Fra trussel om "død og elendighet" til nye høyder.


For knappe 5 år siden var oljeprisen på det høyeste, +/- 110 dollar, verdien til Solstadaksjen sto i kr 100+ og alt virket såre vel, men dengang ei. Oljeprisen begynte å falle-, dro med seg servicenæringen med påfølgende kursras og konkurser i den sektoren. Offshorebransjen ble på ingen måte spart, der rederiene ble tvungne til omfattende strukturendringer, herunder "tvangs"sammenslåinger.

Oljeprisen var mot slutten av 2015 falt til omlag 35 dollar, og begynte å stige sakte kort tid etter. Midt på sommeren 2017 sto olja i ca 45, i mellomtiden tidligere på året hadde Røkke og Fredriksen engasjert seg i Soff tilsvarende en kurs på 12-13 kroner. Oljeprisen fortsatte å stige, optimismen var tilbake også i servicenæringen og mange så for seg en boom i 2018. Boom`en uteble som kjent og signalene om vanskelige tider begynte å melde seg utover året. Av ulike årsaker, som går an å komme tilbake til, ble Soff, etter mitt skjønn uberettiget, særlig rammet av de negative skriveriene og kommentarene, og aksjen falt fra Røkkes/Fredriksens inngang på kr 12-13 til kr 1,40 på det laveste.

I meldinger høsten 2018 signaliserte Solstadledelsen "harde tider" for høsten og vinteren. Det kommende q4 resultatet blir neppe lystig lesning, men heller ingen overraskelse. Inngangen for 2019 ser derimot langt lystigere ut, noe jeg vil anta blir kommentert av ledelsen i forbindelse med fremleggelsen av kvartals/årsrapporten. I så måte ser 2019 langt lystigere ut enn det som var tilfelle for 2018.

Den optimisme og de forventningene som rådde i forkant av 2018, kan se ut til å bli tilfelle for 2019. Etterspørselen etter fartøy for visse tjenester synes større enn det som har vært de siste årene. Usikkerheten om oljeprisen skal opp eller ned er ikke lengre så fremtreden. Break-even for amerikansk olje viser seg å være langt høyere enn produksjon av offshore-olje, bl.a i Nordsjøen. Dette vil styrke engasjementet for lete- og utviklingsprosjekter f.eks i Nordsjøen/Barentshavet.

Offshore er en syklisk bransje. Aksjekursene til selskapene i bransjen har gått fra de dypeste daler til de høyeste tinder i de ca 50 årene det norske oljeeventyret har vart. Også privatpersoner har hentet ut eventyrlige gevinster, men mange har også tapt store summer. Pr i dag er kursen på Solstadaksjen på et historisk lavt nivå og da har den ikke annet enn en vei å gå-, opp. Om ikke annet tviler jeg på at Kjell Inge Røkke, som mer eller mindre begynte med to tomme hender, og deretter bygd seg opp som den ledende industribyggeren i Norge, plutselig skulle ha mistet intuisjonen når det gjelder lønnsomme prosjekt. Første målsetning emisjonskurs Røkke/Fredriksen! Lykke til!
Ak1234
19.02.2019 kl 09:34 2798

Er det noen som har en oversikt over hvor mange Solstadbåter(som ikke ligger i opplag) som er ledig på markedet pr d.d.?
kontra
19.02.2019 kl 18:36 2675

En kan få inntrykk av at Solstad alene har flere titalls båter i opplag og klar for innsats, om en skulle ta selvutnevnte bransje-insidere sine påstander i betraktning. Dagens artikkel i E24 indikerer en annen virkelighet. Det kan virke som om oppdragsgiverne (oljeselskapene) begynner å ta inn over seg at det ikke er gjort over natten å klargjøre/øke kapasiteten i offshore. En slik erkjennelse kan styre ratene til nye høyder fortere enn en skulle tro.
Redigert 19.02.2019 kl 18:36 Du må logge inn for å svare
CC
19.02.2019 kl 18:48 2650

Det er nok bunnen i supply men mye kapasitet skal fortsatt permanent ut av markedet for at detblir en bærekraftig bedring. Sesongmessige svingninger vil vi alltid få i et spotorientert marked. Problemet med selskapet er at det er alt for mye gjeld. Man må komme til enighet med kreditorene om en refinansiering av selskapet som nok, desverre, vil bety en betydelig utvanning av dagens aksjonærer. Debt-for-equity swap! Før det skjer forblir dette en tradingaksje på kortsiktig momentum i rater.
Formel 1
19.02.2019 kl 19:00 2628

