Elliott Wave-tolkning på Oslo Børs


Elliott Wave-tolkning på Oslo Børs:

https://www.facebook.com/StockTalkno/photos/pb.8679071207.-2207520000.1550978126./10156657185676208/?type=3&theater

(les hele teksten og se bildet som er postet som svar på hovedbildet/hovedinnlegget)
Panda
24.02.2019 kl 22:41 399

quote:

«Slik framstår markedet ut fra Caldaros EW-metode: Det kraftige nedgangsmarkedet er over, og vi er inne i en ny oppgangsperiode. Oppgangen skjer over 5 bølger der 1, 3 og 5 er oppadgående. Nå er vi inne i bølge nr 3 som har sine underbølger (i, ii, iii osv). Det betyr at vi kan være noe over halvveis i hele sekvensen på 5 opp. Om ei tid skal det komme en mindre korreksjon når nr 5 er unnagjort. Vi ser at bølge 2 (nedgang) er delt opp i A-B-C, altså tredelt. Også bølge 4 vil gi nedgang. Teorien baserer seg på at markedet går i sykluser som til mye lever sitt eget liv, men ytre sjokk kan påvirke utviklingen og gi revisjoner.»