Sparebanken Vest - Direkteavkastning 8%


Det er tid for å fiske grunnfondsbevis, og Sparebanken Vest er det rimeligste i følge mine beregninger.
I 2017 gikk kursen fra 47,80 19. januar til 57,25 14. februar, altså 20 %, (Oslo børs var uforandret) og skulle det ikke gå like bratt opp i år kan du trøste deg med utbytte, trolig mellom 2,00 og 4,50 NOK som i fjor, noe som gir opp i mot 8 % direkteavkastning.
Det har også vært innsidekjøp på kursen like under dagens, og kursen er i ferd med å bryte over taket på 56 og 58
Banken endret utbyttepolitikk i høst, litt usikkert hvordan det blir i praksis.
Redigert 18.01.2018 kl 21:09 Du må logge inn for å svare

Så synd SPV gjorde sure endringer i høst, og kursen kan fort falle noe når folk får øynene opp for endringene som tilsier mindre i utbytte vs tidligere.

SS
18.01.2018 kl 21:22 3540

Hopp over til SPOG og få utbyttet du ønsker deg. Uforståelig at de to bevisene er priset likt.

Mitt aller beste EKB-tips: SKUE. Les rapportene og bli amazed.

Leser eg regnskapene til SKUE riktig når det ser ut til å bli et netto driftsresultat etter skatt på ca. 78 millioner, og det kun er 1.900.000 grunnfondsbevis?
SPOG ser for meg ut til å være på linje med SVEG på egenkapitalavkastning og price/book.

Men Kjerpeseth og resten av ledelsen har jo store beholdninger av bevis selv. Det ville vært veldig rart om de skulle gå inn for noe som var ugunstig for de personlig.
Hva om de tilbyr kontantutbytte på 2,50 eller 0,1 grunnfondsbevis i utbytte? Alle ville jo valgt grunnfondsbevis og utbyttet ville da vært minimalt, ville avsetningen til gaver vært tilsvarende liten?
I såfall et smart trekk som kan gi enda høyere avkastning for oss som har grunnfondsbevis.
19.01.2018 kl 08:27 3438

SKUE: Du må selvsagt justere for EKB-prosenten (ca 40). Banken har slanket staben vesentlig inneværende år og belastet sluttpakkene i regnskapet for første kvartal 2017. Justert for det blir det et kjempeår og høyere utbytte forventes. Kostnadene blir betydelig lavere i år. Egenkapitalen er høy. God vekst. Son en joker forventes på lengre sikt konsolidering blant sparebankene på østlandet der SKUE både kan spise og bli spist.

SPOG: Riktig. De to bankene er svært sammenlignbare på multipler, og bevisene er tilfeldigvis priset helt likt etter at SVEG er kommet tilbake fra en dupp etter offentligjøring av ny utbyttepolitikk som etter min vurdering er katastrofal for beviseierne. SPOG deler ut 75%. SVEG 35%. Lett valg.
01.02.2018 kl 08:17 3270

Bra rapport i dag. Utbytte 3,75 som gir utdelingsforhold på pene 74,4%. Nyt det! Neste år blir det bare 1,25-1,50.

«Ultimo 2017 vedtok styret en endring i bankens utbyttepolicy som vil gjelde fra og med regnskapsåret 2018. Endringen innebærer lik utdelingsgrad til eierandels- og samfunnskapitalen, og at kontantutbytte skal ligge mellom 25 og 50 % av egenkapitalbeviseiernes andel av resultatet. For regnskapsåret 2018 ventes utbytte å ligge i NEDRE DEL av dette intervallet.» (min utheving)

Med dagens høye utbytte tilbakeholder banken likevel 71,1% av samlet overskudd for 2017, eller enda mer hvis noen velger utbytteaksjer med 2% rabatt fremfor kontant. Neste år vil banken holde tilbake så godt som hele overskuddet. Bare smuler til beviseierne mao. Norges gjerrigste bank!

