Colombia committee endorses fracking pilots


Denne fortjener en egen tråd. Det går stadig nærmere fracking i Colombia, og dette kan bli enda større enn noen hadde tenkt da IOX gikk inn på disse feltene. Deilig med et land som er velvillig innstilt til utviklingen av ressursene.

https://www.theoilandgasyear.com/news/colombia-committee-endorses-fracking-pilots/

Og "sjå den oljeprisen" som Sylfest Lomheim ville sagt! Nærmer oss 70 igjen!
omvo
18.02.2019 kl 20:00 489

Flott med fracking også, men la oss først og fremst borret disse brønnene vi allerede venter på.