13 VLCC-SLUTNINGER FREDAG, FLAT RATERTREND

Volf
FRO 11.02.2019 kl 08:42 1691

13 VLCC-SLUTNINGER FREDAG, FLAT RATERTREND -FEARNLEYS
Oslo (TDN Direkt): Det ble rapportert om 13 VLCC-slutninger fredag. Ratetrenden beskrives som flat på alle referanseruter.

Det fremgår av en slutningsliste fra Fearnleys.

Fra AG ble det sluttet tre reiser, der en går til Japan, en går til Kina eller Singapore og en har destinasjonsopsjoner.

Videre ble det sluttet en reise fra Vest-Afrika til Østen, to reiser fra Brasil til Kina, samt en reise fra USA-gulfen til Kina.

Ellers ble det gjort seks slutninger der detaljene ikke er kjent for markedet.

==============================================================
Størrelse Strekning WS-rate TCE($) Trend
280 AG/USG 21,0 - Flat
270 AG/Korea 39,0 10.300 Flat
260 V-Afr/Kina 45,0 16.500 Flat
==============================================================
Bunkerspris ($/MT 3880 CST):
==============================================================
Fujairah - 406
Singapore - 422
Rotterdam - 382
Offshore USG- 400
==============================================================
Slutningstelling AG:
==============================================================
Feb'19 - 1179
Jan'19 - 136
Des'18 - 150
==============================================================
HH, finans@tdn.no

TDN Direkt, +47 21 95 60 70
Volf
12.02.2019 kl 08:59 1577

TANK:8 VLCC-SLUTNINGER MANDAG, FLAT RATERTREND -FEARNLEYS
Oslo (TDN Direkt): Det ble rapportert om åtte VLCC-slutninger mandag. Ratetrenden beskrives som flat på alle referanseruter.

Det fremgår av en slutningsliste fra Fearnleys.

Fra AG ble det sluttet en reise til Filippinene, mens det fra Nederland ble sluttet en reise til Singapore.

Videre ble det sluttet to reiser fra Vest-Afrika, til henholdsvis India og Kina.

Ellers ble det gjort fire slutninger der detaljene ikke er kjent for markedet.

==============================================================
Størrelse Strekning WS-rate TCE($) Trend
280 AG/USG 21,0 - Flat
270 AG/Korea 39,0 10.300 Flat
260 V-Afr/Kina 45,0 16.500 Flat
==============================================================
Bunkerspris ($/MT 3880 CST):
==============================================================
Fujairah - 406
Singapore - 422
Rotterdam - 382
Offshore USG- 400
==============================================================
Slutningstelling AG:
==============================================================
Feb'19 - 121
Jan'19 - 136
Des'18 - 150
==============================================================
HH, finans@tdn.no

TDN Direkt, +47 21 95 60 70
Volf
12.02.2019 kl 09:17 1515

TANK:DNB MARKETS OPPGRADERER SEKTOR TIL KJØP FRA HOLD
Oslo (TDN Direkt): DNB Markets oppgraderer tank-sektoren til kjøp fra hold.

Meglerhuset mener at på en selskapsverdi delt på brutto eiendelsverdi på 0,8 er produksjonskuttene til Opec diskontert, mens effektene av IMO 2020 ikke er det.

"Skipsprisene er opp de to seneste månedene ettersom ettårs time-charter-markedet begynner å diskontere IMO 2020, og tankaksjene ligger an til å følge etter i vårt syn", heter det i analysen.

Frontline oppgraderer til kjøp fra hold, mens kursmålet på aksjen oppjusteres til 69 kroner fra 67 kroner.

TDN Direkt finans@tdn.no

TDN Direkt, +47 21 95 60 7055
Ka'l
12.02.2019 kl 10:23 1390

A.... Og markedet følger opp med kursøkning på over 12%.
K
PS Nå over +14% og det ser ut til å fortsett.
K
Redigert 12.02.2019 kl 11:06 Du må logge inn for å svare
Volf
12.02.2019 kl 11:22 1295

TANK(NY):DNB MARKETS OPPGRADERER SEKTOR TIL KJØP FRA HOLD
(Oppdatert artikkel, første gang sendt klokken 09:04)

Oslo (TDN Direkt): DNB Markets oppgraderer tank-sektoren til kjøp fra hold.

Meglerhuset mener at på en selskapsverdi delt på brutto eiendelsverdi på 0,8 er produksjonskuttene til Opec diskontert, mens effektene av IMO 2020 ikke er det.

"Skipsprisene er opp de to seneste månedene ettersom ettårs timecharter-markedet begynner å diskontere IMO 2020, og tankaksjene ligger an til å følge etter i vårt syn", heter det i analysen.

DNB venter at VLCC-ratene vil bunne ut i første halvår 2019 grunnet forstyrrelser som følge av klargjøring for IMO 2020, og anslår en utnyttelse av den globale flåten på 83 prosent for helåret.

DNB Markets mener at annenhånds skipsverdier er sterk korrelert til ettårs timecharter-markedet. Dersom man inngår en timecharterkontrakt på ett år nå vil kontrakten vare inn i første kvartal 2020, altså etter at IMO 2020-reglene er blitt innført. DNB Markets, som venter at VLCC-markedet vil forbli svakt i første halvår 2019, mener derfor at den historiske sammenhengen mellom Opecs produksjonsendringer og tankrater kanskje ikke vil holde nå på grunn av IMO 2020.

