Bank Norwegian . I morgen kommer tallene


Ingen lekkasjer slik det er masse av i NAS
Men så er spørsmålet , blir det økte tap eller har de fått tettet igjen
Blir det noe utbytte, eller er vi holdt for narr atter en gang
En økonomi journalist i DN mener NOFI vil bli den største utbytte maskinen på Børsen målt i dagens kurser
Hørte det på en sending de hadde
Matmons
25.02.2019 kl 13:56 6332

Dersom de kunne ha fått kontroll i dette Irland konseptet, så hadde det vert fint og noe å bygge videre på
Men der sitter altså Kjos/Kise og NAS med aksjemajoriteten , dermed er dette et høy risk prosjekt akkurat som NAS er blitt
Hyggelig at kursen går litt i dag
Har noen av dere hørt noe som helst om hva som nå kommer
Cunt1984
25.02.2019 kl 19:16 6208

Tydelig at noen har hørt noe når vi ser aksjen legger på seg 4.55% i dag på bra volum. Bare å krysse fingerne å ønske oss selv lykke til.
Røsk
25.02.2019 kl 23:11 6002

Synes det skjer litt for ofte i både NAS og NOFI at kursene svinger mye dagen før tall noe som tyder på lekkasjer.. Vet ikke om finanstilsynet bare lukker øynene..?
Matmons
26.02.2019 kl 02:05 5999

I NAS skjer det jo hele tiden for åpen mikrofon
Men i NOFI vet jeg ikke at det har skjedd
haraldaa
26.02.2019 kl 07:17 5890

NORWEGIAN FINANS HOLDING ASA: STERK VEKST OG RESULTATFREMGANG I BANK NORWEGIAN

07:00
STERK VEKST OG RESULTATFREMGANG I BANK NORWEGIAN

Konsernets totalresultat etter skatt i 4. kvartal utgjorde 469 millioner
kroner, sammenlignet med 434millioner kroner i 3. kvartal.

Den underliggende resultatutviklingen i kvartalet er tilfredsstillende og
er drevet av sterk utlånsvekst (justert for porteføljesalg i Finland),
stabile marginer, god kostnadskontroll og stabil kredittkvalitet. Netto
renteinntekter økte i fjerde kvartal grunnet utlånsvekst og økt margin
hovedsakelig som følge av redusert innskuddsrente i Finland. Netto andre
driftsinntekter falt i kvartalet, grunnet positive sesongeffekter i
foregående kvartal samt netto negativ utvikling på verdipapirporteføljen.
Nedskrivninger på utlån er redusert i perioden sammenlignet med foregående
periode, på tross av svak negativ påvirkning fra porteføljesalg i Finland.

I 2018 utgjorde konsernets totalresultat 1.800,5 millioner kroner, mot
1.607,7 millioner kroner i foregående år. Økningen i totalresultatet i 2018
er hovedsakelig drevet av sterk kunde- og utlånsvekst, men delvis motvirket
av høyere salgskostnader og kredittkortaktivitet, samt økte avsetninger til
tap som følge av nye markeder, gevinst ved porteføljesalg i 2017 samt
porteføljesalg i Finland i 2018.

Den sterke kunde- og utlånsveksten fortsatte i 4. kvartal, med en
utlånsvekst på 1,5 milliarder kroner justert for porteføljesalg og
valutaeffekter, mens innskuddene ble redusert med 0,3 milliarder kroner.
83% av netto utlånsvekst skjedde utenfor Norge i kvartalet, mot 79 %
foregående kvartal.

Banken rekrutterte 43.800 nye kunder i 4. kvartal. Banken har ved utgangen
av 4. kvartal 2018 en kundemasse på 1.507.600 kunder, fordelt på
1.111.000kredittkortkunder, 190.600 lånekunder og 206.000 innskuddskunder.

