Tvangsinnløsning - Hafslund - Oslo Kommune v/Oslo Energi


11.02.2019
Da er dommen i saken om tvangsinnløsningen i 2017 kommet. Det ble grei avkastning for de som var med hele veien ser ut som;

"I skjønnssak vedrørende fastsettelse av løsningssum etter Oslo Energi Holdings tvangsovertakelse av minoritetsaksjonærenes aksjer i Hafslund ASA, har Oslo tingrett avhjemlet skjønn 11. februar 2019.

Skjønnsretten har fastsatt løsningssummen til 147,13 kroner per aksje."

Skjønnet kan leses her :
https://www.domstol.no/contentassets/449d8b446f7b4d4a81a5c279318ad62b/17-180987skj-otir---18-130644skj-otir.pdf

____________________________________________

11.03.2019
Da er det klart - Oslo Kommune anker saken.

"Oslo Energi Holding har besluttet å begjære overskjønn til Borgarting Lagmannsrett. Beslutningen om overskjønn er fattet i forståelse med vår eier Oslo kommune. Begrunnelsen for begjæringen er at vi mener verdsettelsen av Hafslund aksjen til skjønnsretten er feil."

Begjæringen : https://assets.ctfassets.net/te98ry3wjmnt/1bcpgDWsKz5Idcti95PHdE/f2ea5e1a9075f187bf789a0ce3ea03e8/begjering_om_overskjonn.pdf

____________________________________________

30.09.2019
Da er brev sendt til alle parter om at hovedforhandlingen er berammet i Borgarting lagsmannsrett i perioden 25.2.2020 til 18.03.2020

Brevet : https://imgur.com/Oy6m7OS


Redigert 11.10.2019 kl 15:42 Du må logge inn for å svare

Ja var bedre enn å akseptere tilbudet dette ?
Dette var dårlig håndverk av Oslo kommune

Flott nyhet! Virker på finansbyråden som kommunen var forberedt på å punge ut, så det blir vel neppe noen anking.
11.02.2019 kl 20:06 3953

Selv om jeg bare hadde en liten post så er jeg ganske fornøyd med at jeg valgte å doble rett før HNA ble tatt av børs og at jeg ikke takket ja til tilbudet den gangen.
edvin5
11.02.2019 kl 21:31 3917

Dette var bra. Opp over 50% i forhold til tilbudet. Blir spennende om kommunen anker.
clanz
11.02.2019 kl 23:31 3865

Veldig overrasket over at det kom inn salgskurs på 148 kr..... selv solgte jeg på 108 kr i markedet, og syntes ikke Hafslund var verdt så veldig mye mer enn det på det tidspunktet.

Tipper kommunen anker dette her... de har hvertfall ikke noe å tape på det.
Silver
13.02.2019 kl 22:28 3700

Egentlig fornøyd med kjennelsen, men saken skal nå først opp i bystyrets finanskomite.
1 milliard skattekroner er jo et betydelig beløp.
Registrerer at Sparebank 1 Markets traff blink med sin verdivurdering.
Begge parter kan ha interesse av å anke, hva er vanlig frist for å sende inn ankebegjæring?
Noen som kan jussen omkring denne type saker?
Saken om Norway Seafood gikk som kjent til Høyesterett.


H_O
15.02.2019 kl 13:25 3604

Normalt 30dager:
https://www.domstol.no/no/sivil-sak/Sakstyper/anke-i-sivil-sak/

Debatten rundt eierskap er også poliarisert. Det ligger en del politikk inne i bilde om det ankes eller ei... Usikker på om sittende styre ønsker mer fokus på saken fram mot valget til høsten og derfor velger å avstå fra å anke.

Anker de så er det jo ingen avklaring før i høst.
Mao. kan de i valgkampen skylde på at utfallet var urimelig og ble anket uten å kunne bli arrestert på det i særlig grad.

