PHO- Norne er superbull!

focuss
PHO 21.02.2019 kl 17:53 16462

Dette er jo superbull. Nornes tall viser en fortjeneste per aksje på kr 6,15 og kr 8,72 i henholdsvis 2020 og 2021. Med P/E=20 så gir det en kurs på henholdsvis kr 123 og kr 174 for 2020 og 2021. Videre forventer Norne at overskuddet skal stige 4,5 gangeren eller med 350% på to år. Med slik vekst kan vi nok glemme P/E= 20 og langt høyere faktor kan rettferdiggjøres.

Dette viser at Norne støtter opp under de optimistiske tankene flere av oss på forumet gir uttrykk for. Er det noen grunn for at Norne skulle vært ennå mer optimistisk? Synes ikke det, kan knapt huske å sett et meglerhus strekker seg så langt som dette i en analyse de offentliggjør. Norne har åpenbart sterk tro på en kjempesuksess for Cysview i USA. At Norne har en hold anbefaling nå rett før rapportering av viktige tall ser jeg som en 100% ansvarlig holdning å ha, noe jeg støtter Norne fullt ut i.

Analysen er bedre enn noen kunne drømt om. Ingen grunn til å forvente 20% markedsandel allerede i 2021, men hvem vet? Dette kan selvfølgelig gå raskere enn hva både vi og Norne kan forestille seg.
focuss
24.02.2019 kl 08:41 1578

Det er mange oppgaver å ta fatt i for PHO. Den viktigste har Schneider tatt fatt i, og er å vinne markedsandel i USA. Som Schneider sier: "Now, the name of the game is growth" og da er det naturlig at han tenker USA. Andre viktige oppgaver er opplysning mot det Europeiske markedet og informasjon mot det Oslo Børs markedet. Tro neppe PHO i dag er bemannet til å ta tak i alle oppgavene. Synes det er til å leve med dersom de har nok trykk i USA. Vi trenger ikke mer enn USA for å lage et 40 milliarders selskap av PHO. Så går det an å tro at suksess i USA vil ha en smitteeffekt til Europa.
focuss
24.02.2019 kl 08:24 1608

Når det gjelder Ipsen så har de ikke noe eierskap til fase 3 studiet i surveillance i USA. Hvordan Photocure bruker dette i forbindelse med Ipsen og Europa vet jeg ikke. Det er viktig å få opp prisen på Cysview i Europa og også viktig med informasjonskampanje når det gjelder effekten av Cysview. Her er det nødvendig med samarbeid Ipsen/PHO. Katalysatoren må skapes men prioriterer Ipsen dette? Spørsmålet må være: Hva er pasientene i Europa tjent med. I tillegg er Europa mer komplisert regulatorisk enn USA. Dette påfører Ipsen og PHO en utfordring som gjør pasientene i Europa til de store taperne. Det kan ikke fortsette slik.
focuss
24.02.2019 kl 08:12 1622

Alle biotech selskap på OSE prises i dag av markedet basert på sitt potensiale. PHO er i ferd med å bli priset etter inntjening og potensiale, men potensialet i PHO tror jeg ikke markedet har oppdaget. Når markedet forstår potensialet i PHO kan kursen gå 3-400 % uten at det skjer noe med inntjeningen. Det normale i aksjemarkedet er at markedet priser inn inntjening før inntjeningen kommer. Jeg synes PHO har forbedringspotensiale i forhold til å sørge for at markedet forstår selskapets potensiale. Gjeldene guiding har ikke vært til hjelp i den forbindelse.
focuss
24.02.2019 kl 07:50 1656

Forøvrig tror jeg dustemikkel ledelsen i Nano er en del av årsaken til at hele sektoren i dag er lavt priset.
focuss
24.02.2019 kl 07:38 1682

