Pgs kontantbeholdning q1 styrkes kraftig kostnader bedres 10%

PGS 10.02.2019 kl 14:51 1995

Kontantbeholdning q4 var 74,5 mill usd opp fra 32 mill usd selv etter nedbet 22 mill usd langsiktig lån i perioden.
Q1 med salg av Ramform skip vil gi 70/75 mill usd i cash og kan meldes når som hlest.
Ramform Vangard koster 20 mill usd i klargjøring for oppdrag etter salg,og kostnaden vil bli belastet q1.Den skal brukes i oppdrag Brazil/sør Amerika.
Kostnadene for året er stipulert ned fra 602 mill usd i 2018 til 550 mill usd i 2019 dvs 12,5 mill usd pr kvartal eller 100 mill usd på 2 år som er forfall 212 mill usd sirket lån des 2020.
Med bedre kostnader og et marked som gir bedre priser ser det ut som de kan generere mye cash,og salg av biblotek som er bokført 662 mill usd og ventes kraftig salg q2-q3 er Pgs ganske sterkt posisjonert de neste 20 år da de lenge vil ha verdens nyeste og største effektive flåte i 10 år minst.
Kan de generere 150 mill usd i cash pr år fremover er de gjeldfrie om 7 år.196 mill usd av gjelden er leasing bokført som langsiktig gjeld med avskriving gjeld 40 mill usd pr år.(forsynings og støtteskip og 2 skip Sanko swift og et til.)
De store og tidligere tunge og dyre investeringene med engangskostnader og sikkerheter betalt ved ferdigstilling nye skip er ferdige(4-500 mill usd)og invisteringer fremover er på seismikkskyting biblotek som genererer inntekter.

Pgs kan og finasiere mer cash opp med en leaseback avtale siste nyerverving Ramform hyperform på 10 år avtale med gjenkjøp men er om tidene skulle gå i svart igjen.
Pgs er gearet til en sterk vekst over neste 10 år og kontantveksten fremover blir styrket vesentlig av markedet late sales dominerer .
Glemte og si at 30 mill usd kommer i 2020 siste betaling salg av Ramform skip.
En avtale om salg av teknologi(ikke primær virksomhet) vil og gi 2,5 mill usd pr år i 10 år for og få med alt tot 25 mill usd.

Derfor tror jeg Pgs er et billig case etter q4 og hva de sier om outlook.Mange fikk gode svar etter kvartalet og styrkes troen vil den gå sterkt oppover,men jeg forundrer meg ikke om et direkte oppkjøp fra amerikanske investorergrupper eller andre selskaper innen oil og gas i usa.Den sterke dollaren kan gi generelt flere andre oppkjøp innen olje offshore sektoren.

Redigert 10.02.2019 kl 14:59 Du må logge inn for å svare
zedyz
10.02.2019 kl 15:23 1954

Denne fortsetter reisen videre oppover til uka :)
11.02.2019 kl 09:23 1752

Cash q1 150 mill usd pluss cash etter salg pluss q1 drift 25-35 mill(normalen før 2019 kostbesparelser) usd gir 175-185 mill usd minus 20 mill usd i kost ramf vangard tot 155-165 mill usd,
Kontntstrøm pluss 12,5 mill usd pr kvartal i kostnadsbesparelser vil ende opp med en cash post på 167,5-177,5 mill usd etter endr q1 ca.
Hvis de leverer som normalt vil cash pr år bli 152,5 mill usd pr yy.
Innen des 2020 vil de generere 305 mill usd cash fra dagens 74,5 mill usd da blir status q ved forfall cash 385 mill usd i cash ved hoved forfall på 212 mill usd.
Glemte at de også får betalt 30 mill usd fra sluttoppgjør salg ramf 30 mill usd så cash ved forf 2020 økes tilsvarende 385 mill usd pluss 30 mill usd blir 415 mill usd.
Større salg av bibloteket på 662 mill usd kan gi ytterligere kontanter noe som er sannsynlig innen 2021.
Redigert 11.02.2019 kl 09:28 Du må logge inn for å svare
Matsern
11.02.2019 kl 15:22 1678

Backloggen er på skarve $163 millioner og rentebærende gjeld på $1.112,8 millioner. Over tusen millioner dollar i gjeld. Dette går fryktelig galt.
Redigert 11.02.2019 kl 15:24 Du må logge inn for å svare

Ser ikke ut til at teknologien til Magseis slår an, aksjen synes stuck rundt emisjonskurs. Har nå større tro på Pgs,
da de ser ut til å få et svært godt 2019. I tillegg har de, sammen med Tgs, teknologi som oljeselskapend vet fungerer.
Har sittet så lenge i Mag uten at selskapet overhode tar av, at jeg ikke gidder lengre.
11.02.2019 kl 20:58 1535

Baclog er i nedre del,enig,men guiding for late sales og multiklient er det som er driveren og de guider sterkt og de har en unik flåte nå,,Kostnadseffektiviseringen er også i det store bildet.De ser okt inntjening 5-10% og generelt i snitt 5-10% bedre markeder 2019,bra for mange det.
I gjelden er som sagt 196 mill usd i fremtidige leasing avtaler frem til 2024(avskrives 40 mill usd yy),og et restlån på nyervervelser siste 4 år på 350 mill usd til verft der mye er nbllig rente og langsiktig.
Revolving creditfasility på 350 mill der 100 mill står ubrukt vil gi varierende tot rentebærende gjeld men er relatert mot investeringer i biblotek som er en verdi på 665 mill usd q4..
Dernest står hovedforfall 212 mill usd mot cash som de må finne penger til gjennom kostnader og kontantdrivende drift mot des 2020.
Ek er 2200 mill usd.
Ja gjelden høres fæl ut men de er på god vei,glemte og si at 2 scrubbere også skal betales 2019 8 mill usd så det må plusses på utgiftsposten,scrubbere kan bli dyrt for mange.
13.02.2019 kl 09:36 1324

Leverer de 1 kvartal til med like sterke resultat som q4 blir pgs 1 av kandidatene til årets aksje.Bare og holde seg fast.Men husk den er priset lavt pga markedets øyne på gjeldsforpliktelser.Klarer de og overbevise markedet det motsatte vil pgs gå skyhøyt og langt over analyser men markedet må selvfølgelig bli som forventet fremover.
zedyz
13.02.2019 kl 10:07 1296

Q1 2019 sett opp i mot Q1 2018 vil være utrolig sterkt :)
13.02.2019 kl 13:52 1227

Bedre priser innen seismikk sektoren på 10% vil sammen med 10% bedret kostnads strukur gi en kollosal boost i bunn.
Analytikerne har regnet på dagens marked og regner de inn dette vil 50 tallet komme hos flere.
Mange glemmer at pgs har en splitter ny flåte til totalpris 1100 mill usd der 65% er nedbetalt og et biblotek som er grunnlaget for driften på 675 mill usd disse blir gode fremover og kan selges godt ned i løpet av q2 og q3 her lukter det cash Dette er en kolosal investering som de også har cashet men som gearer opp gjelden .Innen 2 år trenger pgs kun kassakreditt og betaling av 1 restlån verft i nedbet 2028.
15.02.2019 kl 22:02 1020

Oil hikes up dette blir morro fremover.Penger på gata.
Bmwi8
17.02.2019 kl 21:39 816

Snart 20 mill aksjer short.