Forstår dere ikke at Oslo ødelegges systematisk ?


https://www.aftenposten.no/osloby/i/G1Wqx4/Beboere-onsker-utbyggere-velkommen-til-villastroket--Det-er-for-sent-a-snu-na

Smestad, høyblokker på Rikshospitalet, Barcode, Bispevika, Fornebu, Vestbanen osv. Det hele går ut på å rasere Oslo. Stay away.

https://www.aftenposten.no/osloby/i/7lamMw/Smestad-familier-vil-presse-frem-juridiske-svar-fra-kommunen

Det er bra og på tide at oppegående beboere i Oslo våkner. Hvis ikke det protesteres så ødelegges Oslo.
Og sykehusene på Ullevål og Aker må videreføres, for å opprettholde nærheten til pasientmarkedet. En
nærhet som er meget viktig. Det er bl.a. mange arbeidsplasser i Oslo sentrum. Og mange beboere innenfor Ring 2.

Nærhet til sykehus handler ikke om så korte avstander som du tar opp. «Nærhet til pasienter» vil gjelde uansett om rikshospitalet eller Ullevål velges for framtidig lokalisering. Mest sannsynlig landes det på begge deler til slutt.

Nærhet til sykehus handler ikke om så korte avstander som du tar opp. «Nærhet til pasienter» vil gjelde uansett om rikshospitalet eller Ullevål velges for framtidig lokalisering. Mest sannsynlig landes det på begge deler til slutt.