Hva skjera?? Du bestemmer!!


Hausse - Baisseinnlegg - Du velger selv. Fyll inn det som passer best for deg.

Det er utrolig at aksjekursen i et _________ selskap som IOX ikke jager ____________. Kursen burde i dag vært minst _____________ kroner. Resultatutviklingen i selskapet er jo helt _________, og likviditeten __________. Produksjonen det siste året har vært sterkt _________.

Boreprogrammet starter senest ___________, og da vil kursen frese _____________.

Informasjonen fra ledelsen er ___________, og burde påvirke kursen i ___________ retning basert på de ___________ erfaringene vi har med IOX.

Aksjonærene blir etter hvert __________ når _________ skjer. De ________ kursen på en uforståelig måte. Men stemningen på HO er ________, og dette kommer til å bli helt ___________.

Vi ________ oss alle til det som _______ skje.

Lykke til :-)

Det vi vet nå er følgende:

IOX går med dundrende underskudd i 4. kvartal 2018.

Vi kan forvente et solid underskudd i 1. kvartal 2019.

Ett av styremedlemmene har valgt å trekke seg.

To rente/låneforfall i 1. kvartal 2019.

Ingen boring av nye brønner i overskuelig framtid.

Aksjekursen stupte over en krone på Q4-meldingen. Forventningene hos menigheten var minst 2 kroner opp.

Informasjonsflyten fra ledelsen er tåkete og lite aksjonærvennlig.

Produksjonen er for lav til å generere overskudd.

Mulig konflikt med drillingpartner SLS.

Aksjekursen bare faller og faller.

Triste greier. Svært triste greier.