NAS - Dagens tips om hvordan tjene penger på emisjonen

Frodon
NAS 14.02.2019 kl 23:10 25120

- Hvis du eier aksjer i NAS pr dags dato, selg alle NAS aksjene du har imorgen og kjøp tegningsretter via børsen en av de siste dagene i tegningsperioden.

- For deg som ikke eier NAS aksjer pr dags dato, ikke kjøp NAS aksjer imorgen og kjøp tegningsretter via børsen en av de siste dagene i tegningsperioden :)

- For tegningsrettene kan du kjøpe aksjer via emisjonen.

- Etter tegningsperioden blir tegningsrettene verdiløse hvis du ikke skal handle aksjer for dem. Det er grunnen til at de pleier å falle i verdi de siste dagene av tegningsperioden, da det er veldig få kjøpere igjen

Date on which the terms and conditions of the preferential rights issue were announced: To be announced 18 February 2019
Last day including right: 19 February 2019
Ex-date: 20 February 2019
Record Date: 21 February 2019
Date of approval: 19 February 2019
Number of new shares: To be announced or about 18 February 2019
Subscription price: To be announced or about 18 February 2019
Will the rights be listed yes/no: Yes
The subscription period for the rights issue is expected to commence on or about 22 February 2019 and end on or about 8 March 2019.
Freely tradable subscription rights will be applied for listing on the Oslo Stock Exchange and will be tradable from the commencement of the
subscription period and until on or about 6 March 2019, two days prior to the expiry of the subscription period.

Kurs i NAS (Norwegian Air Shuttle) på Oslo Børs
Siste Endring Endr% Kjøper Selger Åpning Høy Lav Forrige Volum Verdi Handler
99.74 -7.26 -6.79% 99.74 99.92 107.60 107.90 99.60 107.00 809 785 82 981 400 3 505
Redigert 21.01.2021 kl 08:06 Du må logge inn for å svare
Tomta
16.02.2019 kl 18:51 13547

Du kan betale månedlig hvis du oppretter en konto i Klarna.

Redigert 21.01.2021 kl 07:18 Du må logge inn for å svare
spaggio
16.02.2019 kl 18:55 13530

Du betaler ingenting for tegningsrettene ! Du kan f.eks få utdelt 1 tegningsrett for hver tredje aksje du eier. Du må selv følge med på utløpsdato da ubenyttede retter er verdiløse dersom de ikke er solgt/brukt ved expiry data !
Redigert 21.01.2021 kl 07:18 Du må logge inn for å svare

Takk, det er jo litt avgjørende om en for eksempel er avhengig av å selge aksjer i annet selskap for å finansiere nas post. (kvartalsrapport, annen kursdrivende info)Når får en evt vite om det blir mulig å overtegne og når får en tegningsretter på disse ?
Redigert 21.01.2021 kl 07:18 Du må logge inn for å svare
undrende
16.02.2019 kl 19:11 13491

https://blogg.nordnet.no/sporsmal-og-svar-om-tegningsretter-i-norwegian/
Dette var vel en forklaring til forrige NAS emisjon. Som aksjeeier er du kvalifisert til tegningsrettigheter på nye aksjer ved emisjon. Bare pass på å bruke dem innen fristen, vel og merke om du har tro på caset. Uansett vil du, om du ikke selger eksisterende aksjer muligens sitte med et betydelig urealisert tap. Ved å tegne nye ved emisjon så vil vel snittet ditt bli lavere, dog uten garanti for suksess, og med muligheter for enda større tap i fremtiden.

Overtegning er uproblematisk. Det er dog ikke sikkert du får flere enn du har krav på, men man kan prøve seg på så mange man ønsker i en overtegning
Redigert 21.01.2021 kl 07:18 Du må logge inn for å svare
disippelen
16.02.2019 kl 20:20 13363

Men da får jeg jo 1/3 mengde ekstra aksjer hvis jeg er aksjonær?
Redigert 21.01.2021 kl 07:18 Du må logge inn for å svare
undrende
16.02.2019 kl 20:40 13322

mer sannsynlig 1 tegningsrett aksje for hver du eier denne gangen vel ;-)
Redigert 21.01.2021 kl 07:18 Du må logge inn for å svare
spaggio
16.02.2019 kl 23:05 13172

Dette var ett eksempel ! Jeg vet jo ikke nå hva du eventuelt får men svaret kommer mandag eller tirsdag kommende uke ?
Redigert 21.01.2021 kl 07:18 Du må logge inn for å svare
fervex
17.02.2019 kl 08:50 12917

Hahaha, beste kommentaren!
Redigert 21.01.2021 kl 07:18 Du må logge inn for å svare
Norviking
17.02.2019 kl 08:54 12905

Ser det er en del usikkerhet rundt tegningsretter så her kommer den berømte teskje-versjonen som er tenkt å gi nybegynnerne på børs litt hjelp.

