Hydrogen-landene


Hydrogen and Fuelcells in Austria
Hydrogen and Fuelcells in Denmark
Hydrogen and Fuelcells in Germany
Hydrogen and Fuelcells in Italy
Hydrogen and Fuelcells in Japan
Hydrogen and Fuelcells in South Corea
Hydrogen and Fuelcells in Sweeden
Hydrogen and Fuelcells in the United States of America

Fin kilde til å lese seg opp:

https://www.ieafuelcell.com/documents/NatStratandPlansforFuelCellsandInfraStruct_v10.pdf
Adjit
22.02.2019 kl 11:56 2372

That's very nice summary but at least 4-5 years old. E.g. nothing about the newest hydrogen strategies in Korea, Japan...
Hopefully we'll get updated version soon.

It's very nice. It's a technical paper and not a media posting. -feel like it is relevant because we find us selves on the doorstep to 2020 which is a imortant zero-emission-year and if someone want to invest in NEL it is a good start to read reports like that.

Veldig god oversikt Hansemann. Man får ikke formidlet nok hvor stort potensiale NEL (hydrogen) har fremover når de ulike landene presses til å gjennomføre beviselige klimatiltak innen 2030. Allerede i 2020 skal strategiplaner legges for de neste ti årene. Med andre ord; -NEL kan velge og vrake.
kaliber
22.02.2019 kl 12:30 2184

Nel er ikke alene på hydrogen/fuelcells markedet og kan ikke bare velge og vrake, som krutst. skriver

Nå ser vi etter hvert at megatrenden får vann på mølla gjennom Parisavtalen og den oppfølgende konkretiseringen (Regelboka) på klimamøte i Katowice. https://www.carbonbrief.org/cop24-key-outcomes-agreed-at-the-un-climate-talks-in-katowice

Politikerne kappes om å levere. Velgerne ønsker en grønnere politikk.

Landene som har undertegnet Parisavtalen og landene nevnt over har en roadmap for utvikling og tilrettelegging av zero-emission-samfunn. Hydrogen som energibærer er nevnt i utallige rapporter og mulighetsstudier verden over. Når hvert enkelt land, på likt, har pliktet seg til å imøtekomme parisavtalen og 1.5 graders målet er de nødt til å ha en strategi å presentere i 2020. Landene har pratet om tiltak litt for lenge og er nå nødt til å handle for å i det hele tatt kunne presentere en realistisk strategi innen 2020. Man vet hva som skjer når politikere skal handle i all hast, -penger er ikke så viktig lengre. Joda, NEL kan nok velge og vrake!
Tigeren
22.02.2019 kl 12:54 2080

Bra innlegg?? Nel tar nå verdensmarkedet og Nel bekrefter nå at de er verdensledende. Flott at Nel tok over det innledende JV eierskap i SørKorea til å eie det 100% selv. Nok et klokt valg av ledelsen i Nel. Dette blir seg mye penger av. Løkke bekreftet i fjor hvor stort dette kan bli i SørKorea. Vi ser resultater idag av et langsiktig arbeid.
Redigert 22.02.2019 kl 12:55 Du må logge inn for å svare

Liker dette:
"HysetCo in its efforts to roll out 600 hydrogen fuel cell taxis in Paris by 2020."
"500 Toyota Mirais vehicles to the 100 Hyundai ones which were ordered previously"


Side 26 og 27 viser en veldig fin roadmap på hydrogen fra det globale Hydrogen Rådet:

http://hydrogencouncil.com/wp-content/uploads/2017/11/Hydrogen-Scaling-up_Hydrogen-Council_2017.compressed.pdf

Det var en interessant oversikt som du viser til på side 26 og 27. Den viser godt den enorme bredden i anvendelsesområder. Vi ser at bare transportsegmentet omfatter enormt mye , både sykler, scootere, traktorer, personbiler, lastebiler, busser, tog, skip og fly.
Karkarst
22.02.2019 kl 15:53 1798

Jeg venter på ett større gjennombrudd i produksjon av hydrogen, som gjør det billigere og mindre kraftkrevende.
Ref mobiltelefon feks, de siste 20 årene.

