Nel: HYDROGEN I FINNMARK


Fra Dagens Finnmark dagblad.

Finnmark er en skattkiste. Her finnes det enorme naturressurser. Noen av dem utnyttes godt til glede for både Norge og verden for øvrig. Som for eksempel fiskeriene. Andre næringer er uutnyttet, og noen er vi bare i startfasen til å kunne ta i bruk.

Hydrogenproduksjon er et eksempel på en mulighet som bare venter på å bli tatt i bruk. Men skal man gjøre det kreves det både innsats, vilje og mot. Vi må være modige i nord om vi skal lykkes.

Det haster med klimavennlig energi og i Finnmark har vi noen av de beste forutsetningene for å bidra. Hydrogen anses som en av de mest spennende energikildene når vi skal ta det grønne skiftet. Hydrogen er karbonfritt og miljøvennlig, og kan bli et effektivt bidrag til å oppfylle nasjonale og internasjonale klimaforpliktelser.

Kan Finnmark bli et foregangsfylke for produksjon og bruk av hydrogen? Kan transportnæringen prøve ut hydrogen som drivstoff? Kan det bygges drivhus med spillvarme fra hydrogenproduksjon som oppvarming? Hva med turistnæringen og bærekraftig reiseliv? Kanskje vi kan bygge spektakulære badeanlegg med elektrisitet fra lokal vindkraft og hydrogen?

Disse scenariene, og flere andre, vil vi utforske nærmere på konferansen «Hydrogen i vinden» som arrangeres i Vadsø 21. mars. Statssekretær i Olje- og energidepartementet Rikard Gaarder Knutsen vil sammen med fylkesordfører Ragnhild Vassvik åpne konferansen. Vi håper flest mulig vil være med å drøfte dette nybrottsarbeidet og hvilke muligheter det vil gi Finnmark. Det er store muligheter her, fremtiden er grønn og Finnmark har muligheten til å skape ny og bærekraftig næringsutvikling.

På Raggovidda finnes Norges klart mest effektive vindkraftverk og vi kan si at Øst-Finnmark generelt er som skapt for produksjon av hydrogen fra landbaserte vindkraftverk. Fremoverlente aktører har allerede begynt arbeidet: I løpet av 2019 etablerer Varanger Kraft en fabrikk for testproduksjon av hydrogen i Berlevåg. Fabrikken skal drives av vindkraft fra Raggovidda og er teknologisk og miljømessig banebrytende. Det jobbes med muligheten for å eksportere hydrogen til Longyearbyen. Dette kan bli et utstillingsvindu for Norges hydrogensatsing. Lykkes vi med dette, så kan vi lykkes overalt.

Fabrikken i Berlevåg finansieres med 50 millioner i støtte fra EU-programmet Horizon 2020 og deltar dermed i forskningens «Champions league». Nå ønsker vi at nasjonale myndigheter også kommer på banen. Regjeringen skal utforme en helhetlig hydrogenstrategi for Norge, og dette er viktig. Nasjonale myndigheter må legge til rette for økt forbruk av hydrogen. Det trengs økonomiske incentiver som gjør at skipsfart, samferdsel og andre næringer stimuleres til å ta hydrogen i bruk. En god start vil være å bygge ut flere fyllestasjoner for hydrogen.

Hydrogenproduksjonen i Berlevåg gir regionen nye muligheter. Vi har stor tro på at vi har nasjonale myndigheter med oss på laget. Signalene om at det skal satses i Finnmark har vært klare. Ikke minst i forbindelse med sammenslåingen mellom Finnmark og Troms som vi nå står midt oppe i. Her har staten en utmerket anledning til å vise at de mener alvor. Sats på hydrogen i Finnmark!

Løkke til.
Redigert 21.02.2019 kl 17:42 Du må logge inn for å svare

Hydrogen er ikke en energikilde som det står i artikeln uten en energibärare.

Det er er vanligt missförstånd, og også lökje har slängt sig med "energikilde" det har han fått besked att sluta med.

Det er dessa utbredda missuppfattningar som fått nel opp i det blå. Slutade läsa artikeln efter energikilde.


Hydrogen er en energi bærer. Men ved hjelp av hydrogen kan vi samle mye mer av den varierende fornybare energien fra sol, vind og bølge. Slik sett blir hydrogen et energi-tilskudd med energi som ellers ville gått til spille når kraftnettet ikke kan ta imot.
Olje er slik sett også en energibærer, men energien er samlet fra millioner av år tilbake; - og vil en gang ta slutt.
Framtia
21.02.2019 kl 18:04 1626

Det du påpeker her er vel i all hovedsak ganske uviktig i den store sammenheng! Energikilde eller lager, leder omtrent fram til samme resultat! Alle kjente energikilder, må konverteres til en utnyttbar energiform, noe som krever energi og fører til et visst "tap"...viss ikke utnyttet...
Sørøya
21.02.2019 kl 19:42 1273

Rognveien
Denne tror vi på, bare synd at NEL ikke prioriterte å bli med på testanlegget.
Bare vent så skal vi få til hydrogenproduksjon her på utsiden av Sørøya også.
Finnes ikke bedre sted på jord, bortsett fra at vi må klare oss med alt selv.
Skulle gjerne hatt en Rotolyzer koblet til en vindmølle og solpaneler.

Sørøya,
Som vi sier her oppe "Vi står han av."

Løkke til.

Ikke riktig.

Søk opp definisjonen på energikilde og du finner ut at både primære, og sekundære "kilder" går under samme begrep. Evt naturlige vs omdannede energipotensiale er begge definert som energikilder.

Man kan mene hva man vil, men det får ikke ordet til å endre mening. Hydrogen er en energikilde.
Redigert 22.02.2019 kl 01:07 Du må logge inn for å svare

Butikken ligger ikke i ferdig produsert hydrogen! Profitten i å omdanne naturgass, vindkraft og solenergi til hydrogen blir noen prosent pluss på bunnlinjene til energiselskaper rundt om i verden. Men å sitte på nøkkelen til å konvertere energiformene over til hydrogen på mest mulig effektiv måte, samt å produsere tankingsanlegg for denne "nye" energiformen det er butikk! V

Butikken ligger ikke i ferdig produsert hydrogen! Profitten i å omdanne naturgass, vindkraft og solenergi til hydrogen blir noen prosent pluss på bunnlinjene til energiselskaper rundt om i verden. Men å sitte på nøkkelen til å konvertere energiformene over til hydrogen på mest mulig effektiv måte, samt å produsere tankingsanlegg for denne "nye" energiformen det er butikk! V

Butikken ligger ikke i ferdig produsert hydrogen! Profitten i å omdanne naturgass, vindkraft og solenergi til hydrogen blir noen prosent pluss på bunnlinjene til energiselskaper rundt om i verden. Men å sitte på nøkkelen til å konvertere energiformene over til hydrogen på mest mulig effektiv måte, samt å produsere tankingsanlegg for denne "nye" energiformen det er butikk! V

Butikken ligger ikke i ferdig produsert hydrogen! Profitten i å omdanne naturgass, vindkraft og solenergi til hydrogen blir noen prosent pluss på bunnlinjene til energiselskaper rundt om i verden. Men å sitte på nøkkelen til å konvertere energiformene over til hydrogen på mest mulig effektiv måte, samt å produsere tankingsanlegg for denne "nye" energiformen det er butikk! V