Nel - kontur av HS formasjon.


Det er å håpe at kurs ikke bryter under 5 kroner.
50 ma som kommer opp bør også holde. Det samler seg rundt 5 kroner.
Så lenge kurs holder seg over her, vil fall til lav 4 tall unngås.(4.20)
Det er nok naturlig med test av 50 ma i nærmeste fremtid.
Respect kan gi ny bull advance, mens brudd ned vil utløse salg og HS formasjon.
omans
22.02.2019 kl 20:48 2259

En konspirasjonsteori er at kursen ble kjørt kunstig opp til 6 kroner for å få satt en emisjonkurs oppe på 5.45.
Om man ikke hadde fått kjørt kurs opp i forkant, ville det blit tatt veldig negativt opp, om kurs f.eks. var på 4.50 og emi på 4 kroner.

Hendige timinger av news etc, men seff også en hendig timing av emi.
JosefK
23.02.2019 kl 00:15 1965


Det blir regelrett tøysete å konspirere over timing i denne sammenhengen. Timingen har de redegjort for og den er utvilsomt mega bull. Her legger de premissene for Heavy Duty markedet sammen med Air Liquide, Toyota, Nikola, Shell og Yara. Jeg har knapt sett lignende godtepose i alle mine år på børs. Kanskje med unntak av da Golden Ocean gikk inn i enn bull-syklus på begynelsen av 2000 tallet. Den gang solgte jeg alt for tidlig, uerfaren som jeg var.

Shell har ved flere anledninger nå plusset på i sin nedstrøms portefølje med utstyr fra Nel. Nikola har forpliktet seg til det. Yara kommer nok etter hvert som premissene for strøm blir klarlagt i de forskjellige regionene de er aktive. Og det som kommer som et skred innen noen få år er maritim industri.

Jeg ser flere emisjoner for å befeste plassen i førersetet for å gjøre miljøvennlig energi anvendbart for transport, såvel som for prosessindustri og energiforsyning. Legg de markedene sammen og se lyset. Man trenger litt lange briller og ikke nærsynt mysing på nuet.

Dette er posisjonering. Og hvis man ikke ser det så hold dere langt unna. Aksjen kan skvette både hit og dit som den alltid har gjort. Men konturene av en premissleverandør i en sektor som etter alle solemerker kommer til å eksplodere er tydelig for enhver som har internett og vett til å bruke det. Husk bare på at 90% av det som publiseres er PILOT og forsøksordninger. Nel tar skrittet ut og industrialiserer. En av få aktører som har moment nok til å gjøre det.

Jeg tror Nel befester en posisjon som Vestas Wind har gjort innen vindkraft. Vestas var pioner og henger med med en posisjon som en av de fremste. i skarp konkurranse med tyskere og kinesere.
Hammers
23.02.2019 kl 00:33 1929

Enig med deg! Kursen steg i grunnen ganske så uforståelig opp til 6.
Selskapet har NULL inntekter å vise til, men noen kontrakter og forhåpninger.
Skal da bare mangle. NOEN kontrakter må man jo få - bare for å holde hjulene i gang.

Et grovt overslag som jeg gjorde litt tilbake viste vel at NEL så langt har brent av ca 250 mill NOK i "karrieren"!
Det verste resultatet kom vel ved siste rapport......og i neste uke kommer det en ny (var det den 27.feb?).
Skal bli interessant å se hva som DA leveres av tall!

Hilsen Hammers

Kluge ord JosefK. Tror også at mange ikke ser i hvilken tempo sektoren utvikler seg i verden. I andre land har både politiker- og medieoppmerksomheten vært på et helt annet nivå, samt at industrien er i full omstilling - og det i flere år.
https://ec.europa.eu/transport/themes/sustainable/news/2017-11-21-eu-funding-alternative-fuel-deployment_en
https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/cpt_en
https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/cleanbus_en

Kanskje det nå også tar av litt mer her i Norge når regjeringens hydrogenstrategi legges fram senere i år.
Nanoq
23.02.2019 kl 13:51 1354

JosefK.: Fornuftige betraktninger. La spesielt merke til den siste setningen: ..."Jeg tror Nel befester en posisjon som Vestas Wind har gjort innen vindkraft. Vestas var pioner og henger med med en posisjon som en av de fremste. i skarp konkurranse med tyskere og kinesere."

Vestas suksess skyldes i høy grad meget favorable statlige subsidier/skattefordeler til vindmølle-investeringer og vindstrømproduksjon i Danmark i de første mange åra (fra ca. 1980 og 20 år framover). Dette ga Vestas og Danmark en førende global stilling i vindmølleproduksjon. Subsidiert av skatteborgerne. Men skaper av mange tusen nye danske industri-arbeidsplasser og med en stor milliardeksport i mange år med store inntekter til landet. En kjempestor industri-suksess for Danmark, som har vist at stor statlig støtte de første åra til nye framtidsretta teknologi-virksomheter ofte er en veldig klok politisk besluttning.
Noe lignende er jeg også sikker på er nødvendig for at hydrogen kan få en fortjent og sentral plass i energi-markedet i overskuelig framtid.

På tida at Norge for alvor sender statlige støttepenger inn her. Norge har mer enn noe annet land råd til dette. Bare politisk ubesluttsomhet og inkompetanse kan forhindre dette.

PS.:
Jeg kjøpte selv mine første Vestas-aksjer i 1997, kursen var ca. 40 kr. den gangen. 50.000 aksjer hadde jeg på det meste, min største investering den gangen. Og kursen steg til over 400 kr de neste 3 åra, for deretter å falle til under 50 kr. de følgende 3 åra. Selv solgte jeg alle aksjene mine da IT-bobla sprang i 2000-2001. Vestas-aksjene solgt til en kurs på ca. 300.
Siden da har Vestas-kursen vært oppe omkring 700 kr i 2008 - og nede i ca. 30 kr i 2012. Helt vanvittige utsving på få år. Utsving som en aksje som NEL også kan oppleve i urolige børstider.

Siden 2001 har jeg ikke eid Vestasaksjer før jeg kjøpte igjen i 2013, etter finanskrisa. Eier fremdeles noe få hundre Vestas-aksjer. Min minste aksjepost. Handler mye om gammel kjærlighet....og en fortsatt sterk tro på at grønn energi er framtida. Med markedslederne i front.
John
24.02.2019 kl 16:30 32

Innlegget er slettet av John