REC, går vi opp mot 0,75 i morgen?


Positive signaler nå, slutt i dag 0,67??

Ser ut til at det snart er alle mann til pumpene igjen da robotenen kommer noe i uttakt. God helg til alle REC engasjerte uansett utfall kl. 16:30. :)