Rapport 27 feb -2019


North Energy ASA - Results for the fourth quarter 2018
Oslo, 27 February 2019

North Energy ASA ("North Energy" or "Company") recorded a comprehensive loss of
NOK 15.6 million in the fourth quarter of 2018, resulting in a comprehensive
loss of NOK 35.0 million for the full year. The loss reported for the quarter is
mainly driven by a net loss in financial investments of NOK 10.8 million.

In the stock exchange notice of 20 February 2019, the Company announced its
intention to distribute a dividend of NOK 0.3 per share. The dividend proposal
will be put forward to the AGM on 28 May 2019. The proposal will include an
option for shareholders to subscribe for new shares from dividends received.

Furthermore, the Company will put forth a buyback offer to shareholders, where
shareholders are offered to sell the higher of 2,000 shares and 15% of their
individual shareholding. Shareholders are free to tender more, but the
allocation will be reduced pro rata based on current ownership if the total
buyback exceeds the sum of 10% of the outstanding shares in the Company. The
buyback price is set to NOK 1.90 per share. Further details regarding the share
buyback program will be communicated in a separate stock exchange notice shortly

The Company announced in the stock exchange notice of 20 February 2019 that the
Board of Directors has resolved to simplify the corporate structure. North
Energy Capital AS ("NEC") will repay to the Company the preference capital,
including accumulated return, in a total amount of approximately NOK 148
million. Subsequently all strategic and financial investments will be held
directly in the parent company. These actions are in accordance with the
resolutions adopted by the Extraordinary General Meeting held on 27 April 2016.

North Energy's total investment portfolio is per end of the fourth quarter NOK
142.7 million, measured at market value. The portfolio consists of industrial
holdings, listed financial investments and other financial investments. The
industrial holdings include the Company's shares in Reach Subsea where North
Energy is the major shareholder. The listed financial investments consist of
shares in Touchstone Exploration and Polarcus amongst others.

North Energy has during the quarter repaid its remaining exploration loan as
well as its bank overdrafts, thereby becoming a company fully financed through
equity, which per yearend is reported to NOK 385.0 million. As of 31 December,
North Energy had a net cash position of NOK 244.6 million.

As previously announced, North E&P received in October a notice from the
Petroleum Taxation Office ("OTO") of possible changes of the Company's tax
returns for the years 2014 and 2015. For these two years North Energy's total
expenses eligible for refund amounted to NOK 970 million. The Petroleum Taxation
Office has in the notice challenged NOK 146 million of these expenses, with a
corresponding exploration tax refund of around NOK 115 million. The Company
strongly disagrees with the preliminary conclusions from OTO.

The tax settlement for the discontinued petroleum activities in the subsidiary
North E&P was received in November with an amount of 234.5 million, including
interest.

The interim financial report for the fourth quarter 2018 is available on the
Company's website, www.northenergy.no.
For further information, please contact:


Knut Sæberg, CEO
Mobile: +47 918 00 720 | E-mail: knut.saeberg@northenergy.no


This information is subject to the disclosure requirements pursuant to section
5 -12 of the Norwegian Securities Trading Act.
Odi.1
27.02.2019 kl 08:11 2342


Like spennende som om en hadde sett på VM på Ski for Iberiasneiler.
Odi.1
27.02.2019 kl 08:32 2245

Er kjempe fornøyd jeg, en må legge til grunn hva en har investert i, dog kunne dette vært utbytte aksjer innen de solide.
PLCS investeringen ser "plutselig" meget bra ut også i dag :)
TXP vet vi hva vi har , og hva som kommer.
REAC gikk tross alt med utbytte, får håpe de får noe ut av 1,8billion tender i 2019 :)
NAPA , en så lenge , sorgen, men det er mikro post North har der.
PÆNG på Bok !

Savner mye bedre oppsett på investeringene pr Q i NORTH, en elendig, og lite investorsmakfull nett side ,og informasjons oversikt der.

Jeg savner også bedre info omkring investeringer.

Olieprisen, Reach og TXP er jokerne i år.

Polarcus er på længere sigt tror jeg, men north satser nok også på at købe flere aktier der.
Napatech er også på længere sigt. Måske north også har deltaget i emissionen til 1,50 kr. i Napa her for nyligt.