Bank Norwegian startet driften i november2007 og tilbyr forbrukslån,
kredittkort og innskudd til personkunder gjennom internett i det nordiske
markedet. Bank Norwegian tilbyr, i samarbeid med flyselskapet Norwegian, et
kombinert kredittkort og fordelskort. Banken startet virksomheten i Sverige
i mai2013. I desember 2015 lanserte banken forbrukslån og innskudd i
Danmark og Finland, mens kredittkort ble lansert i juni 2016.

Bank Norwegian er en digital bank som leverer enkle og konkurransedyktige
produkter i personkundemarkedet. Virksomheten baseres på ledende digitale
løsninger, synergier med flyselskapet Norwegian, attraktive betingelser til
kundene, kostnadseffektiv drift og effektiv risikoseleksjon.

For ytterligere informasjon, se delårsrapport for 4. kvartal 2018 og
investorpresentasjon for 4. kvartal 2018som ligger tilgjengeligpå:

https://www.banknorwegian.no/OmOss/InvestorRelations
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=C1UisXt8rQ4vNn2mmBtTC80WYFuc6AlZOpXjrEDkBoztitl8-OUntAlyng6fPjomx8EUGoPLQIR0wY6kKIecqiNvynW0QlNZPusaAw251H2klqJ9t_zBIQOoBW9jVz2efjgSC7zWFEc3hN4iRhYj2Tlfj3AgFiWOV-QhGMB-0EhdQ_pQ-y_GUfBpekoN_02G

For eventuelle spørsmål kan du ringe;

Administrerende direktør Tine Wollebekk; tlf nr: +47 40805557

Finansdirektør Pål Svenkerud; tlf nr: 93403904

Leder for kommunikasjon og samfunnskontakt Kai-Morten Terning; tlf nr:
+47 90531898

https://www.banknorwegian.no
https://www.globenewswire.com/Tracker?data=C1UisXt8rQ4vNn2mmBtTC80WYFuc6AlZOpXjrEDkBoxydx5nWTuVNS63grHxIONHT6BZMddoDyksyQ2W9NN_4XYaYkcW8WW2Yz29yUL2Hc2GVZfiVD2FRruhkrFSYR-T

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven
§5-12

Vedlegg

* Report for the fourth quarter 2018 Bank Norwegian AS
https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/db52dec0-8c07-4ae4-8928-fb1a35c54329
* Norwegian Finans Holding ASA 4 quarter 2018 results presentation
https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/eae88544-e145-45e6-93f7-1d7fd36670d5
* Report for the fourth quarter 2018 NFH ASA
https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/afa109c3-65fe-4486-8003-5287e1c5572a


© GlobeNewswire

Goliat+
26.02.2019 kl 07:35 5818

Dette må vel gi oppgang ??
bokaj70
26.02.2019 kl 07:36 5804

Kan ikke se hvorfor vi ikke skulle tilbage til og over tidligere niveauer. Det er en sund forretning med god vækststrategi og allerede med dagens indtjening er den billig på nøgletal.
Med opstart af aktie tilbagekøb og planer om udbyttet er det svært at være negativ.
clanz
26.02.2019 kl 07:57 5677

Bunnlinje på 470 mill mot 442 ifjor... tross høyere tapsavsetning
Cunt1984
26.02.2019 kl 08:04 5641

Aksjen lå mellom 85-90kr samme periode året før. Her er det muligheter for rekyl opp til 85kr.
clanz
26.02.2019 kl 08:07 5613

Dn skriver at analytikerne forventet bedre
Matmons
26.02.2019 kl 08:37 5470

Skuffende igjen
Hadde ventet + 500 nå
Tjener mindre i Norge nå enn tidligere
Får høre hva de vi gi i utbytte nå
Redigert 26.02.2019 kl 08:39 Du må logge inn for å svare
Matmons
26.02.2019 kl 08:44 5432