DTT
Jeg er uenig med deg i at PHO ikke har fått noe ut av sine tidligere satsinger. De har skaffet seg ryggrad til å lansere en blockbuster i USA uten å be aksjonærene om penger og uten gjeld. De har tvert i mot delt ut noe i utbytte. For tidlige aksjonærer har selvfølgelig PHO ikke vært en god investering,ikke minst så lenge markedet foreløpig ikke setter pris på det de har oppnådd. Selskapet er priset til en milliard. De fleste senere nykommere hadde vært null i dag uten å be aksjonærene om mer penger. PHO har nå potensiale til å passere 40 milliarder i verdi og da med fortsatt oppside. Det er nå det er viktig å være investert.
Redigert 24.02.2019 kl 07:41 Du må logge inn for å svare
Computum
23.02.2019 kl 21:26 1938

Hestdal har fått mye pepper. Men om PHO iløpet av 2019 viser seg å bli en suksess er det ikke minst Hestdal's fortjeneste. Når CEO'er forlater et selskap så selger de ofte sine aksjer. Hestdal sitter med sine. Det er et positivt signal. Han kunne cashet inn 3 mill. men ser tydeligvis en oppside som han vil ta del i. Jeg satte også pris på at Hestdal alltid viste høflig interesse for aksjonærene og svarte villig på spørsmål. Så blir det spennende å se om vi nå har fått rett mann til å ta selskapet videre etter at et godt grunnlag er lagt.
Redigert 23.02.2019 kl 21:27 Du må logge inn for å svare
bravi
23.02.2019 kl 19:51 2039

Hayen, hvor extremt god posisjonen er i Us får du se på Q4, det var mange som påstod det samme foran Q3 også, men allikevel ble kursen halvert i etterkant. Synes det virker i overkant råflott å bare neglisjere et marked så stort som Eu uten å prøve å få maksimalt utav det sålenge selskapet går med underskudd.

Problemstillingen er ikke enkel.
For Ipsen utgjør Hexvix svært liten andel av totalt. Dersom deres andel skulle bli lavere, er det ikke engang sikkert de ville giddet å holde på med det.

For Pho står valget da mellom 35% av ei halvstor kake, og ingen kostnader (da Ipsen har distribusjonskanalene), eller noe større andel av en bitteliten kake, med langt høyere kostnader (da Pho selv måtte bygge opp distribusjonsnett).

Men som tidligere nevnt, Pho har ALDRI lykkes kommersielt med noe som helst. Helt nøyaktig ingenting har de gjort riktig tidligere, og helt nøyaktig ingenting har de fått ut av alle sine muligheter før.
Hayen
23.02.2019 kl 19:34 2060


Dette minner om å grave seg ned i problemer.
Photocure er i en ekstremt god posisjon i USA, og caset cysview/USA er også mye bedre enn hexvix/Europa.
Å fokusere veldig mye på at photocure kunne tjent mer i Europa 'hvis og dersom', blir å rette blikket i helt feil retning.
Redigert 23.02.2019 kl 19:36 Du må logge inn for å svare
bravi
23.02.2019 kl 19:17 2090

focuss, fra aksjonærenes ståsted er problemet veldig enkelt å definere, det er to delt. Det første er alt for liten utbredelse og for lite salg innen Eu, Uk og andre land som dekkes av Ipsen avtalen. For det andre er andelen på 35% som Photocure sitter igjen med for liten. Mulig det kunne vært gjort noe med prisen på Hexvix, den er vesentlig billigere enn Cysview men det er ikke hele forklaringen på den lave utbredelsen.
liang
23.02.2019 kl 18:36 27

Innlegget er slettet av liang
focuss
23.02.2019 kl 18:34 2167

Bravi
Før de kan gjøre noe med problemet Ipsen så er det nødvendig å forstå hva problemet er. Jeg mener jeg gjentatte ganger her har forklart hva problemet er, men er usikker på om Pho tidligere har forstått problemet. Vi bør gi Schneider noe mer tid på å forstå dette. Løsningen kan ligge utenfor Ipsen og ha mer med prisen på Hexvix i Europa å gjøre.
bravi
23.02.2019 kl 18:15 2209

Londonmannen,
Mener å huske at også Schneider (i tillegg til Dahl) var inne og kommenterte Ipsen ved Q3 uten å si annet enn at dette var noe de var misfornøyd med og at dette ville de se på (noe som har blitt gjentatt gang på gang siste Q presentasjoner). Da må vi ved Q4 forvente å få høre hvilke grep Scneider har tatt eller kommer til å ta med det problemet. Jeg har for å si det pent dårlig erfaring med samarbeidsavtaler med mer eller mindre "hemmelig" innhold (for aksjonærene) mellom norsk biotek selskap og utenlandsk pharma selskap. Etter at selskapet har påpekt misnøye med Ipsen ved hver eneste Q presentasjon er det nå på tide at de kommer med noe konkret om den saken.

