Prising av Napatech etter emisjonen


Etter emisjonen på 75 millioner, prises Napatech til 2/aksje. Er dette fornuftig. Som du skal se – sannsynligvis ikke!

PRISING
2/aksje gir en prising på ca 166 mill etter emisjonen. Vi må anta at lånet nedbetales med provenyet og at alle kontanter brukes i driften. 166 millioner kan sammenlignes med en prising før emisjonen på 3/aksje, som ga en verdi på 96 millioner + 40 millioner i lån – totalt 136 millioner. Nå har altså prisen på selskapet økt med 30 millioner.

FREMTIDSUTSIKTER
Før emisjonen så vi at selskapet leverte på sitt omsetningsestimat for andre halvår og selskapet informerte om at kontantsituasjonen var bedre enn i 3Q. Ingen ting ble nevnt om guidingen for 2019 og estimatet om «fully funded» og kontanstrømpositiv drift i siste halvdel av 2019. Det var med andre ord naturlig å tro at selskapet var «fully funded» og at omsetningsestimatet for 2019 var uendret. Etter emisjonen ser vi at selskapet først er kontantstrømpositive i 2020, selskapet trenger 75 millioner mer for å være «fully funded» og omsetningsestimatet for 2019 er dratt ned.
Dette betyr at selskapet ser lavere vekstmuligheter i dag enn i august 2018. Det inngir ikke tillitt til en rosenrød fremtid, ei heller tillitt til styret og ledelse har evne til å forutse en realistisk fremtidsbane.

Samtidig som omsetningsestimatene har nedside, er estimatene for kostnader og investeringer i utvikling sannsynligvis for lave. Runrate for kostnadene i 4Q er høyere enn kostnadsestimatet for 2019, og til tross for at selskapet lovet at kostnadene skulle falle ved forrige emisjon i august 2018, så er kostnadene så å si uendret fra 2Q til 4Q. Det kan synes som om kostnadsestimatet er satt for å oppfylle det tidligere utsagnet om at break even omsetningen er USD 32 millioner enn for at estimatet er realistisk.
Investeringene i utvikling vil for 2018 bli ca 36-38 millioner, og en nedgang til 20 – 25 millioner for 2019 virker urealistisk uten at produkttilbudet blir skadelidende. Det betyr at nivået fra 2017 (48 millioner) til 2019 halveres, noe som sannsynligvis vil innebære en fullstendig utradering av produktenes konkurransedyktighet. Her kan det synes som om det er satt et ønsket nivå uten at det foreligger en plan eller en analyse som kan verifisere at nivået er realistisk.
Samlet sett kan vi oppsummere med at selskapet selv ser lavere vekst og at både selskapets kostnadsestimat og investeringsestimat for utvikling synes for lave og ha potensielt ødeleggende effekt for selskapet.

FULLY FUNDED?
Selskapet hevder at det er fullfinansiert med 75 millioner. Men stemmer det egentlig? Etter emisjonen har selskapet ca 70 millioner ekstra etter emisjonskostnader. Den eneste grunnen til å hente så mye penger nå må være at lånet skal tilbakebetales. Da har vi 30 millioner i rest. Dette er mindre enn kontantunderskuddet etter finanskostnader for 2019. Da må kassen per 4Q finansiere resten. Kassen er 17 millioner per 4Q. Men til tross for kontantunderskudd fra driften, økte kontantene, noe som må skyldes en helt uvanlig arbeidskapitalfrigjøring. Det kan tyde på at kassen må brukes til å bygge opp igjen arbeidskapitalen snarere enn å finansiere driftsunderskudd.
Gitt diskusjonen over, kan det også synes som om selskapets prognose for 2019 synes overoptimistisk, noe som tyder på at påstanden om fullfinansiering ikke er særlig robust.

Samlet sett synes diskusjonen å antyde at prisen på selskapet har økt, samtidig som selskapet selv tror på dårligere fremtidsutsikter, selskapets prognoser for kostnader og investeringer i utvikling synes overoptimistiske og påstanden om et fullfinansiert selskap er lite robust. Denne kombinasjonen er ikke attraktiv og du bør selge. Her får du mange anledninger fremover til å kjøpe enda billigere aksjer – dersom du skulle være dum nok til å satse på et styre og en ledelse som ikke er tillitt verdig!
Redigert 26.02.2019 kl 10:19 Du må logge inn for å svare

Set i lyset af at de seneste mange kvartalers ringe resultat synes endnu et dårligt regnskab ikke at nødvendiggøre at man dropper fysisk præsentation. Måske svag upside her ift positiv nyhed.