Sverige er jo en katastrofe som kun gir 44 mill
Danmark positiv
Finland veldig bra
Redigert 26.02.2019 kl 08:48 Du må logge inn for å svare
Matmons
26.02.2019 kl 09:03 5320

40% i utbytte alt i år slik jeg forstår det
Det er jo det som teller
Matmons
26.02.2019 kl 09:13 5250

Eierandel på 40% i den Irske banken Liliental Finance Limited
Mye spennende
Matmons
26.02.2019 kl 09:24 5205

Så bekrefter hun 40% utbytte alt i år
Men når tid kommer pengene sier hun ikke noe om
Astrup i DNB er meget positiv igjen
Han ser for seg fete utbytter for oss aksjonærer fremover

Synes vi kan være fornøyd med dette
Utbyttene ser endelig ut til å være på vei
Tapsavsetningene ned fra 3,1% til 2,9% , det er meget sterk kostnadskontroll
Redigert 26.02.2019 kl 09:36 Du må logge inn for å svare
Røsk
26.02.2019 kl 09:42 5139

Meget bra rapport med lite å pirke på spør du meg. Ser positivt ut i alle land med god kontroll på tap og moderat vekst over hele linja. Skjønner at det er litt tregere i Norge grunnet enorm konkurranse og reguleringer. Spennende med ekspansjon og som vi hørte vil de spare hundretalls millioner på kortene sine.. Godt de fikk ryddet opp litt i Finland i Q3 også.
Når det gjelder tilbakekjøp/utbytte forsto jeg det slik at i 2019 vil det kun bli tilbakekjøp 160 mill. 40% som nevnt er nok fra 2020 og fremover da med en mix tilbakekjøp og utbytte.
Matmons
26.02.2019 kl 09:50 5117

Når første utbetaling av utbytte kommer sa hun ikke noe om, men min 40% i reint utbytte sa hun
I tillegg kommer tilbakekjøp av aksjer på 160 mill
Her er det bare å si at nå er den dårlige perioden lagt bak oss og fremtiden ser veldig bra ut
Likte spesielt godt dette at tapsavsetningene går ned fra 3,1% til 2,9% , det vitner om uhyggelig sterk kostnadskontroll

De som selger seg ut nå forstår jeg ikke
Nå er jo de vanskelige tidene ferdig og nye og bedre tider er i komminga
Redigert 26.02.2019 kl 09:53 Du må logge inn for å svare
Matmons
26.02.2019 kl 10:19 5041

DNB har 40% oppside og ser fete utbytter drysse over oss aksjonærer
Her er det bare å holde på hatten
logitech
26.02.2019 kl 10:24 5023

Det står jo at utbytte skal være 40% basert på 2019 tall. Da tolker jeg det slik at det først blir utbetalt utbytte våren 2020. Noe skuffende, hadde håpet på utbytte i år.
Tm3P
26.02.2019 kl 10:33 5001

Var også slik jeg tolket det. Syns også nivået på tilbakekjøpene var ganske lavt.
Tenker jeg da holder meg til Komplett Bank.
logitech
26.02.2019 kl 10:36 4995

Pengene blir jo ikke borte selv om de ikke betaler dem ut i utbytte i år. Får bare håpe at de forvalter dem bedre enn jeg kunne gjort selv :-)
Tm3P
26.02.2019 kl 10:52 4954

Joda, tror a NOFI fortsatt er en god investering for dere som velger å holde dere her. Men sånn bortsett fra utbytte så syns jeg Komplett ser ut som en bedre investering, og når utbytte igjen da blir utsatt så velger jeg å holde meg her :)
Matmons
26.02.2019 kl 10:57 4943