Om man eier NAS aksjer pr dato , eller kjøper aksjer slik at man er registrert i VPN ( verdipapirsentralen ) med disse før en gitt dato så får man automatisk tildelt tegningsretter.
At enkelte ikke skjønner hva en tegningrett er kan man lese i en del poster over her MEN for å snu ordet på hodet så betyr en "tegningsrett" RETT TIL Å TEGNE seg for nye aksjer til prisen som blir bestemt , som er emisjonskurs.
EN tegningsrett er om man vil si det enkelt en "kupong" som gir deg rett til å kjøpe aksjer til en fastsatt pris , Fastsatt pris = emisjonskursen.
Feks : Får man 1 tegningsrett for hver NAS aksje man har og emisjonskursen er feks 50 kroner . Så kan man kjøpe 1 NAS aksje til 50 kroner pr tegningsrett.
Når man har gjort dette så kan man ikke selge tegningsretten etterpå . Den bortfaller. Kupongen er brukt og ferdig med det.
Om man ikke vil kjøpe aksjer eller ikke har råd til å kjøpe aksjer for de tegningsrettene man får tildelt så kan man selge de da tegningrettene er et verdipapir i seg selv.
Tegningsrettene vil også ha en fastsatt verdi når de blir tildelt/ utstedt og kan selges på lik linje med en vanlig aksje innen en viss dato.
Når tegningsrettene er i omløp over børs så kan / vil prisen svinge alt etter tilbud og etterspørsel ( akkurat som en vanlig aksje )
Når eks tegningsretter datoen kommer så blir tegningrettene verdiløse og kan ikke handle med de lenger. Det er da også for sent å prøve å kjøpe aksjer for dem da de som sagt er utgått på dato og ikke lenger gyldige.
Derfor er det VIKTIG å bestemme seg for å enten handle nye aksjer for dem eller selge dem før eks dato.
Man kan også kombinere ved å kjøpe aksjer for noen av tegningsrettene og selge noen av tegningsrettene,

Overtegning :
Om man feks får tildelt 100 tegningretter som gir rett til å kjøpe 100 nye NAS aksjer , MEN man ønsker å kjøpe flere aksjer til emisjonskurs så kan man forsøke å overtegne.
Man kan feks håpe at ikke alle aksjonærene kjøper emisjons aksjer og at NAS står i fare for å ikke få fulltegnet emisjonen.
De er det jo aksjer fortsatt til salgs som NAS ønsker å få ut og da kan man få kjøpt en slump av disse.
Det kalles overtegning.

At en emisjon er overtegnet er derimot noe annet
Det betyr at emisjonen er populær blant investorene og disse forsøker å få fatt i så mange emisjons-aksjer som mulig
Emisjonen blir fulltegnet og aksjonærene har tegnet seg for flere aksjer enn det som er tilgjengelig.

Rettet emisjon og rep-emisjon
Ofte ser vi en rettet emisjon
Dvs et selskap trykker nye aksjer og selger disse til dedikerte investorer
Småaksjonærene blir i slike tilfeller utvannet da de ikke får mulighet til å være med å beholde sin %vise andelen de eier i et selskap.
Da hender det at det kommer en rep-emisjon der selskapet utsteder et begrenset antall aksjer som småinvestorene kan tegne seg i slik at de også får en liten mulighet til å være med.
Her har jeg også sett at tegningsretter kan være slik at de ikke er omsettelige.
Om man ikke kjøper aksjer for dem så kan man heller ikke selge dem.
Dette kan variere fra emisjon til emisjon og fra selskap til selskap.