Hva skal kreditorene true med da? Konkurs....hahahahahaha:)
danm
19.02.2019 kl 19:46 2578

Kursen er blevet kørt alt for langt ned. Med et forbedret marked i begyndelsen af året på hele 60% i forhold til 2018 og med udmeldingerne fra snart sagt alle dele af branchen om bedre tider, kan det ikke undre, at kursen går op. Mange forsøger at male fanden på væggen med en emission, men ren faktisk vil det være en rigtig god løsning, hvis alle får lov at deltage, og det behøver ikke være nogen stor emission. Det vil give den ro der skal til for at SOFF kan vælge de rigtige løsninger, uden at være under pres. Det er muligt man får solgt skibe og finder en løsning med kreditorerne, men det ville være godt, hvis man ikke føler sig presset i knæ og tvunget til at lave hurtige løsninger. Jeg tror SOFF kommer ud som vinder, når 2019 bliver til 2020.
kontra
19.02.2019 kl 20:30 2520

Nå har vel Solstad over flere måneder holdt kreditorene orientert om situasjonen i selskapet. I mellomtiden ser det ut som om ratene stiger, både for spott- og langsiktige kontrakter. Når det gjelder størrelsen på gjelda, må jo spørsmålet bli i forhold til hva? Gjelda har vel ikke endret seg så fundamentalt i forhold til da Røkke og Fredriksen gikk inn for mindre enn to år siden. Om noen skulle mene at disse herrene har til vane å "handle med høns i regnvær" bør bør vedkommende nok tenke seg om en gang til. Etter min mening var det en overdreven reaksjon å sende kursen på Solstad-aksjen ned fra rundt 7 kroner sommeren 2018 til kr 1,40 i begynnelsen av febr. Det var ingenting i meldingene fra Solstadledelsen som skulle tilsi dette, heller tvert i mot.
kontra
21.02.2019 kl 00:17 2300

Solstad er det offshore-selskapet som er blitt hardest rammet av "aksjekursfallet" den siste tiden. Aksjen bunnet ut først i februar på en 1/10 av kursen i februar 2017, altså ned ca 90% fra kursen for to år siden. Også andre offshore-selskap har falt i samme periode, men ikke i samme omfang. Sioff er ned 43 % og Havilla er ned 86%. Dof gikk i samme periode ned med 70%, Eiof klarte seg med en nedgang på 14% og Archer måtte ned 80% på det laveste.

Samtlige av ovennevnte selskaper har hatt økte aksjekurser etter "bunnoteringene" Noen mer enn andre, og Soff er pr i dag oppe i kr 1,96 eller 40% høyere enn bunnoteringen for et par-tre uker siden. Til tross av denne oppgangen, er Soff det selskapet som har mest å hente for å komme i status& i forhold situasjonen for et par år siden.
danm
21.02.2019 kl 08:52 2160

2019 bliver et travlt år, investeringer for 173 mia. på norsk sokkel, og SOFF kan levere de skibe, der skal til:
https://e24.no/energi/olje/rystad-venter-hopp-til-550-letebroenner-i-2019-mange-av-dem-kan-vaere-den-neste-elefanten/24563571
kontra
22.02.2019 kl 12:39 1949

Dagens melding om lange kontrakter for Dof i Brasil, til antatte rater oppgitt i E24, underbygger oppfatningene om et vendepunkt i offshore-bransjen. Solstad har tidligere vært restriktive mot å påta seg oppdrag til ikke bærekraftige rater. Så får vi "håpe" at Solstad sitter på ledig kapasitet som kan settes inn når etterspørselen går ytterligere opp:
hifidude
25.02.2019 kl 14:50 1801

Torsdag kommer skrekktallene, vil ikke bli overrasket over ett fall på 20-40%.
danm
25.02.2019 kl 15:36 1750

Det kan let blive bedre, end de fleste frygter. Hvis der kommer nedskrivninger, der ligger under nedskrivningerne i Q3 og resultatet er bedre end frygtet, og forventningerne til Q1 bliver skruet op, ja så ser jeg en stigning som en mulighed.
25.02.2019 kl 17:20 1677

Forbauser meg dersom markedet blir overrasket over elendige q4 tall. Dette har vært priset inn i denne aksjen en god stund nå. 2018 er overstått og alle vet at det ble et fryktelig år. Det som er mer spennende er guiding på fremtiden. Her kan det komme en overraskelse eller 2 ;)
danm
25.02.2019 kl 17:43 1640