Må komme utbytte i år .
Venter de helt til 2020 med utbytte så har de dritt seg ut atter en gang
1. gang det kom på banen dette om utbytte var altså i 2016 , da var det Kjos selv som brakte det oppi et Hegnar TV intervju . Senere samme året kom styreformann Kise med samme Signal . Så var det Svenkerud i årspresentasjonen for 2016 . Det skjedde 10. Februar 2017 , da skulle det bli utbytte.
Så i 2018 sier så den nye styreformannen at de har penger nok til å måke ut penger til oss aksjonærer i bøtter og spann
De har brukt myndighetene gjøren for å holde utbytte unna oss
Redigert 26.02.2019 kl 11:09 Du må logge inn for å svare

Er vel dags for å ta tapet, og reinvestere. Her skjer det jo fint lite, til tross for et ok kvartal. Ledelsen er jo overhode ikke interessert i å hjelpe kursen nordover, Synd, da jeg virkelig hadde (og egentlig fremdeles har) troen på 90+ her... Lykke til, til dere som fremdeles har tålmodighet...
Matmons
26.02.2019 kl 13:37 4728

Har sittet i 7 år nå snart , så jeg kaster ikke kortene nå selv om det drøyer med utbytte
Skal snakke med Håkon Astrup senere og høre hva han mener om utbytte
Røsk
26.02.2019 kl 14:56 4629

Logitech får håpe pengene ikke investeres tilbake i CF aksjer.. ;)
Matmons
26.02.2019 kl 15:02 4617

2 analytikere jeg nett har snakket med var på dagens presentasjon
Utbyttet kommer ikke før April neste år
Tilbakekjøpsprogrammet er ikke inne i de 40% som det skal regnes utbytte av
De får ikke lov å betale utbytte kvartalsvis
Det jobbes konkret med å få til en avdeling utenfor Norges grenser hvor det er Europeisk standard på garantikravet som nå fakta ligger 50% lavere i hele EU og EØS området I Norge er kravet nå 18,9% for disse bankene
Hva agenda disse i Finanstilsynet har vites ikke, men selv med denne nye standarden som skal være innført i hele EØS 2020 tror ikke analytikere jeg snakker med at Norske myndigheter vil senke kravene
De vil ha disse pengene inn hos sine venner i DNB og andre storbanker
Kall det gjerne korrupsjon
Redigert 26.02.2019 kl 15:03 Du må logge inn for å svare
Cunt1984
26.02.2019 kl 15:18 4577

1325 i dag gikk det en handel på 2 000 000 aksjer, så det er noen som er bull!
Matmons
26.02.2019 kl 16:06 4517

Jepp
Vi får håpe det fortsetter opp nå
Utbyttet kommer å bli større neste år
Skulle de bli innført EU standard på sikkerhetskravene så har de flere milliarder å dele ut til oss
Tør vi håpe på en overraskelse neste år
10-15 kr i ekstra utbytte 2020 hadde ikke vert vondt

Da venter jeg. Er vektet over 60 % i denne, da jeg ikke i min villeste fantasi kunne se at den skulle ramle ned på disse nivåene. Fremdeles er jeg av den oppfatning at det skal minst en finanskrise til, for at det skal gå skikkelig skeis. Pengene velter jo inn i selskapet, og ingen risikoanalyse i verden støtter tap på bunnlinjen... Måtte de bare få ordnet kvartalsvise utbytter, så tror jeg kursen blir litt mer logikk i...

Godt jobbet, og takk for info. Da må det vurderes å komme seg ut nå, og heller ta comeback i desember. Hvorfor i hel.... hauser ikke ledelsen i selskapet opp stemningen i markedet litt?
Cunt1984
26.02.2019 kl 16:21 4480

Stig Myrseth i Dovre forvaltning kom med noen kloke ord angående Nofi og Komp i dagens sending på Hegnar Tv.
Anbefaler dere å se episoden.
Matmons
26.02.2019 kl 20:38 4246