Diskusjon i Dagsnytt18 i dag om sluttdato for oljenæringen. Selv Karl Skjøtt Pedersen, som er adm dir. for Norsk olje og gass innrømmer her at hydrogen er interessant for å løse klimautfordringene. (spol til 35:50)
https://tv.nrk.no/serie/dagsnytt-atten-tv/201902/NNFA56022219/avspiller
kaliber
23.02.2019 kl 12:16 1332

Skuffende at Haga ikke nevnte hydrogen var veldig viktig for å nå 0-utslipp!

Ja, enig at hun gjerne kunne ha nevnt hydrogen i debatten. Samtidig er det interessant at selv olje- og gassnæringens fremste talsmann, Karl Skjøtt Pedersen, erkjenner at hydrogen er interessant.

Når så mange land entydig ser et potensialet i hydrogen som energibærer. Hva skjer da? Studier, R&D og en rekke forskningsrapporter igangsatt av myndigheter viser at hydrogen vil spille en viktig rolle for å møtekomme Parisavtalen og et nullutslipp-samfunn. Politikere over hele linja ser svart på hvitt at storskala hydrogen produksjon er veien å gå mot 2030. 2019 blir året der politikere starter med å handler klimaløsninger for å møte kravene i avtalen.

Parisavtalen
"Paris-avtalen blir starten på en prosess som jevnlig skal forbedres de neste tiårene. Avtalen gjelder fra 2020."
"Fra 2020 skal det brukes minst 100 milliarder dollar i året på klimateknologi u-land – fra rike regjeringer og næringsliv."
https://www.miljostatus.no/tema/klima/internasjonal-klimapolitikk/parisavtalen/PrintPage
https://www.aftenposten.no/norge/i/4Le9/Slik-ble-Paris-avtalen


Spennende tider i andre land også slik som på Island og UK:
Hydrogen for Transport Programme (HTP)
http://www.ukhfca.co.uk/2018/09/10/olev-14m-hydrogen-for-transport-programme-htp-stage-2-open/

https://ee.ricardo.com/htpgrants

really
25.02.2019 kl 11:14 854

NEL har to hovedben å stå på i denne utviklingen, elektrolyseanlegg for spalting av vann og fyllestasjoner for hydrogen. Fyllestasjonproduksjonen er klar og de kan levere til mange av de viktigste markedene. Der har de betydelig kapasitet og vil sannsynligvis bli et vekstmarked fremover for NEL. Elektrolyserørene slåss med spalting av naturgass om markedsandel, men de har fordelen av å kunne levere lokale anlegg der utslippskrav ikke tillater noe annet. Prismessig nærmer de seg gasspalting, og klarer de å produsere billigere enn en kan fra naturgass er markedet enormt og de kan fortsette å bygge fabrikker. Dette blir spennende.

Enig really. Hvis Båter, biler, busser,tog, taxi osv skal gå på hydrogen i fremtiden er transport og geografisk tilgjengelighet veldig viktig. Spalting av naturgass er basert på store anlegg med tilknytning til gassledninger osv. Disse anleggene hjelper bare til med å gjøre produksjon av hydrogen i storskala. Det er et kjempebehov for Elektrolysørene på lokale plasser for kortere transport til fyllstasjoner osv.

Elektrolyse vil bli effektivisert og har et høyt potensiale i fremtiden . Jeg har dratt ut et par setninger av SINTEF sin rapport:

"Den europeiske elektrolysestudien fra 20142
anslår at kostnadene for de to mest utbredte elektrolyseteknologiene (Alkalisk og PEM) vil falle med
henholdsvis 50% og 65% i perioden fram mot 2030."

"For distribuert produksjon vil imidlertid elektrolyse spille en større rolle da CO2håndtering lokalt
normalt ikke er et alternativ"

"Sammenliknet med hydrogen fra fossile kilder, er elektrolysebasert hydrogen i
utgangspunktet meget rent og trenger lite/ingen rensing. "

"Om hydrogen produsert fra naturgass med CCS er konkurransedyktig med produksjon fra elektrolyse vil
avhenge av effektivitet og kostnader i alle produksjonsledd, gassreformering, CO2 fangst, transport og
lagring, gassrensing til egnet kvalitet og bearbeiding for transport i flytende, komprimert eller annen form. "

Anbefaler å lese litt på kilden under. SINTEF er ikke hvem som helst og politikere lytter til SINTEF's forskning.
https://www.sintef.no/contentassets/cd105affc9d64e09a7b6e822203c5b0d/underlagsnotat_hydrogen_sintef.pdf
Redigert 25.02.2019 kl 12:30 Du må logge inn for å svare