Håper dette gir de som er ny på børs litt bedre innblikk i emisjoner.
Redigert 21.01.2021 kl 07:18 Du må logge inn for å svare

Kan tegningsretter omsettes fra aksjesparekonto? Altså selges før de er løst ut i aksjer. Overtegning er forstått men det er jo litt avgjørende om en får tegningsretter på disse med en gang eller om overtegning kun kommer som aksjer når tegningsperiode utløper. Det er jo avgjørende dersom en spekulerer i å omsette tegningsretter i markedet . Virker jo logisk at overtegning avgjøres når de vet hvor mange som vil ha sine rettmessige aksjer.
Redigert 21.01.2021 kl 07:18 Du må logge inn for å svare
disippelen
17.02.2019 kl 10:42 11692

1000 aksjer pluss 1000 tegningsretter = 2000 aksjer? Så hvis jeg har 1000 aksjer ved tildelingen av tegningsretter, så får jeg 1000 tegningsretter. Da kan jeg selge disse og fortsatt ha 1000 aksjer igjen? Høres jo genialt ut det.
Redigert 21.01.2021 kl 07:18 Du må logge inn for å svare
Hartepool
17.02.2019 kl 11:00 11655

Overtegnede aksjer tildeles proratarisk ved tildeling .
Kriteriene er antall retter og størrelsen på overtegningen.
I.e dersom man eier 10.000 retter har man krav på 10.000 aksjer.
Derom man tegner 20.000 aksjer tildeles av potten på ikke benyttede retter...det er alltid noen som ikke vet, glemmer , er for sent ute.I tillegg noen som ikke benytter rettene.
Overtegner man med f.eks 20.000 aksjer på sine 10.000 retter får man mer enn den som overtegnet 10.000.
Altså jo mer man overtegner jo mer skal man tildeles....
Akjer som tildeles via overtegning gir jo billigst inngang , og senker dermed kostprisen.....
Dersom alle bruker rettene blir ingen overteningsaksjer tildelt.
men dersom man prøver å være lur å overtegne kraftig , for å håpe på å få noe uten retter,er man pliktig til å ta alt man tegner...dersom emisjonen mot formodning feiler.
Da får alle alt de har tegnet og garantistene må ta det overstyrende aksjene
Redigert 21.01.2021 kl 07:18 Du må logge inn for å svare
Norviking
17.02.2019 kl 12:55 11530

Nei
1000 aksjer + 1000 tegningsretter er IKKE 2000 aksjer.
Det er fortsatt 1000 aksjer .
Men tegningsretter gir deg RETT TIL å få kjøpt 1000 aksjer til emisjonspris.

Om du ikke kjøper aksjer for dine retter så mister de etterhvert all verdi .
Men man kan om man ønsker det , selge sine retter da de er omsettbare som et verdipapir i en viss periode.


Redigert 21.01.2021 kl 07:18 Du må logge inn for å svare
Norviking
17.02.2019 kl 13:15 11492

"Kan tegningsretter omsettes fra aksjesparekonto? Altså selges før de er løst ut i aksjer"

Om tegningsretter omsettes via ask er jeg usikker på.
Som regel kommer de på den vanlige VPS kontoen.

Ja du kan selge tegningsretter dine men da kan du ikke få aksjer for dem.

Man får ikke i pose og sekk.
En emisjon er en utvanning samme hvordan man ser på det.
Når det kommer millioner av nytrykte aksjer på børs så vil jeg tro med 99,999999999% sikkerhet at kursen i NAS vil bortimot halveres i forhold til kursen den dagen emisjonen ble kunngjort.
( Dette er min høyst private mening og må ikke tolkes som et aksjeråd )

Man kan gamble på å selge sine aksjer nå når kursen er rundt 100lappen for å satse på å ta de igjen om kursen går lavere.

Man selge aksjer og så satse på å få kjøpt billige tegningsretter for deretter å kjøpe aksjer til emisjonspris.

Man kan sitte stille , få tegningsretter som man deretter benytter for å kjøpe aksjer til emisjonspris.

Eller man kan sitte på sine aksjer ,selge tegningsretter og dermed regne seg fram til en bedre "snittpris" på de aksjene man sitter med.

Valgene er mange
Det er opp til den enkelte å gjøre de valg som passer for dem.

Redigert 21.01.2021 kl 07:18 Du må logge inn for å svare
disippelen
17.02.2019 kl 14:18 11436

Selge sine retter? Dvs sine eksisterende aksjer? Eller har rettene noe verdi i seg selv? Skjønner ikke dette med "selge sine retter"
Redigert 21.01.2021 kl 07:18 Du må logge inn for å svare
Jan_J
17.02.2019 kl 14:38 11401

Hei disippelen!

Det er vanskelig å forklare dette bedre enn hva som er gjort her allerede. Dersom du har penger investert i NAS-aksjer må du bruke dagen i dag på å lese deg opp på dette slik at du kan ta en avgjørelse i morgen på hva du skal gjøre. Du må forstå konsekvensene uansett hva du velger å gjøre. Det er dine penger det handler om! Dette burde du vel egentlig ha hatt kunnskaper om før du investerte i enkeltaksjer. Bruk Google!