Dette han sier med markedstilpasning er viktig , eks at de kommer å begynne med forsikring. Vet ikke hvor jeg har det fra, men har sett spekulasjoner eller om det var folk i selskapet BN som selv snakket om dette
Så sier jo også han at flytting ut av landet vil være aktuelt dersom finanstilsynet fortsetter sine triader mot disse aktørene
Både Komp og NOFI fikk streke kjøpsanbefalinger av han
Han tror på en reprising her og sier de nå har pe helt nede på 5-6
Takk for godt tips Cunt1994
Redigert 26.02.2019 kl 20:39 Du må logge inn for å svare
Jadaok
26.02.2019 kl 22:17 4127

Litt upresist av han å si pe på 5-6. Komp har det, i overkant 6. nofi har 7,5. Litt forskjell det.
Matmons
26.02.2019 kl 22:24 4103

De tjener altså netto hver dag ca 5 millioner kroner
Nå så ser vi at tapene minker , om et år har de kan hende 7 mill pr dag i netto
De prises ikke lenger som et vekst case
En i min familie har alltid satset på laks aksjer , men nå kjøper han altså BN for sine million utbytter fordi det forventes å gi bedre avkastning
Sterkt signal på mange steder nå
jacuzzi
26.02.2019 kl 23:43 3989

Større forskjell på pris bok enn det roe skulle tilsi. Nofi p/b 2 komp 1.4, roe 29 og 25. Er nok likviditets rabatt og utsikter til utbytte som priser den høyere, selv om det krever høyere kapitalkrav.
Aasen6
27.02.2019 kl 13:31 3733

Meget god Q4 rapport. Stabil fin vekst, til gode marginer, best in class på kostnader, og som ventet tap tilbake på litt lavere nivå som følge av engangseffekten i høst. Ruller videre med 30% egenkapitalavkastning, helt fantastisk. Kursmål 125 fra Sparebank1 Markets:

"NOFI (Buy tp NOK125): Recommendation: 19e P/B 1.5x + ROE 26% = Buy – TP unchanged at NOK 125"
"Our analysis
• Net profit 469 NOKm almost best ever but with a high CET1 ratio the 4Q ROE was “merely” 28.1%
The high quality income line NII came in more or less as expected at 1173 NOKm vs. both us and consensus. The minor NII difference was driven by a lower deposit to lending ratio hence higher margin and better volume in the quarter. Lending growth was up 2.9% QoQ or + ~1.0 NOKbn which was better than our +1.7% forecast. Adjusted for the sale of the Finnish portfolio (1.5 NOKbn) growth was +7.0% and +2.5 NOKbn QoQ. A significantly lower deposit rate in Finland (down 1% in 3Q/4Q18) hiked profitability in the Finnish segment to 110 NOKm in 4Q vs. 59 NOKm in 3Q. Importantly, loan losses in Finland was down from an elevated 6.1% last quarter to 4.9% this quarter. Group costs were overall below us on marketing but loan losses came in at 284.8 NOKm or 3.09% which was down from 3.36% in 3Q – as guided. Quarterly EPS was 2.51 and reported ROE 28.1% which we find more than decent.
• Strong capitalization at 19.4% to facilitate high dividend payout ahead given declining growth assumption
Management says 160 NOKm is planned in share buy backs in 2019 based on the 2018 regulatory approval but target minimum 40% payout ratio more long term. The 160 NOKm in share buy backs in 19e equals approximately NOK 1 per share. We leave our assumed 45% dividend payout for 2020e unchanged and our level equal NOK 5.34 in dividend and 7.1% yield.
• EPS up marginal 0.2% in 19e-20e post 4Q – 19e multiples attractive
We see Bank Norwegian delivering broadly as expected in 4Q with a 28% ROE. The share is now trading at 1.5x 19e P/B and 6.7x 19e earnings which we find attractive. Potential further triggers could be; (i) more segment M&A, (ii) geographical expansion/Lilienthal but basically - since we are simple guys – a steady ~30% ROE is more than enough for us. Buy recommendation reiterated"
Matmons
27.02.2019 kl 17:53 3590

Overrasket at kursen enda ligger under 80 kr
pe på 6,7 er veldig lavt