Utleie - Næring eller "hobby" Antall enheter ?


Hei.

Er det noen som driver med utleie av bofelleskap her?

Jeg har en enebolig - hvor jeg har bodd inntil nylig - som jeg har planer om å gjøre om til bofelleskap. Jeg har allerede en liten hybelleilighet i kjelleren som jeg forstår blir regnet som en egen enhet i skatteetatens regnskap, men hvordan blir det med min tidligere boenhet hvis jeg leier ut denne som bofelleskap. Det er 5 soverom som jeg vil leie ut til 5 studenter med separate kontrakter. altså får jeg 6 leieforhold. Blir jeg med dette ansett som næringsdrivende, eller kommer jeg unna med utleie av 2. enheter ?

Mvh Per
kator
10.02.2019 kl 16:54 865

Tror du kan være ganske trygg på at dette er utenom næring. hovedregelen går på antall enheter - altså separate enheter med eget gnr/bnr (eller seksjon av eget gnr/bnr). Ellers ville det blitt vanskelig å skille for skatteetaten - om du feks leier ut en leilighet med 3 soverom på 1 kontrakt eller med 3 adskilte kontrakter pr. soverom har ingen betydning. Regnes som 1 enhet uansett....Det er ikke det du spør om - men jeg foretrekker alltid å bare ha 1 person å forholde meg til i utleie-forholdene og forutsetter at de øvrige beboere "ordner opp" seg imellom. Ellers kan det bli mye organisering/styr. Bare et innspill....

Etter at jeg skrev svaret over har jeg tenkt litt mer rundt emnet - hva om man kjøper en bygård med feks 15 fullverdige leiligheter. Men hvor eiendommen ikke er seksjonert - altså bare har et gnr/bnr ? Det er nok ikke så mange igjen av den typen - men dog. Tror nok da at du fort blir skattet som næringsdrivende - selv om du bare eier denne bygården + egen bolig (feks). Så det er nok et form for skjønn skattetaten gjør her - som går på at det skal være selvstendige enheter - altså med både bad/kjøkken etc .... så mitt svar i forhold til ditt case er uendret....
Redigert 10.02.2019 kl 17:24 Du må logge inn for å svare

Takk for utfyllende svar :) Er helt enig i at det er best med en leietaker, men utenom "sesong" er ikke det lett å få til. Slik jeg har gjort det nå er at det er uoppsigelige etttårskontrakter fra juni til juni. Har fått fylt opp tre av hyblene med dette nå så bør nok gå bra når vi kommer til "høysesong" Studentene synes det er greit og de får førsterett på forlengelse med et år av gangen om det er ønskelig.
landis
11.02.2019 kl 14:48 667

Bare et lite råd.
Uoppsigelige kontrakter slik du har beskrevet det er meg bekjent ikke lovlige. Jeg kan ikke se at du fyller kravene i loven for å kunne utstede slike kontrakter. I praksis gjelder da andre regler ved oppsigelse.
Jeg kan sjølvsagt ta feil, men får du besøk av kommunen eller samskipnaden mm. så vanker der oftest ris bak speilet ved ulovlige husleiekontrakter.

En uoppsigelig kontrakt kommer du ikke noe vei med uansett heller.
Dersom noen vil flytte så blir de da bare borte over natta, og husleie uteblir. Og du får ikke krevd det inn heller fra en student som ofte ikke har inntekt og bare gjeld, og ikke vil det være gyldig kontrakt heller. Så det blir bare pes for deg og vil ikke gi deg noe.
Bedre å kjøre med en avtalt oppsigelsestid. Da får du vite i god tid når noe skal flytte og rekker å leie ut på nytt. Ofte vil til og med den som skal flytte kunne være behjelpelig med å formidle til sine kompiser at det er ledig og så går det av seg selv å få leid ut på nytt. Men det forutsetter en grei kontrakt, ikke en med urimelige krav.

Huseiernes Landsforbund opplyser dette:

"For at en leieavtale skal være tidsbestemt, må opphørstidspunktet være fastsatt i leieavtalen. Leieavtalen må enten opphøre på en bestemt dato, eller etter et bestemt antall dager, uker, måneder eller år.

Fra 1. september 2009 er reglene endret slik at det nå må opplyses skriftlig om at en tidsbestemt leieavtale ikke kan sies opp i den avtalte leieperioden. Hvis utleier forsømmer sin plikt til å opplyse om dette, er konsekvensen at leier har rett til å si opp.

Hovedregel er 3 år

I boligleieforhold står man ikke fritt til å avtale den kontraktsperioden man ønsker. Hovedregelen er at leieavtalen må inngås for tre år. Det følger av husleieloven § 9-3.

Lofts- og sokkelbolig i enebolig og del av tomannsbolig kan leies ut for 1 år

Dersom husrommet er lofts- eller sokkelbolig i enebolig eller del av tomannsbolig, vil leieavtale kunne inngås for ett år, forutsatt at utleier selv bebor eiendommen. Dersom det er mer enn tre selvstendige boenheter i eiendommen, kan man ikke leie ut for ett år av gangen, men må følge hovedregelen om tre år.

Kortere leietid dersom utleier har saklig grunn

Leieavtalen kan også inngås for kortere tidsrom dersom utleier eller noen som tilhører utleiers husstand skal bruke husrommet som bolig, eller utleier har en annen saklig grunn for kortere tidsavgrensning. For eksempel planlagt salg, riving eller oppussing. At leier ønsker kortere leietid enn 3 år, antas derimot ikke å tilfredsstille lovens krav.

Når utleier har en saklig grunn for en kortere tidsbegrensning enn lovens regler om enten tre eller ett år, skal leieforholdets lengde settes i samsvar med utleiers grunn for tidsavgrensningen. Skal boligen selges om et halvt år, kan leieavtale inngås for et halvt år."

Jeg føler jeg har mitt på det tørre her. Jeg er usikker på hvor lenge jeg skal leie ut og det er godt dokumentert i standardkontrakt fra Hybel.no.
Jeg leier ut i nærheten av en høgskole og dette er vanlig praksis for studentene.