Har Åslaug Haga blitt en velgjører for tyske interesser ?


https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/9m9lap/Eks-oljestatsrad-Aslaug-Haga-onsker-sluttdato-for-norsk-olje--og-gassproduksjon
https://www.aftenposten.no/norge/politikk/i/qnqW8g/Siv-Jensen--Haga-sier-Norge-skal-vare-flaue-Det-skal-vi-slettes-ikke
https://www.croptrust.org/


Tidligere olje- og energiminister Åslaug Haga (SP), som p.t. arbeider i Tyskland (Bonn) kom med et friskt utspill her om dagen. At Norge skulle
sette en sluttdato for olje og gass produksjon i Norge.
Nylig hadde sentralbanksjef Øystein Olsen et nærmest motsatt budskap.

Hagas utspill er både oppsiktsvekkende og litt artig. Men det skinner igjennom at dette må være ivaretagelse av tyske interesser. I Norge må vi
ivareta norske interesser.

Olsen har etter mitt syn rett i at om Norge sluttet med olje og gass, ville noen andre entre banen isteden. Om alle verdens olje og gassprodusenter
ble enige om å dempe ned produksjonen, kunne det hjelpe på klimaet. Men lite tyder på at vi er i en slik situasjon.

Vi må få frem miljøvennligere teknologier.

Dette også bli mer fokus på seismikk. Hvor mye skader det det marine livet i havet ?

Oppgaven er ikke bare å kutte klimagassutslipp. Men også å bevare skog, plante mer skog, plante mer vegetasjon og omgjøre utkanter
av ørkener tilvegetasjon. På disse områder kan Norge bidra. Å fremskaffe rent vann hører med her. På mest mulig nullutslipps måte.

Norge kan bidra med fornybar energi til Tyskland og andre. Men her ønsker vi å kunne fastsette eksportpriser og eksportmengder selv. Ikke bli et
slags gissel for Brussel & co. De norske tilbudene vil mye mulig kunne utkonkurrere mye annet. Man la oss bestemme selv. La oss ikke diktere
av Brussel & co.

Siv Jensen beretter om at Norge dro inn 251 mrd. NOK i 2018 på olje og gass.
Jeg mener at Norge kunne dratt inn mye mer på energisalg til uitlandet enn det.
Både 2 og 3 ganger mer. Det hadde vi fått til om vi agerte tøffere, frekkere og strengere.

Det er veldig mye for Norge å hente på å skaffe seg selvstendigere tøffere plattform.
Hva med mer samarbeid med Russland og Storbritania for å styrke norges posisjon på
energieksportområdet ? Å komme oss mer fri fra ACER og lignende ordninger som ikke
er gunstige for oss.

Det er mye lettere å diskutere klimaforbedringer med en pott som er 3 ganger større.
Og hvordan gjøre det da, og samtidig TJENE ENDA MER. ! DETTE ER OPPGAVENE FOLKENS:

Hadde Norge fått bestemme, kunne vi utplassert masse flytende havvind. Og eksportert denne til bl.a. Tyskland. Denne
ville fremstå som mer interessant totalt sett for Tyskland, enn den kullkraft Tyskland i dag baserer seg på.
Norge har også gjennom Equinor store muligheter på britisk/danske Doggerbank. For da bunnfast havvind.

Havvindmøller blir stadig større. Og vindressursrike områder som Norge har, vil profitere ekstra på dette.
Masseproduksjon vil få ned kostnadene. Og vi har vannkraft å balansere dette med. Det har ingen andre
i Europa.

Vindmøller som flyter har den fordel at de kan rigges opp der det blåser best. Og samtidig matches mot
nærhet til markedet/behovet. Og man kan utprøve hvor dette er.

Redigert 24.02.2019 kl 18:53 Du må logge inn for å svare

https://www.youtube.com/watch?v=TgRPjCQn7Tw

Her en video publisert 18 feb. 2019. Omtaler verdens største offshore windfarm.
Basert på 7 MW møller og rotordiameter på 154 meter.

I norsk farvann blåser det mer. Vi øker rotordiameteren litt, og havner på 13 - 14 MW møller, fordi det blåser mer hos oss.
Mer vind teller veldig i vindkraft sammenheng. Vind regnes i tredje potens. Rotordiameter i annen potens.
Våre møller kan altså produsere det dobbelte av de her omtalte møllene pr. stykk. Og blir det mange av dem, kommer kostnadene ned
pr. produsert Watt.

Noen amerikanere snakker om 50 MW møller.