NORTH UTBYTTE 0,30kr!!!!


https://newsweb.oslobors.no/message/470080


North Energy ASA - Shareholder distribution and simplified corporate structure
Oslo, 20 February 2019

The Board of Directors (the "Board") of North Energy ASA ("North Energy" or the
"Company") has on 20 February 2019 adopted several key measures to simplify the
corporate structure and to initiate a shareholder incentive programme.

During H1 2019 the Company intends to distribute a dividend of NOK 0.3 per share
to shareholders, amounting to a total distribution of NOK 35.7 million. The
distribution will be subject to the approval of the Annual General Meeting
("AGM") and the Board will put forward a dividend proposal to the AGM to be held
on 28 May 2019. The dividend proposal will include an option for shareholders to
subscribe for new shares using the dividend amount. A subscription period will
take place after the AGM date, subject to approval of the dividend proposal by
the AGM.

To facilitate the subscription of shares, the Company will, following the
release of the Q4 2018 report on 27 February 2019, put forth a buyback offer to
shareholders, where shareholders are offered to sell the higher of 2,000 shares
and 15% of their individual shareholding. Shareholders are free to tender more,
but the allocation will be reduced pro rata based on current ownership if the
total buyback exceeds the sum of 10% of the outstanding shares in the Company.
The buyback price is set to NOK 1.90 per share which represents a premium of
approximately 4 per cent to the official closing price of North Energy on Oslo
Børs 19 February 2019. Thus, shareholders electing to receive dividends in cash,
and who participate fully in the buyback offer, will receive a minimum cash
amount of approximately NOK 0.54 per existing North Energy share consisting of
NOK 0.285 per share in proceeds from the buyback (NOK 1.90 x 15%), and NOK
0.255 per share in dividends on the shares not sold in the buyback (NOK 0.30 x
85%).

The three largest shareholders of the Company, AB Investment AS, Celisa Capital
AS and Isfjorden AS, which are 100% owned companies by Anders Onarheim, Rachid
Bendriss and Didrik Leikvang respectively, have all expressed their intention
not to participate in the buyback offer, and to utilise the option to subscribe
for new shares with the dividends received.

Furthermore, the Company announces that the Board has resolved to simplify the
corporate structure, through certain transactions. North Energy Capital AS
("NEC") will repay to the Company the preference capital, including accumulated
return, in a total amount of approximately NOK 148 million. Subsequently all
strategic and financial investments are to be held directly in the parent
company. These actions are in accordance with the resolutions adopted by the
Extraordinary General Meeting held on 27 April 2016.

To facilitate repayment of preference capital, North Energy will receive as part
settlement from NEC a total of 46,126,567 shares in Reach Subsea ASA ("Reach"),
consisting of 40,600,000 shares held by Accello Partners I AS, 1,736,411 shares
held directly by NEC, as well as an additional 3,790,156 shares acquired
directly from AB Investment AS, Celisa Capital AS and Isfjorden AS. The purchase
price is NOK 2.367 per Reach share, based on the volume weighted average price
of Reach on Oslo Børs 19 February 2019. Following these transactions, North
Energy will hold a total of 46,126,567 shares in Reach, equal to an ownership of
32.1 per cent, and North Energy will thereby consolidate its ownership in Reach
and strengthen its commitment to the company. Reach continues to be a key
strategic holding for North Energy and the Company is encouraged by the positive
developments in the business as demonstrated by the full year 2018 results
published on 19 February 2019, which includes an adjusted net profit of NOK 21
million, as well as a dividend proposal of NOK 0.07 per Reach share for FY 2018.

The Company will also hold approximately 18.5 million shares in Touchstone
Exploration Inc., 11.4 million shares in Polarcus Limited as well as certain
other minor financial investments and a substantial cash balance.

NEC will, following the repayment of preference capital, remain as a holding
vehicle for North E&P during the ongoing tax dispute with the Oil Taxation
Office, and will consist of approximately NOK 120 million in cash as well as
100% of the shares in North E&P AS.