Jeg har endnu ikke fået tilsendt afgørelsen med post fra Oslo Tingrett.
Er der nogen der har????
(er veldig fornøjet med afgørelsen)

Den ligger på nett. Se link i toppen her.
Syns ikke vi skal være superfornøyd men Ok var det.
kjelli84
16.02.2019 kl 13:24 3461

Vi vant noe fram, men prisen reflekterer ikke at dette er en verdig pris gitt det ikke er hjemfall. Kundene til Hna verdsettes lavere enn Fjordkraft. Likeledes har man argumentert med transaksjoner som er 6 år forut for innløsning for å underbygge prissettingen. På den annen side kan ikke transaksjoner et lite år fram i tid( framtidsutsikter) legges til grunn da det var for langt fram i tid. Hva hadde skjedd disse 6 årene i forkant da når man sammenlikner den veien? Alt i alt en som i favør Oslo Kommune.....selv om minoriteten blir fremstilt som vinnere

Ja, det har jeg læst, men der står også, at den sendes pr post til hver enkelt, og at du skal kvittere for modtagelsen.
ola1
05.03.2019 kl 22:29 3143

Kan det vera lurt å vera med på anke?

Retten konkluderte tilsv. et kompromiss mellom Sparebank1 Markets to forskjellige verdivurderingsmetoder. Greit nok for meg. Ankefristen går vel ut snart (mandag?).
ola1
11.03.2019 kl 21:37 2914

Då var anken eit faktum.
Oslo kommune opptrer illojalt mot småasjonærane.
Håpar neste dom tek utgangspunkt i: verdsetting av Fjordkraft asa, omsetning av småkraftverk går nå for 5,- kr/kwh, varme og nett med monopolinntekt. Det ville vore tilpass for Oslo kommune at kursen kjem opp i 200,-/aksje.
Er svært skuffa over Oslo kommune som går i kompaniskap med Fortum og prøver å skvisa småaksjonærane for småpenger. Det er også mange småaksjonærar som også ville vore med vidare i Hafslund.
clanz
11.03.2019 kl 22:05 2894

Det var jo en åpenbar anke.... hadde kommunen solgt for 120 kr ville alle vært fornøyd i 2017...... kommunen har ingenting å tape og må tenke på alle borgerne i kommunen også de som er pleietrengende.. framfor de "stakkars" private aksjonærene som er relativt godt bemidlet!
Redigert 11.03.2019 kl 22:06 Du må logge inn for å svare

Hvor ser I, at sagen er anket (intet på Oslo energi eller tingrettens hjemmesider)
Dirac
13.03.2019 kl 09:22 2658

Avsavnsrenten er satt svært lavt (1,51 prosent p.a. av den usikrede delen av løsningssummen). Den burde vært betydelig høyere. Sannsynligvis vil overskjønnet bli anket videre om løsningssummen blir endret.
Silver
29.03.2019 kl 11:47 2403

OEH mener 15 rettsdager er tilstrekkelig til overskjønnet. Er det sannsynlig med behandling i løpet av 2019?
Ligger an til nye ankerunder, virker som partene har en temmelig ulik tilnærming.
Utbetaling til aksjonærene i 2022??
ola1
30.03.2019 kl 11:27 2371

Avanserenta burde minst vore på det nivået Hafslund og andre har som internrentekrav for sine investeringar, dvs. 5-10%. Det er jo denne renta/avkastningen dei gamle aksjonærane taper. Kan ikkje vera relevant og bruka ei rente på nivå med bankrenta.
Synest også det er ein merkleg argumentasjon for oppkjøpet at det er for å sikra kraftressursane for felleskskapet/det offentlege som er grunnlaget for oppkjøpet. Det Oslo kommune gjer er jo å dela verdiane med Fortum for så å prøva å tvangskjøpa aksjene til småaksjonærane under markedsverdien.

hvornår starter sagen med overskønn?
Matte
16.06.2019 kl 12:40 1643

Hafslund deler ikke vannkraftverk med Fortum. Jeg har forståelse for det Oslo kommune gjør, men de må betale en god pris for aksjene. Jeg håper Borgarting Lagmannsrett verdsetter aksjene slik Oslo Tingrett har gjort.

Eller høyere. Hafslunds egen verdivurdering var vel nær 200 kroner aksjen. Oslo Kommune ser vel på denne anken som et billig lån.
Redigert 19.06.2019 kl 09:28 Du må logge inn for å svare

Det ser ut som ankesaken er berammet til 25.feb-19.mars 2020, med forberedende rettsmøte 25.sep i år, jf. hjemmesiden til Borgarting lagmannsrett.