun 2-3% av disse utestående lånene så er det 2-3 milliarder i utlån! Det skal liksom så "lite" til for at dette blir en braksuksess med inngang på 11-12 kr. Klar kjøpsanbefaling fra min side (Selv om jeg åpenbart ikke er nøytral i denne saken da jeg selv sitter fullastet). Plutselig kan et innsidekjøp fra Maaseide komme og da får du ikke muligheten til å plukke mer på 11-12kr. Lykke til!

Tro om de leverer bedre enn egne estimater også denne gang. Spent på om de merker endringer etter gjeldsregisteret ble innført, negativ oppmerksomhet forbrukslånbanker, flere aktører innen "refinansieringskategorien".
Mr.Ocean
08.08.2019 kl 11:32 2302

Få handelsdager igjen til Q2. Fortsatt billige aksjer tilgjengelig på 12 kr. Ser noen tok nettopp 33k på 12kr.
Mr.Ocean
09.08.2019 kl 13:50 2236

Les dette innlegget:
https://kraftfinans.no/verdien-av-a-eie-en-bank/

Jeg merker meg særlig denne linjen:
"....Hvis denne veksten opprettholdes er det ikke usannsynlig at utlånsporteføljen kommer til å nå 2 til 2,5 milliarder kroner innen 2021. "

Cunt1984
13.08.2019 kl 10:54 1940

Tidligere brukte jeg Netfonds til å følge ordrebok og kursutvikling i KRAB. Noen som har et tips hvor jeg kan sjekke daglig kursutvikling?
Mr.Ocean
13.08.2019 kl 11:35 1911

Jeg bruker Pareto til å sjekke ordreboka for KRAB. Viser alle dybder og real time update.

Hei

Ja KRAFTBANK tøffer ufortredent videre. Ser få skjær i sjøen, vurderer på ingen måte å realisere. Tålmodighet her vil lønne seg...

Mvh aristokraten
Recaro
14.08.2019 kl 15:25 1743

Hvordan får en kjøpt aksjer i Kraft Bank? ser at det ikke er mulig via min VPS konto i SR-Bank. Antar at denne aksjen fremdeles er på den unoterte listen.

Jeg bruker aksje- og fondskonto på Nordnet når jeg handler unoterte aksjer.
Mr.Ocean
14.08.2019 kl 22:33 1687

Nordnet, DNB, Pareto kan fikse deg aksjer i Kraft Bank. Det er synd at netfonds er borte, brukte selv netfonds til mine aksjer og til å følge med på Kraft Bank. Nå bruker jeg Pareto til å følge med på ordreboka til Kraft Bank, men har konto hos Nordnet.

Det at det er lite "futt" i denne nå gjør meg bare mer interessert. Det skal være kjedelig å eie aksjer i bank. Med dagens ordrebilde tipper jeg man kan sikre seg aksjer til under 10,-, noe som for meg virker fristende i et langsiktig perspektiv.
Mr.Ocean
01.09.2019 kl 16:42 1381

Det har vært relativt stor omsetning i KRAB siste uka. På torsdag og fredag gikk det tilsammen omlag 400k aksjer på kurs 11kr. Hvem er på vei inn og ut? Jeg blir i alle fall sittende. Tenk ingen annen norsk bank har gått i pluss etter kun 5 kvartaler med drift! Noen som har noen synspunkter rundt aksjen? har vært nokså stille her på forumet siste mnd'er
01.09.2019 kl 18:35 1356

Det blir veldig spennende å følge med på denne fremover. Det er klart det er litt "kjedelig" når det kun er noe nytt hver 4.mnd. Ser foreløpig ingen argumenter for å engang begynne å tenke på å kvitte meg med disse aksjene .
Mr.Ocean
02.09.2019 kl 14:03 1302

Vi vil bli belønnet for vår tålmodighet i denne. Slik er det med unoterte, kan gå lange perioder med lite nyheter og lite bevegelse før det plutselig skjer noe. Vi så jo hvor raskt vi gikk fra 8 til 16 ved starten av året da det kom økt guiding og innsidekjøp. Ved en god nyhet nå smeller denne opp et noen kroner, hvilket i prosenter utgjør ganske mye. Du får kjøpe aksjen nå til 11kr, kun 3 kr mer enn da banken ble lansert - og dette etter alt det positive som har skjedd. Unoterte kan fort bli undervurdert og glemt og by på gode muligheter ;)
Mr.Ocean
05.09.2019 kl 12:31 1228

Fin investorpresentasjon fra KRAB ute nå, datert 05.09.19. Følg link under eller se nettsiden. En får et godt visuelt bilde her når en ser grafene hvor dette bærer hen. De varsler også om økt lønnsomhet i Q3 og Q4. Jeg kan rett og slett ikke fatte at noen gir vekk denne aksjen for 10-11kr, det priser banken kun i overkant av 400mill. Alle piker peker kun opp her og det fundamentale markedet for banken er svært stort. Om 1 år fra nå av er denne aksjen over 20kr, da dobler du nesten pengene dine om du kjøper en pott i dag.