Skattepengene er en ekstra bonus hvis vi får dem:)

Men jo. Jeg tror også North bliver en udbyttemaskine. Og de har da også betalt 0,55 kr. ialt i udbytte de seneste 3 regnskaber, 17-18-19
kim2002
27.02.2019 kl 09:09 2112

Spennende å se hvor mange som selger tilbake til North. 1.9 og selskapet dekker alle utgifter.

Utbytte på 0.3 er ok.

Så er det jo selvfølgelig spenning knyttet til skatterefusjonen.
Odi.1
27.02.2019 kl 09:19 2090

Nå er Haren ut av skapet, men det ser ut som den er blind...
Odi.1
27.02.2019 kl 09:25 2067

en får jo ,54 øre her på gata... om en har snitt 1,90

Alt jeg kjøpte under 1,90 ryker ut i Mars. Ca 15% , så får en vente på at det ordner seg med resten av skattepengene , og mota ,30 øre etter 31.05 :)
Er nok en GOD grunn til att Toppen av topp 20 ville ha Aksjer for utbytte :)

Vil den betales i mars og eller vi må vente til Mai
Fredsurf
27.02.2019 kl 10:56 1927

Key information relating to North Energy ASA's intention to distribute cash dividend to shareholders
With reference to the stock exchange notice published on 20 February 2019 where
the Company announced its intention to distribute cash dividends from North
Energy ASA.

Key information:
Dividend amount: NOK 0.30 per share
Declared currency: NOK
Last day including right: 28 May 2019
Ex-date: 29 May 2019
Record date: 30 May 2019
Payment date: 18 June 2019
Date of approval: 28 May 2019


For further information, please contact:

Knut Sæberg, CEO
(+47) 918 00 720 | Email: knut.saeberg@northenergy.no

This information is published in accordance with the requirements of the
Continuing Obligations.
Odi.1
27.02.2019 kl 11:09 1888

Tilbudet tilsvarer ca. 10 % av Selskapets utestående aksjekapital. Tilbudsprisen utgjør en premie på ca. 4% til siste kurs på Oslo Børs den 19. februar 2019. Selskapet vil dekke kostnader direkte relatert til VPStransaksjoner i forbindelse med Tilbudet, og aksjonærer som aksepter Tilbudet vil ikke bli belastet kurtasje. Selskapet håper dette særlig vil være attraktivt for Selskapets mange småaksjonærer. Aksjonærer vil selv være ansvarlig for egen beskatning og andre evt. egne kostnader i forbindelse med salget.

Av hensyn til aksjespredningen og aksjonærstrukturen i Selskapet, særlig hensyntatt Selskapets småaksjonærer, har styret besluttet at alle aksjonærer skal være sikret å selge minst det høyere av 15% av sitt eksisterende aksjeinnehav og 2.000 aksjer i Tilbudet. Aksjonærer står fritt til å tilby mer enn dette, men dersom antall aksjer det inngis aksept for overstiger det maksimale antallet aksjer i Tilbudet, vil fordeling utover det man er sikret (15% av innehav eller 2.000 aksjer) søkes foretatt proratarisk i henhold til eierskap. Aksjeeierskapet slik det fremkommer av VPS-registeret den 12. mars 2019 danner grunnlag for allokeringen.

Tilbudet aksepteres ved undertegning og oversendelse av vedlagte akseptblankett. Aksepten må returneres i utfylt, signert stand til DNB Bank ASA fysisk, per post eller mail som oppgitt på akseptblanketten og må være mottatt innen kl 16:30 (norsk tid) 8. mars 2019. Oppgjør for aksjer som selges i Tilbudet forventes å skje innen 15. mars 2019.… noe da og noe da
kim2002
27.02.2019 kl 11:38 1841

Forstår jeg dette rett:
De som selger gjør dette innen 8 mars. pris 1,9 kr (reelt beløp inkl kostnader, kurtasje). Disse aksjene blir ikke regner med når utbytte kommer?
Utbytte 0,3 kr får aksjonærer tildelt ut fra eksisterende beholdning pr 28 mai 2019.? og utbetales i Juni?

etter mitt hode vil det ikke være lurt å selge nå? Eller er det noe som jeg ikke har oppfattet?