For further information, please contact:


Knut Sæberg, CEO
Mobile: +47 918 00 720 | E-mail: knut.saeberg@northenergy.noThis information is subject to the disclosure requirements pursuant to section
5 -12 of the Norwegian Securities Trading Act.
Odi.1
20.02.2019 kl 09:14 4598

30 øre ? ,Helt "ok" , men det ligger nok 120 Millioner på Vent i tillegg også :)


Mimso fikk å lese på i den meldingen der, skal godt gjøres å klare å levere ut en mer forvirrende melding en det der, ble det satt en Record her i dag?


Redigert 20.02.2019 kl 09:15 Du må logge inn for å svare
20.02.2019 kl 09:18 4529

Den meldigen der var meget forvirrende, skjønner ikke helt den delen med tilbakekjøp. Kan noen bidra med en forklaring der?
Odi.1
20.02.2019 kl 09:25 4492

GOOGLE oversetting av meldingen til Norsk : (

"

" Styret ("Styret") i North Energy ASA ("North Energy" eller
"Selskapet") har 20. februar 2019 vedtatt flere viktige tiltak for å forenkle
bedriftsstruktur og å iverksette et aksjeeierinsentivprogram.

I løpet av 1. halvår 2019 har selskapet til hensikt å utdele et utbytte på 0,3 kroner per aksje
til aksjonærer, med en samlet fordeling på NOK 35,7 millioner. De
distribusjon vil bli gjenstand for godkjenning av generalforsamlingen
("Generalforsamling") og styret vil fremlegge et utbytteforslag til generalforsamlingen som skal avholdes
28. mai 2019. Utbytteforslaget vil inneholde opsjon for aksjonærene til
Abonnere på nye aksjer ved bruk av utbyttebeløpet. En abonnementsperiode vil
finner sted etter generalforsamlingsdagen, med forbehold om godkjennelse av utbytteforslaget av
generalforsamlingen

For å lette tegningen av aksjer vil selskapet, etter
utgivelse av Q4 2018-rapporten 27. februar 2019, utgitt tilbakekjøpsbudsjett til
aksjonærer, hvor aksjonærer blir tilbudt å selge det høyeste på 2000 aksjer
og 15% av deres individuelle eierandel. Aksjeeiere er frie til å byde mer,
men tildelingen vil bli redusert pro rata basert på nåværende eierskap dersom
Total tilbakekjøp overstiger summen av 10% av utestående aksjer i Selskapet.
Tilbakekjøpsprisen er satt til NOK 1,90 per aksje, som representerer en premie på
ca 4 prosent til den offisielle sluttprisen på North Energy på Oslo
Børs 19. februar 2019. Således velger aksjonærer å motta utbytte kontant,
og som deltar fullt ut i tilbakekjøpstilbudet, vil motta et minimum av kontanter
beløp på ca. NOK 0,54 per eksisterende North Energy-aksje bestående av
0,255 kroner per aksje i fortjeneste fra tilbakekjøpet (1,90 x 15%) og NOK
0,255 per aksje i utbytte på aksjene som ikke selges i tilbakekjøpet (0,30 x
85%).

De tre største aksjonærene i selskapet, AB Investment AS, Celisa Capital
AS og Isfjorden AS, som er 100% eide selskaper av Anders Onarheim, Rachid
Bendriss og Didrik Leikvang, har alle uttrykt sin hensikt
ikke å delta i tilbakekjøpstilbudet, og å benytte muligheten til å abonnere
for nye aksjer med utbytte mottatt.

Videre kunngjør selskapet at styret har besluttet å forenkle
bedriftsstruktur, gjennom visse transaksjoner. North Energy Capital AS
("NEC") vil tilbakebetale Selskapet preferanse kapital, inkludert akkumulert
returnere, til sammen ca 148 millioner kroner. Deretter alle
Strategiske og finansielle investeringer skal holdes direkte hos foreldrene
selskap. Disse handlingene er i samsvar med vedtakene vedtatt av
Ekstraordinær generalforsamling avholdt 27. april 2016.