Måske får vi en serie kontrakter lige op til regnskab, som vi så med DOF. Det ville være fint.
kontra
25.02.2019 kl 17:59 1610

Vet ikke om jeg skal bruke ordet "trist" eller hva, når E24 på nytt presenterer en regelrett drittpakke av en artikkel om Solstad!

https://e24.no/pluss/kommentarer/boerskommentar/boerskommentar-naa-maa-solstad-offshore-aksjonaerene-staalsette-seg/24568700

Argumentene som brukes er som "klipt" ut av formuleringene brukt av enkelte på Ho-forumet. Selvfølgelig har Soff vært i en vanskelig situasjon over lang tid. Dette har selskapet behørig kommunisert og aksjekursene har utviklet seg deretter, og bunnet ut på et nivå som utgjorde ca 1/10 av inngangen for Røkke og Fredriksen. Etter mitt skjønn en klar overreaksjon allerede. På hvilket grunnlag kan Sundberg mene og konkludere med at herrene Røkke og Fredriksen er i ferd å gi opp selskapet og overlate til tilfeldighetene dets videre skjebne. Skulle det hele ende opp med en emisjon er jeg ganske overbevist om at vi mellomstore/små investorer blir behandlet på samme måte som de behandler seg selv.

Hva står det denne gangen? E24 er ikke veldig glad i solstad, det ser man gang på gang. Men spent på hva de skriver denne gangen.
hstray
28.02.2019 kl 19:57 1233

Gjelden var tilnærmet den samme ved Akers inntreden i Soff og dagens restrukturering.
Imidlertid er verdier i skipene nærmest nedskrevet til null. Dermed blir det ikke en bærekraftig balanse
kontra
28.02.2019 kl 20:40 1188

At verdiene er nedskrevet er som følge av myndighetenes krav til hvilke prinsipper som skal ligge til grunn ved verdisetting. Dette er ikke nødvendigvis de samme prinsippene en investor vil legge til grunn. Vi kan si det slik; myndighetene legger til grunn "været som har vært i år/året før" (oppnådde rater etc) ved verdisettingen av driftsmidlet, mens en langsiktig investor vil "høre værmeldingen for de nærmeste årene" om hvordan markedet vil utvikle seg for bransjen. Det vil være utenkelig for meg å legge vekt på myndighetenes oppfatninger av rett verdi på skip mv, om det er avvik fra det selskapet/hovedeierne mener. Jeg tror herrene Røkke og Fredriksen ser de samme verdiene i Solstad-offshore i dag som det de gjorde da de gikk inn med kapital. Det vil bli dette perspektivet de vil styre etter, på vegne av seg selv og andre store og små aksjonærer, den nærmeste frem til "stormen" er ridd av og ratene i bransjen stabiliserer seg på et høyere nivå.
hstray
28.02.2019 kl 21:32 1108

Ja, og derfor blir oppturen bratt når det først snur. Helge Møgster i Dof har sagt flere ganger at jo dypere nedturen blir, desto brattere blir oppturen. Utfordring hos Soff er at de ikke er i stand til å betjene gjeld og uttaler tydelig at situasjon ikke er bærekraftig. Jeg tror gjerne at dagens store eiere kan gå med på en ny stor emisjon såfremt bankene nedskriver gjeld Betydelig. Bankene har frem til nå gitt avdrags og muligens litt rentefritak ihåp om at markedet vil ta seg opp og selskap er istand til å betjene gjeld.

Soff er organisert med en silo struktur hvor hver silo og morselskap på topp ikke er juridisk ansvarlig for hverandres gjeld.
SOFF04 som er gamle deep sea supply har vært siloen de har slitt mest gjelds situasjon. Denne siloen kan ofres da det er mange gamle skip her og flere skip i opplag.
kontra
28.02.2019 kl 22:30 1043

Offshorebransjen er til de grader syklisk. Bransjen har før vært i bølgedaler preget av konkurser og elendigheter det ene året, til bonanza et par år etter, der selv utrangerte fiskebåter ble engasjert i bransjen. Trenger ikke å si noe om årsaken til nedturen og sammenhengen mellom oljeselskapenes tro om fremtiden. Trenger vel ikke å si noe mer enn at det er mer enn tre år siden oljeprisen bunnet på under 28 dollar. Vi kan raskt komme i den situasjonen at også "gammelt skrap" får verdi. Utfordringene fremover kan bli å bemanne fartøy i opplag etterhvert som etterspørselen øker.