Hvor er Nordic Petroleum i dag.


Med lav oljepris og så emisjoner kun til vedlikehold av lisens av Oljesand er det begrenset oppside i denne. Jeg har i løpet av 2018 redusert min beholdning med 3/4 deler i denne. Og da har jeg hatt selger ute konstant og pumpet ut det nye lykkejegere har plukket opp. Det er noe gjeld til private investorer i denne bla Styreformannen og større aksjonærer. Der er ikke betalt ut styrehonorarer på mange år. Den største bremseklossen ligger i manglende evne/vilje til å konvertere gjeld og ubetalt lønn/honorarer til aksjer. Denne er teknisk konkurs og skjebnen ligger i kreditors hender. En hver vedlikeholds emisjon er sleip og uetisk frem til selskapet får rene kort med mindre innløsing av gjeld og manglende lønn/honorarer er inkludert i emisjonen.

Videre må det foretas en spleis slik at slitne aksjonærer kommer seg ut og kan få fradraget på selvangivelsen.

Det å satse på at lønnskrav og honorarer foreldes etter 3 år er i seg selv en dårlig forretningside.

Det er lov å selge håp i hengende snøre, men dette selskapet er i ytterste grenseland.