ARCHER - Rallyvarsel, er tiden kommet til at ARCHER skal?


Reprises?

ARCHER har vaket rundt 5 tallet lenge nå. I menes har oljeprisen steget, andre aksjer godt oppover og ARCHER har hengt tilbake. Men spørsmålet er om tiden er inne til at blikket igjen bør rettes mot ARCHER og at tiden er inne til at ARCHER reprises mot kr 10-14?
ARCHER er rigget for fremtiden og klar til å ta sin del av markedet i årene som kommer.

Synspunkter?


Og hvem husker ikke kontrakten med Statoil fra i fjor på 6 milliarder, når skal den prises inn?
Boreplanen sikrer Statoil-arbeid til 2022.
http://www.hegnar.no/Nyheter/Boers-finans/2018/04/Archer-med-Statoil-deal-paa-6-milliarder