For å lette tilbakebetaling av preferanse kapital, vil North Energy motta som del
oppgjør fra NEC totalt 46 126 567 aksjer i Reach Subsea ASA ("Reach"),
bestående av 40.600.000 aksjer i Accello Partners I AS, 1 736 411 aksjer
holdt direkte av NEC, samt ytterligere 3 790 156 aksjer anskaffet
direkte fra AB Investment AS, Celisa Capital AS og Isfjorden AS. Kjøpet
Prisen er NOK 2.367 per Reach-andel, basert på volumvektet gjennomsnittspris
Reach på Oslo Børs 19. februar 2019. Etter disse transaksjonene, Nord
Energi vil inneholde totalt 46 126 567 aksjer i Reach, lik et eierskap til
32,1 prosent, og North Energy vil derved konsolidere sitt eierskap i Reach
og styrke sitt engasjement for selskapet. Reach er fortsatt en nøkkel
strategisk eierandel for North Energy og selskapet oppfordres av den positive
Utviklingen i virksomheten som vist i resultatet for hele året 2018
publisert 19. februar 2019, som inkluderer et justert nettoresultat på 21 kroner
millioner, samt et utbytteforslag på NOK 0,07 per Reach-andel for 2018.

Selskapet vil også ha ca 18,5 millioner aksjer i Touchstone
Exploration Inc., 11,4 millioner aksjer i Polarcus Limited, samt visse
andre mindre finansielle investeringer og en betydelig kontantbalanse.

NEC vil, etter tilbakebetaling av preferanse kapital, forbli som en beholdning
kjøretøy for Nord E & P under den pågående skattekvisten med oljeskatt
Kontor, og vil bestå av rundt 120 millioner kroner i kontanter samt
100% av aksjene i North E & P AS

"
Odi.1
20.02.2019 kl 09:30 4434

Ikke verre en at det er opprydding i gamle selskaper, å få alt under en paraply og få det mer oversiktlig for Investor selskapet North Energy
Odi.1
20.02.2019 kl 09:46 4344

Slik å forstå, om en selger nå, får en ,54 øre opp på gårsdagens kurs? :) Cash...

...men en sier farvel til MULIG 1kr som ligger til behandling i skattekontoret


fin , gjeng
Redigert 20.02.2019 kl 09:48 Du må logge inn for å svare
20.02.2019 kl 09:53 4295

Nå får du jo utbyttet ditt, og en mulighet til å komme deg ut med litt ekstra :) Hva skal til for at du blir fornøyd egentlig? Hadde jeg hatt en slik holdning til ett selskap jeg eier aksjer i, hadde jeg tatt de 54ørene å puttet pengene mine i noe annet :) Noen blir aldri fornøyd og du virker som en av de.
Redigert 20.02.2019 kl 09:57 Du må logge inn for å svare
Leoløve
20.02.2019 kl 09:58 4274

De som ønsker å kjøpe nå (på rundt kr. 1,90 - 2.00) og som har en kort tidshorisont på investeringen (tidlig juni d.å.), kan således få minst 20% avkastning hvis de selger aksjene sine til North tilbakekjøpsprogram (som betaler kr. 2.44). Ikke verst:)
Odi.1
20.02.2019 kl 09:59 4267

fornøyd jeg, ray
men liker å få frem både positive og kritiske spørsmål :)

Dog gir jeg ikke bort en mulig gevinst på 1 kr som ikke er avklart,,, ,30 øre er flott, det , lever godt med det, bytter dog ikke ,24 øre med en krone :)
Odi.1
20.02.2019 kl 10:04 4223

Leo: " North tilbakekjøpsprogram (som betaler kr. 2.44). Ikke verst:) "

Hvor henvender en seg for å selge de, pr nå kan en kjøpe til 1,934 :))

Hvis det bliver sådan nogle udbytter fremover, Så skal kursen i minimum 3,00 meget hurtigt.
20.02.2019 kl 10:06 4195