Takk. Ble litt forvirret. Tydelig at Norne er grunnleggende optimistiske, men må ta høyde for en viss usikkerhet i forbindelse med resultatframleggelsen neste uke. Naturlig forsiktighet med andres penger. Jeg ville gjort det damme.

Innlegget er slettet av focuss
focuss
23.02.2019 kl 16:44 2319

Dersom noen fortsatt er forvirret av Norne analysen så er altså faktum at de økte kursmålet fra 50 til 55 i forkant av Q4. Q4 og guiding kan åpenbart endre dette.

Bravi
Såvidt jeg husker så inntok Schneider sjefsstolen noen dager før vi gikk inn i Q4 2018. Det blir derfor for tidlig å dømme Schneider sine evner som sjef basert på det som kommer i Q4 ettersom han knapt nok har hatt tid til å varme stoelen før Q4 startet.

Jeg tror nok man gjør smart i å vente til Q1 blir presentert før man begynner å tillegge Schneider ansvaret for hva som skjer i selskapet. Hvis ikke frykter jeg vi begynner å rette baker for smed. Det har aldri vist seg å være videre lurt.

Leste et sted at man regnet med at det tok fire måneder fra et scope var utplassert til det kom i operativ drift. I så måte kan vi for Q4 ikke vente full effekt fra de scopene som ble utplassert gjennom Q2, minimal effekt av de scopene som ble utplassert i Q3 og ingen effekt fra de scopene som er blitt utplassert i Q4.

Jeg har ingen store forventninger hva angår bunnlinjen for Q4 men jeg håper at vi ser at veksten på utplassering av scope er tilbake på sporet i Q4 samt at brukerfrekvensen på regide scope tar seg noe opp.

Det er først i Q1 og speseilt i Q2 2019 at vi bør kunne merke merkbare endringer på bunnlinjen.
focuss
23.02.2019 kl 16:34 2353

Når det gjelder brukerfrekvens så er det åpenbart at refusjon betyr mye. Med refusjon fra Jan1-18 i TURBT og fra Jan1-19 i surveillance så skal de forutsetningene være på plass for vekst. Vi så jo en god vekst i 2018, men den kom ikke til uttrykksform Q2-18.
focuss
23.02.2019 kl 16:21 2379

Når det gjelder brukerfrekvens så er det viktigste nå at PHO har funnet ut hvorfor den er som den er. Dette for å forstå hva de kan bidra med for å endre det.

Minner litt om Ipsen situasjonen. Pho har klaget og klaget, men mitt inntrykk er at de aldri har forstått hvorfor situasjonen er som den er. Men det er annen ledelse nå.
Hayen
23.02.2019 kl 16:02 2408

"Når dette er sagt, så trenger vi muligens et kvartal til for å være 100% sikker på en aksellererende vekst på sikt."

Også er det et viktig poeng at vi allerede er i akselererende vekst, og har i praksis vært det siden q2 2017. Det forutsetter at jeg ikke er 'på bærtur' i min beregning i Excel.

Så kan man spørre seg hvorfor veksten skal stoppe nå når den ikke har gjort det før :
* med et stort selgerkorps på plass i USA
* permanent refusjonskode gitt nov 2018
* et økende antall positive artikler om blått lys/cysview i amerikanske fagtidsskrift
* full refusjon overvåking fra Jan 2019
* økt refusjon til 1183 usd
* flexiscope på markedet medio 2018, et scope som er mindre kapitalkrevende enn rigid og kan behandle flere pasienter/er enklere i bruk
* ceo er byttet ut, fra en traust forsker til en amerikansk ringrev
Redigert 23.02.2019 kl 16:06 Du må logge inn for å svare
focuss
23.02.2019 kl 15:58 2426