Frontline oppgraderes til kjøp fra hold, mens kursmålet på aksjen oppjusteres til 69 kroner fra 67 kroner.

Også Hunter Group oppgraderes til kjøp fra hold, mens kursmålet holdes uendret på 5,9 kroner.

TDN Direkt finans@tdn.no

TDN Direkt, +47 21 95 60 7055
Ka'l
12.02.2019 kl 11:37 1254

Dette ser ut til å fortsette med et rally opp mot +20% til 50kr , nå passeres 48kr med 15% i dag hittil.
K
Volf
13.02.2019 kl 08:41 1031

TANK:13 VLCC-SLUTNINGER TIRSDAG, FLAT RATERTREND -FEARNLEYS
Oslo (TDN Direkt): Det ble rapportert om 13 VLCC-slutninger tirsdag. Ratetrenden beskrives som flat på alle referanseruter.

Det fremgår av en slutningsliste fra Fearnleys.

Fra AG ble det sluttet to reiser, til henholdsvis Vietnam og Kina.

Videre ble det sluttet tre reiser fra Vest-Afrika, til hebholdsvis Østen, India og Kina.

Det ble også sluttet en reise fra Venezuela til India.

Ellers ble det gjort fem slutninger der detaljene ikke er kjent for markedet.

==============================================================
Størrelse Strekning WS-rate TCE($) Trend
280 AG/USG 21,0 - Flat
270 AG/Korea 39,0 10.300 Flat
260 V-Afr/Kina 42,5 14.000 Flat
==============================================================
Bunkerspris ($/MT 3880 CST):
==============================================================
Fujairah - 410
Singapore - 422
Rotterdam - 390
Offshore USG- 400
==============================================================
Slutningstelling AG:
==============================================================
Feb'19 - 124
Jan'19 - 136
Des'18 - 150
==============================================================
HH, finans@tdn.no

TDN Direkt, +47 21 95 60 70
Volf
14.02.2019 kl 09:08 862

TANK:18 VLCC-SLUTNINGER ONSDAG, FLAT RATERTREND -FEARNLEYS
Oslo (TDN Direkt): Det ble rapportert om 18 VLCC-slutninger onsdag. Ratetrenden beskrives som flat på alle referanseruter.

Det fremgår av en slutningsliste fra Fearnleys.

Fra AG ble det sluttet fire reiser, der to går til Kina, en går til Østen og en går til Fjerne Østen eller Singapore.

Videre ble det sluttet tre reiser fra Vest-Afrika, til henholdsvis Kina, India og Sør-Afrika.

Fire slutninger ble gjort for reiser ut fra USA-gulfen, til henholdsvis Kina, Østen, Sør-Korea og enten Østen eller Storbritannia.

Det ble også sluttet en reise fra Karibia til Østen. I tillegg er det sluttet en reise fra Tyrkia til Østen.

Ellers ble det gjort fem slutninger der detaljene ikke er kjent for markedet.

==============================================================
Størrelse Strekning WS-rate TCE($) Trend
280 AG/USG 21,0 - Flat
270 AG/Korea 40,0 11.300 Flat
260 V-Afr/Kina 44,0 15.400 Flat
==============================================================
Bunkerspris ($/MT 3880 CST):
==============================================================
Fujairah - 410
Singapore - 430
Rotterdam - 392
Offshore USG- 400
==============================================================
Slutningstelling AG:
==============================================================
Feb'19 - 129
Jan'19 - 134
Des'18 - 150
==============================================================
HH, finans@tdn.no

TDN Direkt, +47 21 95 60 70

Tak for oppdatering. Har du også tall for Suezmax? Nu har jeg en magefølelse på at det vil tilstramme seg, endelig ferdig med kinesisk nytår og lav aktivitet. NAT presenterer tirsdag, TK tankers, og FRO uken etter. Kommer rateløft nå smeller det. Prisingen er godt under NAV på mange.
Volf
15.02.2019 kl 08:46 643

TANK:16 VLCC-SLUTNINGER TORSDAG, FASTERE RATERTREND -FEARNLEYS
Oslo (TDN Direkt): Det ble rapportert om 16 VLCC-slutninger torsdag. Ratetrenden beskrives som fastere på alle referanseruter.

Det fremgår av en slutningsliste fra Fearnleys.

Fra AG ble det sluttet tre reiser, til henholdsvis Sør-Korea, Kina og Thailand.

Videre ble det sluttet to reiser fra Vest-Afrika, til henholdsvis Kina og Østen.

Fra USA-Gulfen ble det sluttet en reise til Sør-Korea, mens det fra Brasil ble sluttet en reise til Østen.

Ellers ble det gjort seks slutninger der detaljene ikke er kjent for markedet

==============================================================
Størrelse Strekning WS-rate TCE($) Trend
280 AG/USG 22,5 - Fastere
270 AG/Korea 47,5 19.000 Fastere
260 V-Afr/Kina 50,0 21.600 Fastere
==============================================================
Bunkerspris ($/MT 3880 CST):
==============================================================
Fujairah - 410
Singapore - 430
Rotterdam - 392
Offshore USG- 400
==============================================================
Slutningstelling AG:
==============================================================
Feb'19 - 130
Jan'19 - 134
Des'18 - 150
==============================================================
HH, finans@tdn.no

TDN Direkt, +47 21 95 60 70
Ka'l
15.02.2019 kl 09:11 597

Det er tydelig at Frontline har gode framtidsutsikter. Aksjekursen stiger og vi aner 50kr før slutt på denne børsfredagen.
K