Er jo ikke sikkert man får igjen den kronen heller. Så det blir jo en usikkerhet akkurat der, får de ikke igjen den kronen virker jo 24øre som en god deal :)
20.02.2019 kl 10:10 4162

Det meldes om utbytte på 30øre og tilbakekjøp av aksjer, og noen velger å selge til 1,810. Det er merkelig utvikling.
Leoløve
20.02.2019 kl 10:13 4148

North sier at de vil informere mer om dette i anledning Q4 2018-rapporten 27. februar 2019.
mimsa
20.02.2019 kl 10:20 4102

Hva som er uklart skrevet, kommer somregel ut av en forvirret eller manipulativ tanke. Vanskelig å bli klok på hva dette betyr. Hvorfor steg aksjen betydelig i går, lenge før denne informasjonen var frigitt? Mye rør og surr rundt denne insidegjengen på Tjuvholmen.

Odi1: Ikke hør på Ray_m, du har all grunn til å være kritisk til hva denne gjengen driver på med av manipulasjon og tåkeleging.
Redigert 20.02.2019 kl 10:37 Du må logge inn for å svare
Leoløve
20.02.2019 kl 10:21 4098

Kan være "noen" griske og kyniske har satt i gang god gammeldags heissjaktkjøring for å riste ut nedfallsfrukt (utløser noen ganger stopploss). De slenger endel aksjer ganske langt nedover, fjerne deler av kjøpssiden og så legger de seg i det leiet med egne poster og tar i mot alt av stopploss eller nedfallsfrukt fra de som blir stresset..
De ligger der og tørr jokker opp og ned, og skriker formelig etter mer...(men dei skakje få mine..he..he).
Redigert 20.02.2019 kl 10:23 Du må logge inn for å svare
Odi.1
20.02.2019 kl 10:22 4086

Blir nok opp denne fremover. Utrolig at det handles på dette nivået, er nok "lånte" aksjer i spill, som sjonglerer..

" De tre største aksjonærene i selskapet, AB Investment AS, Celisa Capital
AS og Isfjorden AS, som er 100% eide selskaper av Anders Onarheim, Rachid
Bendriss og Didrik Leikvang, har alle uttrykt sin hensikt
ikke å delta i tilbakekjøpstilbudet, og å benytte muligheten til å abonnere
for nye aksjer med utbytte mottatt. "

"abonnere" :)
Leoløve
20.02.2019 kl 10:35 4014

"Abonnere" Eller som de skrev på engelsk; "and to utilise the option to subscribe
for new shares with the dividends received".
mimsa
20.02.2019 kl 10:56 3922

Er det noen som kan forklare meg hvorfor North har kjøpt flere milioner aksjer i Reach fra Onarheim og Bendriss kontrolerte selskaper til kr 2.37, når dagens aksjekurs er på 2.22. Kan ikke huske at kursen har vær så høy på lang tid i Reach. (kun en stakkars stund i går drevet av et lite utbytte fra Reach). Jeg synes dette lukter råttent lang vei. Og igjen hvorfor steg North 5-6% i går? Noen må ha visst noe!!!!

Der vil være masser af sælgere over kurs 1,90 indtil efter Q4. Hvor de kan købe aktierne tilbage til 1,90 fra dem der vil tage imod tilbuddet om at sælge til 1,90.
Når det er overstået vil kursen sikkert ikke komme under 2,44 som selskabet mener aktien er værd..Herefter vil kursen nok blive spekuleret højt op, i forventning om at der kommer 1 kr. ind på kontoen fra skattekontoret. Samt i forventning om høje udbytter fremover.

Hvis man kan købe en aktie til 2-3-4-5-6 kr. der ud betaler 0,30 kr om året i udbytte, er det fanme billigt!!

kursstigningerne skal nok komme, men det tager lidt tid

Lidt svært at købe 50 mio aktier i reach til 2,22.???