Det kan naturligvis også blot skyldes at man ikke vil bruge penge på at leje hotel-lokaler hvilket er fornuftigt økonomien taget i betragtning

Herlig. Ledelsen følger opp med nye, dårlige beslutninger. Nå er første kvartalpresentasjonen lagt som en webcast - til forskjell fra historiske presentasjoner som har vært fysiske presentasjoner på Hotel Continental. Når usikkerheten er størst - slik den er nå - tilsier sunn fornuft økt kommunikasjon både i hyppighet og dybde. Napatech gjør det motsatte. Går fra presentasjoner hvor toveis kommunikasjon både under og etter presentasjonen er mulig til en on-way kommunikasjon.
Dette tyder på at det kommer nyheter man ønsker lite fokus rundt. Det KAN bety lite hyggelige nyheter, men det KAN selvfølgelig også bety at selskapet har tatt en dum beslutning uavhengig av det spesifikke kvartalet.
Gitt styrets og ledelsen historie er en dum om en satser på det siste!
Odi.1
14.05.2019 kl 20:26 809

får klamre oss til det håpet, uansett må de vel komme med noen konkrete kontrakter å vise til , dette var tørt i 5 måneder nå...

De som satsede på en hurtig gevinst på emissionen sælger nu.

Konklusion: kursen falder.

Regnskabet d. 21/5 (og kommende regnskaber) er fortsat det eneste af reel betydning
Odi.1
14.05.2019 kl 11:47 867

Glad jeg tilslutt sto over når en ser utviklingen, nærmer seg 1,30 :-(
Ingen bunn i dette her...

Der var Napatech godt under emisjonskursen. Ikke overraskende.
NetScout la frem et kvartalstall 7. mai hvor omsetningen og innkjøpene sto stille i forhold til fjoråret. Selv om Napatech bare utgjør en liten del av NetScout sine innkjøp lover det ikke akkurat for en spenstig kvartalsomsetning.
Her er det bare å fortsette å holde seg unna.
Odi.1
04.05.2019 kl 10:31 1064

Tenkte jeg skulle ha den lille slumpen jeg har tegningsrett på , men kommer det ikke inn i porteføljen (dnm) direkte?
Må vi til ABG Sundal for å få tak i dem?
FAR100
04.05.2019 kl 08:49 1088

de fleste og topp 20 med snitt ca. 6-7 kr. kommer riktig medling vil den fort opp til det
MrBurns
03.05.2019 kl 12:08 1139

Hm. Ligger jo fortsatt litt over emikursen, men gudene vet om det er tilfellet om en uke også... Er både fristet til å tegne for å selge unna og ta inn en brøkdel av tapet her, men også til å dumpe alt og gi f... Må nok innrømme å ha falt for helt tradisjonell haussing av bjellesauer i denne dritten her.

Vi har igennem de seneste 4 mdr. set nogle succesfulde eksekveringer af vigtige projekter (stand-alone FPGA-software, krypterings-software til FPGA-baserede cloud-løsninger m.m.)

Vi begynder at se markedet betragte Napatechs softwarefokuserede, teknologiske transformation som velgennemført. Det betyder at investor-kapital ikke bliver et problem selvom omsætningen naturligt nok først kan lande med forsinkelse. Summa summarum: risiko reduceret

Odi.1
11.04.2019 kl 09:09 1414

der gikk 1/4 av hele gårsdagens handel på under 7 minutt :)
Forbedring, snitt prisen til topp 20 , hva tror dere den ligger i snitt på nå ?
Odi.1
11.04.2019 kl 08:32 1433

Fikk en bedre rygg NAPA, det var ganske slunket i kassen en stund.
" Company’s Executive Management and Board of Directors " Dette bør vel gi ett signal ?
Redigert 11.04.2019 kl 08:34 Du må logge inn for å svare
Odi.1
20.03.2019 kl 16:39 1616

MELDING:

Napatech A/S - Registered share capital increase

Copenhagen, 20 March 2019
"
Reference is made to the stock exchange announcement by Napatech A/S ("Napatech" or the "Company") on 22 February 2019 regarding a private placement of 33,333,333 new shares (the “Private Placement”), the fully underwritten subsequent offering of 16,666,667 new shares (“the Subsequent Offering”) and the offering to Company’s Executive Management and Board of Directors (the “Executive Offering”) of 1,145,000 new shares, raising total gross proceeds of NOK 76.7 million.
"

Må vel snart melde noen gunstige kontrakter å få kursen oppover igjen, eller har dere noen ide om dette nå?
Odi.1
20.03.2019 kl 14:01 1668

Innsidehandel i dag, og det er dødt som i graven...

Hva er status nå fremover ?
Odi.1
05.03.2019 kl 10:33 1792


Hva tror dere de store har av snitt ca, etter emisjonen på kr 5 og 1,5 ?
Odi.1
26.02.2019 kl 20:33 1916


Er det i morgen det er Q 4 ,og presentasjon i NAPA ??