Fjordkraft Holding

FKRAFT 14.02.2019 kl 07:08 2679

Resultatene fra fjerde kvartal 2018 vil bli gjennomgått som første del av kapitalmarkedsdagen, 14. februar 2019 kl 09:00 på Felix Konferansesenter, Oslo. Presentasjonen vil bli holdt på engelsk og webcastes på http://webtv.hegnar.no/presentation.php?webcastId=97603182 Høydepunkter fra Q4 2018: Adjusted net revenue var 305 NOKm, og utgjør 15% vekst YoY Adjusted EBIT var 107 NOKm, og utgjør 12% vekst YoY 14% YoY vekst i strømleveranser, hvorav 2% organisk Gross revenue økte med 55% YoY, drevet av volumvekst og betydelig høyere strømpriser enn i fjor (+56%) Oppkjøpene Oppdal og Etne ble konvertert inn i Fjordkrafts systemer i løpet av kvartalet En god prestasjon i et konkurranseintensivt kvartal Fjerde kvartal 2018 var nok et kvartal preget av tidvis ekstreme værforhold. Flere deler av Vestlandet opplevde 200-250% av nedbørsnormalen i oktober. Dette resulterte i områdepriser så lavt som 0,06 kr/kWh midt i oktober. Gjennom resten av kvartalet har prisene vært økende, og høyeste observerte systempris var 0,64 kr/kWh midt i desember. Temperaturen har vært høyere enn normalen i tre av tre måneder i kvartalet, noe som isolert sett påvirker volumet noe negativt. Det har også vært et kvartal preget av sterk konkurranse. Flere strømleverandører har vært ute med tilbud for å vinne kampen om kundene. Fjordkrafts organiske vekst i kvartalet ble 2.108 strømleveranser i segmentene Consumer og Business, noe som utgjør 14% vekst år over år, hvorav 2% organisk. Antall mobilabonnenter vokste med 4.763 i kvartalet. «Vi er veldig fornøyde med å oppnå organisk vekst i et kvartal med så tøff konkurranse,» sier konsernsjef Rolf Barmen.

Redigert 20.01.2021 kl 08:19 Du må logge inn for å svare

Hva blir utbytte for 2018?
28.03.2019 kl 18:53 2276

Skagerak Energi vurderer å selge seg ned i Fjordkraft
Hovedeier Skagerak Energi vurderer å selge noen av sine aksjer i kraftsalgsselskapet Fjordkraft, og har leid inn meglerhuset ABG Sundal Collier til oppgaven, ifølge en melding torsdag etter børsslutt.

Skagerak vurderer å selge inntil 15,5 millioner aksjer, som utgjør om lag 15 prosent av aksjene i selskapet.

Fjordkraft-aksjen sluttet på 37,35 kroner på Oslo Børs torsdag, og et salg til denne kursen vil gi Skagerak nesten 600 millioner kroner.

Selskapet eier før et eventuelt nedsalg 31,1 millioner Fjordkraft-aksjer, som utgjør 29,7 prosent av aksjene.

Hvis Skagerak selger aksjer, vil det forplikte seg til å vente minst 90 dager før det selger flere.
29.03.2019 kl 08:29 2199

Skagerak Energi AS has sold 15,528,228 shares in Fjordkraft Holding ASA (the "Company" or "Fjordkraft"), representing 14.86 per cent of the share capital in the Company, at a price of NOK 35.70 per share. The shares were sold through an accelerated bookbuilding process managed by ABG Sundal Collier ASA. After the transaction, Skagerak Energi AS owns 15,528,228 shares, representing 14.86 per cent of the share capital in the Company. Skagerak Energi AS is represented on the Board of Directors in Fjordkraft.
NilsAB
01.07.2019 kl 17:19 1519

4 uker siden nedsalget, Fjordkraft er oppe på kurs igjen, denne er sterk rett og slett!
NilsAB
05.07.2019 kl 20:00 1369

Massivt hopp og god avslutning i dag... Hva skjedde egentlig? Mange aksjer gikk til god pris (gitt dagens utvikling)