Jeg ved ikke hvad norths gennemsnitskurs er på hele beholdningen af aktier, men hvis de skulle ud og have næsten 50 mio aktier i markedet nu, så ville det nok blive pænt dyrt. Så hvis north sidder med en snitkurs på eks. 2,40, så er det jo fint på den lange bane:)
Leoløve
20.02.2019 kl 11:23 3831

"Og igjen hvorfor steg North 5-6% i går? Noen må ha visst noe!!!!"

Trur North steg pga at Reach varslet om utbytte (samt en pen ordre reserve). Siden North er storaksjonær i Reach, er det vel så enkelt at det var flere som så linken og fattet interesse for North (i går). I dag er det andre nyheter om North, og som igjen skaper interesse for selskapet.
mimsa
20.02.2019 kl 11:23 3827

Hvorfor skulle North kjøpe Onarheim og Bendriss sine aksjer. Det har omtrent ikke vært omsetning på Reach aksjer over lang tid. Det har jo vært snakket lenge om at North ville hatt store problemer med å selge sine aksjer i Reach til kursen rundt 2.20-2.30, så hvorfor skulle de da ønske å kjøpe ekstra aksjer fra Onarheim og Bendriss sine selskaper til høyere enn markedspris? Sitter ikke disse to personene i styret til North? Lite åpenhet og uklare meldinger for å overskygge galskapen.
Redigert 20.02.2019 kl 11:25 Du må logge inn for å svare
Svenis42
20.02.2019 kl 11:28 3801

Hvorfor sender du ikke mail til daglig leder og spør?

Mimsa hvis north vil ud og købe 3 mio aktier i reach her og nu, så bliver det betydeligt dyrere end de 2,35. Der er jo ikke mange sælgere. I de første 5 lag, er der kun 30.000 aktier til salg op til kurs 2,29. Hvad tror du 3 mio aktier koster??
Odi.1
20.02.2019 kl 11:39 3762

Denne oppryddingen er til alles beste, litt må en få igjen for risiko og god jobb med å skape verdier.
En kan ikke kritisere en dag at det florerer med selskap og neste dag kritisere for at det ryddes opp til alles beste.
Blir litt som SV og barnehager, det skal ikke være lov å gjøre en god jobb, og samtidig tjene penger, da blir vi "MAO" Tche Tung her altså :)

Det blir frivillig å selge til 2,44 :)

For noen er dette god forretning , for noen er det heller marginal forretning. Snitt i dag på 2,17 , så en går jo i pluss på en måte.

Her snit 1,85:)

Men jeg kunne ikke drømme om at sælge under kurs 3,00.
Kursstigningerne skal nok komme...
Redigert 20.02.2019 kl 11:44 Du må logge inn for å svare
20.02.2019 kl 11:48 3714

Har selv ett snitt på 1,89 :) Blir nok sittende med disse en stund :)

Men siden North nå er passert 30% eierandel i Reach, er de ikke da nødt til å komme med ett bud på hele selskapet? Eller tar jeg grundig feil?
belpasso
20.02.2019 kl 11:50 3708

Tilbudsplikt
Tilbudsplikt utløses ved erverv av mer enn 1/3 av stemmene i et selskap notert på norsk regulert marked. Dette innebærer en plikt for erververen til å gi de øvrige aksjonærene i selskapet et tilbud om å erverve deres aksjer.

Gjentatt tilbudsplikt
Tilbudsplikt utløses igjen ved erverv av mer enn 40 % og 50 % av stemmene.

Google
Odi.1
20.02.2019 kl 11:51 3702

Får krysse fingrene for at resten av pengene blir godkjent, da kan en jo håpe på 30-40 øre til Jul også. Over 3 bør være ett must:)
TXP begynner p bli voksent også nå, over 2000 bop target 5000 bop, gigantisk sum TTBago skal investeres i, de neste 5 år.

Jeg tror slet ikke north er interesseret i at købe Reach Subsea.

