Først en tung HDV H2 fueling kontrakt,så ny HDV H2 fabrikk


Dette tror jeg skjer nå:
1) En tung noen hundre millioners kontrakt fra HDV H2 fueling ligger i luften. Shell. Nikola, Toyota eller Hyundai bestiller og legger en tung ordre til Nel, tror jeg.
2) En ny Heavy Duty Vehicles H2 Fueling fabrikk ligger i luften.
3) Dere kan glede dere til Q4 press-release. Løkke vil meget sannsynlig fortelle om hvorfor selskapet har kr 850 mill i banken og hva de nå skal investere i for å kunne berike sine aksjonærer. Det blir trampeklapp og kursen spretter opp. Løkke er en taktikker av høy rang.
4) Så venter jeg på at Equinor kjøper en post Nel for ca kr 600 millioner. EQN trenger et Nel som en fornybar energi aksje i sin grønne portefølje. EQN gikk inn i Scatec Solar med samme beløp i fjor.
Nel tar nå verden. Det koker ??
Redigert 25.02.2019 kl 19:49 Du må logge inn for å svare
Tigeren
25.02.2019 kl 21:23 705

Ngvg. Du treffer spiker'på hodet ?? Enten så er en inne i Nel eller så kan de løpe etter en VINNER. Spekulasjoner er alltid hyggelig, da kan vi dele tanker, dele nyheter, trender og servere nyheter om hva som skje med andre. Derfor er vi her. Vi vet at Nel er vinneren ??

Vi er inne i en utvikling, der miljøet forandrer seg. Hvor mye vet vi om noen tiår. Går utfra at hvis det er hold i at vi er årsaken til den globale oppvarming, så i 2050 er det slutt på kullkraft, og oljen er på dødsleiet.

Hydrogen er jo et flott alternativ hvis man vil samle varierende fornybar sol og vindkraft . - og også bølgekraft til havs uten kabler til land.
Atomkraft et bra, også hvis man vil produsere hydrogen, men da spesielt med Thorium - som ikke lager radioakivt avfall.
Atomenergi kan være bra, men den må distribueres. Da er hydrogen ideelt, spesielt innen transport.

Nå vil det uansett fortsatt være atomkraft, kull eller olje som er primærkilde til energi for generering av H2. Vind og sol er alt for ustabilt og uforutsigbart til å kunne genere en stabil tilførsel av kraft, noe som også kraftproduksjonen til Tyskland viser. De brenner kull som aldri før, til tross for det "grønne" skiftet. ;-)

Spekulasjoner og synsing er jo drivkrafen på børs.
Hvem vil løpe ETTER vinner-industrien?
At hydrogen vil vinne over olje innen transportforbrenning er vel ganske klart, siden det er 2-3 ganger så effektivt som olje. - Og altså forurensningsfritt og kan produseres av sol/vind-rike land uten oljekilder.
Vinnerne er ikke bare aksjeeiere, men alle samfunn som kan/vil legge om sin transportnæring til utslippsfri batteri, - med hydrogen som rekkevidde/tyngde-forlenger.
25.02.2019 kl 19:52 1100

Dette er bare spekulasjoner og synsing..som du skriver selv : tror jeg.

Haussingen din har jo ingen grenser, hva blir det neste?
Redigert 25.02.2019 kl 20:00 Du må logge inn for å svare