Ja og i dag selges det ned på1,85 når du er garantert 1,90 om litt over en uke. Rare greier.
Odi.1
27.02.2019 kl 12:35 1750

skulle vel bli det ,ja
1,90 + ,54 øre, 1,44 i Mars , begrenset til 15% av stakken en har, men en kunne "prøve" med mer. Dette er vel for at de ikke plutselig skal få 50-60 mil aksjer i fanget :) .. må ha minst 2000 stk, for at en kunne ta denne avtalen.
Odi.1
27.02.2019 kl 12:52 1726

slik er det... 1,86 snitt i handelen i dag.. :/ :(
Redigert 27.02.2019 kl 13:39 Du må logge inn for å svare
oilbiz
27.02.2019 kl 16:04 1626

Har ikke studert dette, mulig noen kan svare helt konkret.

Hvis vi selger inntil 15% av aksjene for 1,90 til North nå i mars så vil ikke disse aksjene ligge til grunn for utbytte? Videre så vil aksjebeholdning i mai gi rett til utbytte, og dette utbyttet kan benyttes til å tegne seg for nye aksjer? Jeg skjønner ikke hvor 2,44 kommer fra, noen som kan gi noen klare svar?
belpasso
27.02.2019 kl 16:14 1610

Du får nok ikke begge deler ettersom rettighetsdagen er i mai.. har du ikke aksjer har du vel ingen rettighet?
Babb
27.02.2019 kl 16:17 1601

Du har forstått det riktig oilbiz. Det er en viss grisehauser her som har summert opp alle tallene som er nevnt i meldingen og kommet frem til 2,44 pr aksje. En grei anledning til å teste ut blokkeringsfunksjonen på det nye forumet spør du meg.

Hva er de 0,54 da? Er det rabatt hvis du tegner deg for å kjøpe? I så fall ser man vel kurs 1.10-1,20 ex utbytte?
oilbiz
27.02.2019 kl 21:54 1417

Fra melding "Dermed vil aksjonærer som velger å motta utbytte kontant, og som deltar fullt ut i tilbakekjøpstilbudet, motta et minimum kontantbeløp på ca. NOK 0,54 per eksisterende North Energy-aksje bestående av NOK 0,255 per aksje i utbytte fra tilbakekjøpet (NOK 1,90 x 15 %) og 0,255 kroner per aksje i utbytte på aksjene som ikke er solgt i tilbakekjøpet (0,30 x 85%)."

Forstår det slik at de tilbakekjøpte aksjene slettes slik at resterende beholdning blir 15% mer verd, og at de resterende 85% av min beholdning som da gir rett til utbytte tilsvarer 0,255 kroner per aksje sett opp mot den opprinnelige beholdning. Alternativet er å la vær å selge i tilbakekjøp og få en verdiøkning på 15% + 0,30 øre i utbytte på 100% av aksjene ;-) Har jeg rett?
Redigert 27.02.2019 kl 21:55 Du må logge inn for å svare
May-Liss
27.02.2019 kl 22:02 1401

Du har 100.000 aksjer.
Selger 15 % = 15.000 aksjer a kr. 1,90 = kr. 28.500
Utbytte for resterende aksjer = 85.000 aksjer a kr. 0,30 = kr. 25.500
Totalt utbetalt kr. 54.000, tilsvarende kr. 0,54 av opprinnelige antall aksjer.
OK ?

Eksempel med 100.000aksjer
100.000aksjer selger 15% til North for 1,90=28.500
Rest på 85.000aksjer gir 30øre utbytte = 25.500
Salgsverdi aksjer + utbytte på restbeholdning gir 54øre per opprinnelige aksje betalt fra North.

Men hva skjer dersom kursen går opp tilsvarende utbytte til 2,2 og du ikke selger?
100.000 aksjer gir 30.000 i utbytte.
15.000 aksjer solgt for 2,2 i markedet etter oppgjørsdato i slutten av mai gir 33.000 kr
63 øre

Spørsmålet/veddemålet går (som vanlig) ut på om kursen går opp eller ned fra nå og til HO igjen domineres av tråden sell inn May and stay away?

Om North får kloa i 10% av aksjene fra folk som egentlig ikke er interessert, så vil det bli en veldig hard kjerne som fordeler verdiene som forvaltes fra de 3 største aksjonærene..May Liss skrev fortere enn meg?
Gode bidrag fra henne på northtrådene?
May-Liss
27.02.2019 kl 22:16 1376

"Om North får kloa i 10% av aksjene fra folk som egentlig ikke er interessert, så vil det bli en veldig hard kjerne som fordeler verdiene som forvaltes fra de 3 største aksjonærene.."