Samtidig skal ikke guidingen virke ambisjonsløs og tannløs. Mye avhenger av hvor tydlige signalene fra Surveillance er så tidlig i løpet. Det kan være så tidlig at de har lite holdepunkter. I prinsippet er det jo superbull om de allerede nå har klare tegn på suksess i surveillance. Her er det mulighet for investorer å misforstå guidingen. Slik er det når guiding inn i fremtiden skal gjøres basert på mangelfull informasjon. En god situasjonsbeskrivelse kunne vært like greit som guiding med tall nå. Men de er vel i en bordet fanger situasjon.
focuss
23.02.2019 kl 15:47 2461

Med konservativ guiding mener jeg en guiding hvor det er sannsynlighets overvekt for å overlevere. En proff leder som jeg tror Schneider er tenker slik.
focuss
23.02.2019 kl 15:40 2480

Forøvrig vil jeg tro at ingen har investert i PHO basert på Q4 forventninger, men guidingen fremover er sikkert viktig for mange. Regner ikke med at alle er som meg at de mener dette blir fantastisk, men det må ta den tid det tar innen rimelighetens grense. Synes PHO har en krevende jobb når de skal guide nå. De skal ikke skuffe investorer og de skal ikke skape forventninger som de ikke klarer møte. I sum forventer jeg en konservativ guiding hvor det er muligheter for å overlevere. Verdens viktigste brøk: F/V<1. F= Forventning. V= Virkelighet.

Jeg er av dem som tror på en liten økning i bruksfrekvensen av eksisterende Rigide scope, i tillegg til litt inntekter fra de tidlig utplasserte flexiscopene.

Antall utplasserte scope bør ha økt mer enn tallene (17 scope) som Hayen viser til i sin kalkyle, fordi det er økt fokusering på utplassering av flexiscope hos de sykehusene som tidligere har fått utplassert rigide scope, og jeg forventer derfor en økning her.
Det ble notert 14 scope på cysview.com i Q4, og tradisjonelt har det virkelige antallet ligget > 60% over de som blir notert på listen.
I tillegg forventer jeg som sagt en del utplasserte flexiscope hos de som har fått innarbeidet bruk av Rigide.

Mine tips for Q4 er som følger:

Total revenue konsern 50 mill kr.

Derav 23 mill fra USA.

Net profit -3 til + 3 mill kr.

Guiding USA for 2020: 50 mill USD

25 utplassete scope.

Hvis anntall utplasserte scope er18 eller mer, så blir veksten høyere enn i kalkylen til Hayen, og har bruksfrekvensen økt så vil omsetningstallene i kalkylen bli betydelig høyere framover.

Når dette er sagt, så trenger vi muligens et kvartal til for å være 100% sikker på en aksellererende vekst på sikt.

Lykke til med presentasjonen på onsdag morgen.
Dette kan bli en av de mest spennende presentasjoner som har kommet fra Photocure.
Redigert 23.02.2019 kl 15:50 Du må logge inn for å svare
focuss
23.02.2019 kl 15:20 2500

Aksjonærene mangler ikke spenning før kvartalene fremover. Jeg ser frem til kvartalet vi vil se « må ha» effekten. Den kan komme til å bygge seg gradvis opp for å bli stadig sterkere jo fler som får installert BLCC og tar det i bruk. Sunn fornuft tilsier at markedsandelen skal bli betydelig. Det har vi ekspertisen med oss på.
Redigert 23.02.2019 kl 15:22 Du må logge inn for å svare
Hayen
23.02.2019 kl 15:05 2519

Økt bruksfrekvens for rigide vil også kunne dra opp omsetning.

Flere enn 154 scope totalt og de ligger foran skjema/har økt veksttakt for nye scope.
Sydney
23.02.2019 kl 13:49 2655

Det kanskje stemme bra. Eneste som kan dra det opp er Flexit scope I funskjon.
onuk
23.02.2019 kl 13:26 2694

Fjerde kvartal 2018 burde for en lang tid blir siste kvartal hvor en vekst på under 100 prosent year over year IKKE blir betraktet som skuffende.
Hayen
23.02.2019 kl 13:16 2701

Hvis pho skal opprettholde trenden med antall scope (q2 2017-q32018) og omsetning per scope (q1 2015-q3 2018) så blir omsetning i USA i q4 18,8 mill NOK.