DNB som også har rapportert i dag går motsatt vei og tilbakeholder til sammenligning kun 27% av resultatet(!). De gir 55% i utbytte og kjøper i tillegg tilbake egne aksjer.
Redigert 01.02.2018 kl 08:31 Du må logge inn for å svare
03.02.2018 kl 08:55 3135

Markedet fikk en ny påminnelse om de dårlige utbytteutsiktene fra og med neste år og sendte den ned 2-3 kroner tross gode tall. EKB-indeksen er nokså uendret i samme periode. Interessant å se om det glemmes like fort denne gangen. Sist, da meldingen kom originalt, var den tilbake i løpet av noen uker. Fallet burde vært mye større i betraktning av at det er utsikt til direkteavkastning på magre 3% i beste fall. Særlig siden rentenivået generelt ventes å øke i 2019. Sikker bankrente som attpåtil beskattes gunstigere kan fort nærme seg samme nivå innen et år eller to.

Forbanna synd dette med utbyttegreiene som nå endres. Sparebanken Vest var penger på gata, man kunne lese kursen som en åpen bok, og gå inn omtrent på bunnen gang på gang, og det gikk oppskriftsmessig oppover igjen!

Redd denne har noe mer nedside mtp endringer i utbytte. Jeg har i allefall eid min siste SPV aksje på en god stund!

SS
03.02.2018 kl 16:47 3044

SVEG er et levende dødt papir. Etter den forestående utbyttebetalingen kommer kursen til å dale jevnt og trutt. Banken velger den feile veien for å styrke egenkapitalen og oppnå vekst. Den riktige veien er å behandle eierne generøst, og ved hjelp av det få kursoppgang som tillater innhenting av egenkapital i emisjoner. Det gjelder både sparebanker og forretningsbanker, men er enklere for sparebanker som bare har en viss brøkandel av eierinteressene i aksjer/EKB.

Argumentet om å holde EKB-prosenten stabil er rent ut sagt tøv. Ingen grunn for at det skal deles ut like mye gaver prosentvis som det gies utbytte. Om det ikke var tøv ville det likevel vært et ugyldig argument siden EKB-prosenten og egenkapitalen lett kan styrkes med emisjoner ved behov når P/B er betydelig høyere enn 1. Da er emisjoner innvannende og populære. Motsatt når P/B er under 1 som vi har sett noen eksempler på de siste par årene. Jeg nevner SVEG, SBVG og SOR som de mest fremtredende.

Det var en tid da ALLE sparebankene ALLTID ga 100% til beviseierne. Det er noen år siden nå. Da kunne emisjoner settes høyt og likevel bli tungt overtegnet. Innvanning i stedet for utvanning. Der må vi tilbake.
Redigert 03.02.2018 kl 16:52 Du må logge inn for å svare

Veldig rart å bruke så mye tid på å snakke ned kursen på en aksje. Er det for å få en bedre inngang selv ? SVEG kan overraske de neste åra og bli en god investering på dagens nivå. Kursen vil nærme seg 60 ved utbyttedato
04.02.2018 kl 13:45 2925

Utakk er verdens lønn..

Har du problem med å forestille deg at noen kan diskutere en aksje uten å ha en agenda om egen kortsiktig vinning?

Jeg har aldri eid SVEG og har åpenbart ikke tanker om å eie SVEG i forutsebar fremtid. Det betyr ikke at jeg ikke er interessert i å følge med på banken. Jeg eier et bredt spekter av andre finansaksjer, inkl. sparebanker. Det Sparebanken Vest driver med nå er etter min mening hensynsløst i forhold til investorer, og det er destruktivt og derfor heller ikke i egen interesse på lang sikt. Jeg håper bare at det ikke er begynnelsen på en trend som kan spre seg.

Du fastslår at kursen vil nærme seg 60 ved utbyttedato. Det er pluss 10%. Hvordan kan du vite det? Prøver du å snakke opp en aksje som du er inne i selv? Vanskelig å ta deg alvorlig når du ikke engang presenterer et resonnement.

Hva spår du ellers om kursen etter utbyttebetaling? Gjerne både absolutt og relativt til andre sparebanker, og hvorfor, og gjerne illustrert med tallprognoser.
Redigert 04.02.2018 kl 13:47 Du må logge inn for å svare
07.02.2018 kl 08:40 2786

SPOG utbytte kr. 5,00 (SVEG kr. 3,75).
Utdelingsgrad 86,2%.
Direkteavkastning 10% (nettokurs etter utbytte = kr. 50, utbytte = kr. 5).

Neste år utbytte: SVEG kr 1,5 (max.). SPOG kr 5 (min.).