Et siste råd er vel egentlig å kvitte deg med alle enkeltaksjer du måtte sitte på og heller kjøpe andeler i aksjefond. Da betaler du en forvalter for å sørge for at slikt som dette håndteres.
Redigert 21.01.2021 kl 07:18 Du må logge inn for å svare
spaggio
17.02.2019 kl 14:38 11393

Disippelen, tuller du nå eller er det seriøst !
Redigert 21.01.2021 kl 07:18 Du må logge inn for å svare
disippelen
17.02.2019 kl 15:10 11353

Skjønner at man kan kjøpe aksjer til emipris for tegningsrettene. Men at de kan omsettes før man kan kjøpe emiaksjer var jeg ikke klar over, og da til hvilken pris og tidsperiode.
Redigert 21.01.2021 kl 07:18 Du må logge inn for å svare
undrende
17.02.2019 kl 15:37 11317

denne var til disippelen altså
Ikke sikkert du får tegningsretter på 1000 aksjer om du har det nå. Det kan bli bli mindre enn 1:1 Forrige gang, husker ikke helt, men 1:10 eller der omkring, bare for å vise poenget.
Om du får tegningsretter, så må du jo kjøpe aksjene for disse, eller selge rettene.
Det ville vel ikke være noen fordel heller, for hvis du får like mange tegningsretter som du har aksjer nå, så er verdien på dine aksjer i dag rundt 98 kroner, mens kursen da vil bli bare litt over 60 på emi aksjene. og som vil fortsette å minke om aksjekursen ved børsens slutt siste dag før emi opplysninger, faller videre. Da vil jeg heller tro at det hadde vært lønnsomt å selge sine aksjer nå og heller kjøpt i markedet etter emisjon. Det blir vel trolig en bedre kurs enn den snittkursen du vil få med dine 1000 + emi aksjene.
Men det må du jo selvfølgelig avgjøre selv.

Vanskelig å forklare bedre, men Jan_J har et poeng
Redigert 21.01.2021 kl 07:18 Du må logge inn for å svare
zavva
17.02.2019 kl 15:40 11304

Verdien på tegningsretting er avhengig av verdien på underliggende aksje i tegningsperioden. Om du ekemspelvis eier en tegningsrett til kjøpskurs 60kr og aksjen står i 90kr så kan du trolig selge tegningsretten for 25-29kr. Det er slik Kjos og Kise skal finansiere deler av sin andel i emisjonen ved at forhåpentligvis noen vil kjøpe deler av tegningsrettene deres.
Redigert 21.01.2021 kl 07:18 Du må logge inn for å svare
tesch
18.02.2019 kl 03:02 11170


Spørsmålet mitt er ganske enkelt - Vises tegningsrettene
på ASK og kan jeg handle via nettbanken

Brevet re ekstraordinær generalforsamling kom i postkassa
så den fikk jeg med besøkende fredag - Er ikke tilbake
I Norge før siste halvdel mars
Redigert 21.01.2021 kl 07:18 Du må logge inn for å svare
Empire
18.02.2019 kl 07:22 11056

Kjos selger tegningsretter.

https://newsweb.oslobors.no/message/469832
Redigert 21.01.2021 kl 07:18 Du må logge inn for å svare
Frodon
18.02.2019 kl 07:44 10987

Hva synes du om prisen?

Jeg ser veldig mange innlegg på denne tråden i helgen at det er mange av dere som ikke har vært med i en emisjon med tegningsretter før. Det var litt synd dere ikke spurte før, jeg hadde med glede hjulpet dere
Redigert 21.01.2021 kl 07:18 Du må logge inn for å svare
Anywhere
18.02.2019 kl 08:22 10858

Tror dessverre mange blir hauset litt av enkelte, selv om det ikke har manglet advarsler også. Man ser en kurs som har falt mye, og setter seg ikke inn i grunnen. Så pøapres det om oppkjøp, selv om det er varslet emisjon for øenge siden og folk er godtroende nok til å tro det skal skje. NAS er en trist aksjeaffære, gøy sist den dro til over 300 da IAG var aktuell, men etter det har varsellampene vært ekstremt sterke. Nå taper dessverre mange småkarer her på HO mye penger de kommende dager....
Redigert 21.01.2021 kl 07:18 Du må logge inn for å svare
Norviking
18.02.2019 kl 08:55 10646

