Noen få stormvindmøller til hydrogen i Nordland ?


https://www.nrk.no/nordland/ny-storm-pa-vei-mot-kysten-1.14447176

Hva med å sette opp noen i den store sammenheng "få" "umerkbare" storm-vindmøller i Nordland.
Som har skikkelig store generatorer som kan hente ut effekt når det blåser ordentlig.
Som kan anvendes til hydrogenproduksjon eller kraftkrevende industri.
Hydrogen kan fraktes.

Nordland er så stort, at noen "få" stormmøller ikke burde skjemme naturen nevneverdig. De kan
stå konsentrert.

Norge burde lete frem egnede steder. Dette er kanskje allerede gjort ? Men tilstrekkelig nytenkning
er kanskje ikke foretatt ?
Og hva KAN en stormmølle dreie seg om ? 25 MW ? 60 - 70 GWh pr. år pr. stk ?