Jeg tror de sælger alle aktierne når prisen på et tidspunkt er steget nok. Svært at sige hvornår.. Kan vel sælges til en kapitalfond, konkurrent eller en norsk rigmand for 5 kr. pr aktie om et par år....
Odi.1
20.02.2019 kl 11:57 3672


Er reglene like på Axess og Børs `?
DELL1
20.02.2019 kl 11:58 3653

Aksjonærer som velger utbytte i kontanter og full deltakelse i tilbakekjøpet vil ifølge børsmeldingen derfor motta et minstebeløp på 0,54 kroner per aksje i selskapet.
Odi.1
20.02.2019 kl 12:01 3640

En kunne vel også forhandle på de ,54 ?
Odi.1
20.02.2019 kl 12:22 3568

Edit : Mims, dette gjør vel at Reach steg i kurs ? :-)

" Reach Subsea ASA (Reach) has recently been awarded several short and medium
term contracts for 2019 execution, with a combined firm value of approximately
NOK 80 million. Most of these contracts also contain optional periods, which, if
called upon, would increase the firm contract value considerably.
"


+ melding om utbytte der i fra...
kim2002
20.02.2019 kl 14:29 3387

Jadda,jadda...GULLÅRET 2019, velkommen.

Gleder meg både av utbyttemelding, portefølje, aksjegjenkjøp, opprydding og struktur.

LYKKE TIL videre

Dette er bra og ryddig.

For det første blir det nå ingen flere ugler i mosen rundt hvordan NEC,North Advisors, Accello og North Energy fordeler investeringer.
Nå blir det beint fram North Energy med sin ENE aksjonærliste som disponerer ALLE investeringer i sin helhet. THANK YOU!

For det andre får nå alle grinepettere (Mimsa;)) mulighet til å selge for 1,9 til selskapet, mens andre aksjonærer som vil være med videre kan kjøpe mer og på den måten få verdier til 54 øre framfor 30 i utbytte.

Gjør dere opp en mening om verdiene i Reach dersom Subseamarkedet kommer opp til et nivå der DOF subsea kan betale avdragene sine.

TXP borer 100% treff sålangt på T&T og girer nå opp.

PLCS har lagget vanvittig ifht de andre seismikkselskapene. Her blir det enten blomstring eller ny emi hvor North kan ta den posisjonen de ønsker. 100% flåteutnyttelse nå, med mulighet for å varme opp ei skute til. Spørsmålstegn ved kassa.

Dette blir ryddig når prosessen er over ved GM.
Oppsiden ved skattesaken og selskapene er formidabel.
Spesielt i Reach kan det skje mye og fort nå som de ligger på 32%. De kan f.eks plukke opp SOFFs post på 5 mill aksjer idag, eller imorgen. (eller aldri)

Spennende vri og ikke minst klarerende på sikt.
Odi.1
20.02.2019 kl 15:09 3317

Verdien til North i Txp , kan nå 300-500 Millioner kroner , om alt klaffer underveis. Da snakker vi Utbytter for aksjonærer:)
Kan ta en Pen x 3
mimsa
20.02.2019 kl 15:29 3264

Mr. Bånn, du kan godt kalle meg en grinepetter, og vi er vel alle enig at det er en fordel at ting blir ryddet opp i. Jeg vil bare informere deg om at kursen på Reach for øyeblikket er 2.14, dvs mer en 10% lavere en hva Onarheim, Bendriss og Leikvang fikk solgt sine Reach aksjer de har i egne selskaper (AB Investment AS, Celisa Capital AS og Isfjorden AS), Tilsammen nesten 3,8 milioner aksjer. Hvorfor skulle North kjøpe deres aksjer til overpris og hvem bestemte at de skulle kjøpe for en så høy pris? De sitter alle i et samensurium av styrer i North Energy, North E&P, Reach, Accello etc. For meg ser det ut som om denne gjengen bruker North Energy sine penger til å kjøpe deres private aksjer. Om jeg forstår rett så sitter de på alle sider å kanter av bordet å bestemmer hvor meget de skal få for sine private aksjer. Muligens tar jeg feil, men jeg har vanskelig for å forstå at dette kan være lovlig i et børsnotert selskap i Norge.