Helt enig Anywhere

Jeg synes NAS er en flott trading-aksje
Store volum og store bevegelser men noe fundamentalt godt drevet økonomisk selskap er det ikke

Selskapet er økonomisk på felgen og trenger desperat penger for å overleve.
Dette er ikke en emisjon for vekst og investering i fremtiden slik som feks NEL emisjonen.
Nei denne emisjonen er for å betale gjeld , lønninger , drivstoff etc etc .
Det er en ren karastrofeemisjon.
Når sjefen selv ikke klarer å ta alle emisjonsaksjene han får tegningsretter til men må selge dem med en god rabatt så sier det seg selv at til og med han blir kraftig utvannet i denne emisjonen.
At da enkelte klarer å se dette som positivt og spår at aksjen skal fly høyt i dag , ja det er for meg helt i tåka.


Redigert 21.01.2021 kl 07:18 Du må logge inn for å svare
Empire
18.02.2019 kl 11:23 10440

Jeg tenker at om jeg hadde vært en av de store gutta, så hadde jeg dekket shorten min med 30% rabatt fra Kjus selv. På den andre siden så har jeg hatt noen gode netter med søvn, så det jeg ikke klarte å hente inn ved å dekke inn for tidlig, får jeg igjen på "helsekontoen" i årene som kommer :)

Forøvrig en falitt erklæring å selge sine retter til 70% fra storeier. Hvis ikke kursen nå gruses så vet ikke jeg(ikke at den ikke alt er det) er i grunn glad for at jeg sitter utenfor nå, uavhengig posisjon. For mye grums etter min mening.

Kommer emisjonspris etter stengetid i dag eller er det sagt noe annet?
Redigert 21.01.2021 kl 07:18 Du må logge inn for å svare
ksandal
18.02.2019 kl 11:36 10396

Normalt sett etter stengetid. så det blir blodig i morgen. for så lenge Tigeren og co hauser, er det alltid noen nybegynnere som blir lurt til og kjøpe nå som de er "billig"
Black friday er i morgen i NAS. gjetter på 70kr i morgen. kanskje lavere.

For orden skyld er jeg SHORT big time her nå og har vært det siden 123kr
Redigert 21.01.2021 kl 07:18 Du må logge inn for å svare
Sinai
18.02.2019 kl 11:52 10326

Jeg har kjøpt når de lå på 100kr er det noe vits å selge nå eller burde jeg vente 6mån 1år med å selge? Hva anbefaler du?
Redigert 21.01.2021 kl 07:18 Du må logge inn for å svare
Empire
18.02.2019 kl 13:38 10199

33 kroner....?

Nå begynner de tegningrettene å bli interessante, men først får vi se hvordan markedet tar imot den nyheten. Skulle ikke dekket inn den shorten, men alt er så enkelt i ettertid ;)

Redigert 21.01.2021 kl 07:18 Du må logge inn for å svare
Frodon
18.02.2019 kl 15:10 10059

Sinai, hvordan det blir best å tjene penger på NAS aksjene står i åpningsinnlegget i denne tråden, ser det er innertier så langt ;)

Nå som TR aksjene til Kjus blir solgt med stor rabatt, kan det hende resten av TR aksjene går rett ned fra start når de blir notert. Jeg ville uansett ikke fylt opp fullt med TR aksjer på begynnelsen. Heller spre kjøpene utover de 2 ukene og avvente slutten, da de pleier å falle mest ned. Det er ikke for seint å sette ny short, NAS aksjen blir gruset i morgen tidlig ;);)
Redigert 21.01.2021 kl 07:18 Du må logge inn for å svare

Blir litt rart å komme med dette nå, men visste ikke hvor jeg kunne få svar. Om jeg deltar i en emisjon, Panoro nå, der de nye aksjene allerede er tegnet, vil jeg få de aksjene jeg tegner meg opp til til emisjonskursen på 15,5? Det gir vell ikke mening, men hva skjer så med "bestillinge" min - blir den bare oversett?
Frodon
13.03.2021 kl 15:38 3730

Har du prøvd å få svar på tickeren til Panero? Det beste er å kontakte meglerhus som har emisjonen, de burde klare å svare på alt 😉 Jeg kjenner ikke caset. Men forstår jeg deg riktig at emisjonen i Panero allerede er ferdig? Hvis den allerede er fulltegnet og ferdig, får du ikke tegnet deg i emisjonen

Kriseselskap. Sats heller SAS