Skattefrihet for aksjegevinst fra Vistinaksjer?


Heisann folkens. Noen dedikerte skatteeksperter her inne? Har en intrikat problemstilling å drøfte.

Jeg har investert (for meg) en betydelig sum i Vistin. Av denne investeringen, er ca 75% gevinst fra andre handler. Vi snakker 7-siffret.

Nå er det slik at Vistin Trading er opprettet for å trade rundt IMO2020. Når denne traden er avsluttet, skal Vistin Trading (formodentlig) avvikles, og innbetalt aksjekapital, sammen med eventuelt overskudd, skal tilbakebetales til aksjonærene.

Mine aksjer er kjøpt med 3/4 skattepliktig aksjegevinst fra andre handler. Dersom Vistin trading likvideres, vil jeg motta hele aksjekjøpet inn på mine konti (ASK/LIVkonto) som tilbakebetaling av aksjekapital, og aksjeverdiene nedskrives til kr. 0,-.

Nå er det slik at tilbakebetaling av innskutt aksjekapital er skattefritt ved tilbakebetaling.

Disse skattefrie pengene føres inn fra Vistin Trading inn på mine konti, og må av kontohaver registreres som ikke skattepliktig innbetaling til kontiene. Aksjeverdien må nedskrives til kr. 0,-.
Da vil mitt skattepliktige overskudd fra tidligere gevinster forsvinne, og jeg kan ta ut disse pengene fra mine aksjekonti skattefritt.

I såfall burde alle med litt vett i skallen kjøpe Vistin, om de har skattepliktig gevinst å investere.

Et eventuelt overskudd utbetalt fra Vistins trade er selvfølgelig skattepliktig gevinst.

Noen her som har kvalifiserte synspunkter på dette, om det er en unik mulighet til å spare millionbeløp i skatt????
Tm3P
25.02.2019 kl 14:15 1031

Hvis jeg forstår riktig så har du håp om å få fradrag på hele inngangen din i Vistin? Det kommer garantert ikke til å skje.
Det at innskutt egenkapital kan tas ut uten skattepliktig gevinst har ingen praktisk betydning for oss når selskapet avvikles. Gevinsten/tapet ditt blir hva du får betalt ut, minus det du kjøpte deg inn med. 99% sikker.

Husk at innbetalt aksjekapital som tilbakebetales fra selskapet er skattefritt. Hvordan kan kontofører bokføre dette uten at den skattemessige delen forsvinner ved nedskrivning av aksjeverdiene? Aksjeverdien forsvinner jo ved likvidering av selskapet. Dersom det var jeg som innbetalte denne aksjekapitalen, ville jeg jo ha et klart krav på skattefrihet, da det ikke er en skattbar utbetaling....

Selskapet har en aksjekapital på 320 millioner kroner som kan tilbakebetales skattefritt til enhver som eier aksjene.
Redigert 25.02.2019 kl 14:39 Du må logge inn for å svare

AK i Vistin er ca 44 mill.
Redern
25.02.2019 kl 15:00 960

Om du handler på ASK eller ZERO(livsforsikringskonto) så vil du bli skattet.
ASK - det du setter inn kan taes ut skattefritt + skjermingsfradrag.
ZERO - skatt/fradrag når du tar ut av konto (alt etter innskutt kapital, gevinst eller tap).

Om du handler på en aksjekonto(vps) så kan du få tilbakebetalt innbetalt aksjekapital som utbytte tenker jeg.

Vi snakker om Vistin sin aksjekapital.
Redigert 26.02.2019 kl 09:36 Du må logge inn for å svare
Tm3P
25.02.2019 kl 15:08 943

Kostprisen din på aksjene vil bli redusert tilsvarende det som blir utbetalt av innskudd aksjekapital.

Kan man dokumentere at det er utbetalt tidligere innbetalt aksjekapital, er dette skattefritt. Vistin setter inn ikke skattbar aksjekapital på min konto.
Redigert 26.02.2019 kl 09:37 Du må logge inn for å svare

Vistin Trading har 30’ i AK. Eies 100% av Vistin Pharma.

Uansett hvilket selskap det betales ut fra, er tilbakebetaling av innskutt aksjekapital skattefritt. Og innbetalt aksjekapital i emisjonen var på 320 mill, om jeg ikke husker feil.
Redigert 25.02.2019 kl 15:38 Du må logge inn for å svare
joneug
25.02.2019 kl 21:27 717

Hvorfor stiller du spørsmål om du skal overse svarene? Som flere har sagt gjentatte ganger, dersom overkurs tilbakebetales nedjusteres inngangsverdien din tilsvarende. Betyr bare at du utsetter eventuell beskatning inntil du på et senere tidspunkt selger aksjene.
Jota
26.02.2019 kl 07:18 593

Vet du hva du har investert i? Er du virkelig aksjonær i Vistin Trading AS? Skal du få overført oppgjør direkte fra Trading? Det høres helt merkelig ut. Så langt jeg kjenner til er dette selskapet eid 100% av Vistin Pharma ASA. Midler fra en evt. avvikling av Trading vil gå inn i Pharma. Dersom Pharma har signalisert at disse midlene skal utbetales videre ut til sine aksjonærer (ikke vet jeg) så blir dette en ordinær utdeling alt ettersom hvordan de velger å gjøre det..