Alt over indikerer enda høyere veksttakt
Redigert 23.02.2019 kl 13:18 Du må logge inn for å svare
focuss
23.02.2019 kl 10:05 2893

Tåka
Da legger du deg på en vekst ca 100% YoY. Tror du bør skru ned forventningene til 50% YoY for å ikke pådra deg selv en unødvendig skuffelse.
23.02.2019 kl 09:58 2903

Eg forventer den vanlige utvikling , opp en 40% i salg. Så ca en 20-21 mill i USA. Uforandret på de andre områdene.

Onsdag har vi fasiten?
bravi
23.02.2019 kl 09:05 1303

Leste at noen ventet skuffende Q4 salgstall fra Ipsen i EU. I så fall, hva er grunnen til det? Nå har vi hørt at Photocure har vært misfornøyd med salget til Ipsen ved hver bidige Q presentasjon i lengre tid, på det punktet er det hakk i plata. Samtidig kan vi dessverre slå fast at i den saken har Pho opptrådt totalt handlingslammet. Det skal bli spennende å høre hva Schneider har å si om dette, fortsetter handlinglammelsen kan man spørre om Schneider er rette mannen. Dette blir et viktig målepunkt på hans kvaliteter. Satsningen i USA er ingen unnskyldning for ikke å ta tak i forholdene i EU og norden, Schneider er CEO for hele Photocure.
gunlove
23.02.2019 kl 02:04 1484

De som har aksjer i et selskap bør vektlegges mye mer en de som ikke har aksjer.. Hvem har mest kunnskap?

Innlegget er slettet av gunlove
Panis
22.02.2019 kl 20:26 1720

Takk focuss,
Godt at noen kan lese analysen med andre «briller» enn de som kun fokuserte på kursmålet da den kom. Blir utrolig spennende å høre guidingen for 2020, og Q4 tallene.
Redigert 22.02.2019 kl 20:29 Du må logge inn for å svare
Jackpot$
22.02.2019 kl 20:07 1760

Med overskuddet Photocure kan forvente i årene som kommer samtidig som lavkonjunkturen inntreffer vil mulighetene åpne seg for oppkjøp av andre selskaper i samme sektor. Typiske selskaper som har satset for bredt og levd for lenge på emisjoner vil ikke lenger være i stand til å samle kapital. Over natten kan dermed Photocure bli et selskap med potensiale for et bredere nedslagsfelt via oppkjøp av selskaper med tilhørende patenter.

Nå finnes det vel nok av selskaper som har valgt en strategi der de har gapt over for mye og bokstavelig talt blitt kvelt av sin egen griskhet.
Jeg tror ledelsen nå gjør rett i å fokusere på blærekreft og sikre seg en betydelig markedsandel av dette markedet. Da vil selskapet etterhvert få økonomiske muskler til å kunne ta i fatt med ny spennende oppgaver, uten å tenke på verken låneopptak eller emisjon.

Det vi nå er med på er en take off med et PHO som sitter med helt nye og langt bedre rammebetingelser enn hva selskapet noensinne tidligere har gjort. Markedet ligger der, Cysview er et nøkkelprodukt i BLCC teknologien og det er nå ledlesen sin jobb å materialisere det potensialet selskapet de facto har. Men jeg tror ikke at PHO slutter med å innta blærekreftmarkedet. Men dette er begynnelsen på noe som kan bli megastort på noen års sikt, såfremt kortene spilles riktig.

Focuss og Onuk, jeg vet ikke hvordan tarmkreft virker (om deler eller hele tarmen angripes samtidig) men det burde uansett være fordelaktig med tidlig påvisning for evt kirurgi.
Nå som Cysview har fått godkjenning for flere gangers bruk (safety) burde det være en smal sak å få godkjenning for å oppdage kreft andre steder.
Litt off-topic, men oppsiden virker å kunne være ganske bra ?