Aksjene tilbakekjøpes for tildeling til de som vil ha aksjer i stedet for kontantutbytte - det er opptil hver og en - uansett stor eller liten aksjonær.
De største har allerede flagget at de skal ha aksjer i stedet for kontantutbytte og skal ikke selge aksjer. Det kan alle aksjonærer gjøre.
Redigert 27.02.2019 kl 22:17 Du må logge inn for å svare
oilbiz
27.02.2019 kl 22:17 1370

Sikkert slik May-Liss, men da er det greit for de med snitt over 1,90 til å tenke seg om, enkelte vil sikkert benytte muligheten til å selge seg ut.
Redigert 27.02.2019 kl 22:31 Du må logge inn for å svare

Helt enig May Liss
Fikk bekreftet fra selskapet idag at tegningskursen på aksjene for de som vil KJØPE aksjer for utbyttet ikke blir fastsatt på en god stund enda.

Liker dette jeg, selv om det krever litt lesing.
BRA at de nå rydder i strukturen en gang for alle.
søkeren
28.02.2019 kl 11:08 1184

Her er selskapets svar på det som virker noe uklart i siste børsmeldinger:
1. Styret skal foreslå overfor Generalforsamling at det skal utbetales et utbytte på kr.0,30 pr. aksje. Fra hvilken dato skal aksjene som gir utbytte beregnes fra?
Det ble sendt ut separat børsmelding med Key information i går. Last day including right: 28 May 2019, Record Date : 31 May 2019

2. Styret skal gjennomføre tilbakekjøp av 15%, begrenset opp til 2000 aksjer, fra hver enkelt aksjonærs beholdning for de som ønsker dette. Prisen for tilbakekjøpet er satt til kr,1,90 pr. aksje. Fra hvilken dato starter tilbakekjøpet? Når avsluttes det?
Programmet startet i går (Børsmelding og brev til aksjonærer ble sendt i går. Programmet avsluttes fredag 8. mars.

3. De av aksjonærene som ønsker aksjer (de tilbakekjøpte?) i stedet for utbytte får det, til hvilken pris pr. aksje?
Denne prisen er ikke bestemt ennå. Den vil bli satt nærmere GF.

4. Hvo kommer kr. 0,54 i utbytte og tilbakekjøps gevinst fra?
Den er kalkulert på følgende måte:
Du har X aksjer og selger 15% (minimum andelen North garanterer å kjøpe) av disse til 1,9 kr. Det gir X * 0,285 kr i gevinst
Så får du 0,3 kr i utbytte, men da for 85% av X. Det gir X * 0,255 i gevinst
Totalt får du da 0,54 kr i gevinst for dine X aksjer.
kim2002
28.02.2019 kl 11:37 1160

Søkeren: ang punkt 4. Vil det ikke være riktig å si du får gjennomsnittet av 0,285 kr og 0,255 ut fra antallet du selger. Etter mitt hode vil det være lønnsomt å sitte slik at man får utbytte 0,3 kr pr aksje man besitter etter 28 mai.

Du får IKKE mer enn 30øre i utbytte per aksje.
Men du kan sikre salg av opptil 15% til 1,9.


Max overføring fra North blir da 0,54 inkl oppgjør for aksjene du selger + utbytte på aksjene du disponerer i mai.

søkeren
28.02.2019 kl 11:57 1133

Svarene har jeg fått på mail fra selskapet i dag:
Odi.1
28.02.2019 kl 12:08 1115

" Programmet startet i går "

beregnet fra hva aksjonæren hadde av aksjer 22.02.2019
Odi.1
28.02.2019 kl 12:29 1095

ops..ops Meglerhusene sier mulig oppside på 70 % for PLCS

En av investeringene til NORTH, kun PLCs investeringen om den går opp dit, vil spise hele underskuddet q4 i 0

Så står de to store igjen, REACH og TXP , dette kan bli eventyrlig 2019 , just say


Penger får vi i massevis nå , både i MARS og JUNI inn på kontoene våres :))
Odi.1
28.02.2019 kl 14:39 1019

Får inderlig håpe Knutemann har fått ut fingen å hamstret Magseis-Fairfield Aksjer på Duppen i dag, gigantisk kjøpsmulighet i en verdensledende seismikk teknologi .
en handel meldt på 15-20 Million kr hadde gjort susen... Vil få de igjen mange ganger fremover....
Redigert 28.02.2019 kl 14:39 Du må logge inn for å svare