Betraktninger om PHO, Hansson og NAT


Mye aktivitet på forum i dag tilknyttet dagens presentasjon. Kort oppsummert kan man konkludere med at det ikke kom noen store overraskelser, god vekst i USA som naturligvis krever at selskapet brenner litt cash, noe skuffende at guidingen ikke ble oppdatert, men det kommer vel når q1 legges frem til våren. Alt i alt vil jeg påstå at markedet overreagerer kraftig, og jeg tror vi får se en pen rekyl i morgen. Må også le litt av hylekoret som alltid rakker ned på hovedaksjonær Hansson, som nylig har kjøpt NAT-aksjer for 3 mill. Det bør fjerne enhver tvil rundt Hanssons finansielle situasjon, og utelukker totalt at pho-aksjene er til salgs
pafo
09.10.2019 kl 12:30 1282

Er det noe du mener er feilaktikt fremstillt så er det greit om du påpeker det, men det ikke tvivel om att en del skribenter
her behøver korrigeres i det de påstår. Men eg trur ikke du skall åberopa deg att du skjønner så mye, det har vart
allt for mye som viser motsatsen.

Håper du har rett. Av en eller annen grunn har jeg vært stort sett inne i Pho i en årrekke.
Det er nok Soria Moria som lokker, men jammen krever det tålmodighet. Tar aksjen en dag
en "Frontlineøkning", kan man si det har vært lurt å sitte med aksjen held tiden, dersom ikke, idioti.

Helt greit. Bor selv i Norge. Men i USA der BLC er i ferd med å penetrere blærekreftmarkedet er det et noe annet system enn det vi har i Norge. I den grad pasienten er bevisst at der finnes en BLCC teknologi og at resultatene med denne teknologien langt overgår de man oppnår med WLC, så kan pasienten påpeke ovenfor sin behandler at han krever å bli behandlet med BLC teknologi. I den grad behandleren nekter pasienten dette eller påstår at WLC er like trygg og god som BLC, så står der et kobbel av advokater som vil ta saken når det vister seg at behandler tok feil. Noe rart at leger i USA er forsikret på alle bauer og kanter? Men tror du at urologer tør å utsette seg for dette dersom de kjenner til BLC teknologien og den er tilgjengelig?

Det er dette som etterhvert er fakta som urologer og pasienter etterhvert må forholde seg til. Og hver kvartal øker antall sykehus og klinikker som kan tilby BLCC. Og dem som gjør det går ut i media og fremholder hvilket enestående tilbud de nå kan gi sine blærekreftpasienter. Forståelig nok. Og du går neppe så høyt på banene i media med sykehusets BLC teknologi, for deretter å tilby dine pasienter WLC. Da gambler du ikke bare med pasientens liv, men også på at du selv ikke blir saksøkt i etterkant.

Det skjer en dreining i USA. Den har hittil kanskje vært beskjeden, men dreiningen mot BLC teknologien går raskere og raskere etterhvert som flere og flere sykehus nå får BLC teknologien på plass. Å tro at dette ikke vil få innvirkning på PHO sin bunnlinje og etterhvert aksjekursen til PHO, det er å stikke hodet i sanden som strutsen.
Fevang
09.10.2019 kl 12:44 1269

Innsiderne har hatt god tid på seg til å kjøpe. Lenge siden siste innsidekjøp. Så jeg er skuffet over at de ikke har kjøpt.

Men hvis kassa begynner å øke håper jeg om ikke annet at det settes i gang tilbakekjøp av aksjer.
focuss
09.10.2019 kl 12:50 1255

Geoff has a proven track record and ability to build and develop high-performing commercial teams that deliver results.
Hayen
09.10.2019 kl 13:13 1217

Takk for det, men jeg er langt fra noen analytiker.

Jeg mener å ha en god oppfatning nå om hva som vil være 'riktig' omsetningstall for cysview i q3 ift diverse trender. Svaret på hva dette er avhenger litt av hvilken/hvilke trend(er) som vektlegges, men jeg ønsker å finne ut hva som vil være å betrakte som innenfor normalen.

Det gir også at tall over dette nivået, vil signalisere et taktskifte.


Oppsummert tror jeg at vi får rundt 27,5 mill i omsetning cysview i q3.

Omsetning under 26,5 mill vil fremstå svakt.
Omsetning over 29 mill sterkt.
Omsetning over 30 mill vil være et veldig tydelig tegn på positivt taktskifte.

Så er alle velkommen til å ha andre synspunkter.
Redigert 09.10.2019 kl 13:24 Du må logge inn for å svare
focuss
09.10.2019 kl 13:26 1198

Hayen
Det er ingen som sitter med fasit her men jeg synes det er flott at noen jobber med tallene. Så kan jeg legge til en kommentar til videoen ovenfor som går på hvilke pasienter som vil ha størst nytte av Cysview. Nytt studie viser at det vil faktisk alle NMIBC pasienter. Vi er fortsatt i lanseringsfasen. Det er derfor man fomler litt med slike spørsmål.
Hayen
09.10.2019 kl 13:32 1169

Jeg er ikke i tvil om at dette caset kommer.
Vi har mye å glede oss til fremover.

Hva gjelder grunnlag for tall, så har jeg totalt 103 kolonner i Excel-arket, uten at det sier noe om kvaliteten på innholdet
focuss
09.10.2019 kl 13:35 1162

Hayen
Det er fint med dine tall også fordi det gir oss en basis for å se når ketchup effekten kommer. Vet ikke om jeg er helt enig i at 26,5 mill fremstår som svakt. Vi er fortsatt som sagt i lansering fasen. 26,5 vil gi en vekst yoy på 60%. Synes vi skal akseptere det nå før det virkelig tar av.
Merlin
09.10.2019 kl 13:42 1142

Pafo skrev "Ja nu har jo Hexvix vart i Europa i over 10 år med eksagt samme behandlingsresultater som de nu har i USA."

Kan du dokumentere dette?
pafo
09.10.2019 kl 13:45 1130

En kvartalsvekst på 2 mil og så snakker du om SOC. Og du når aldri guiding med sånn fillevekst.
Nei bare skyv det fremfor deg, men det fremstår mindre og mindre truverdigt om det aldri skjer noe.

Jeg er heller ikke enig i at "under 26,5 er svakt".
Q3-17 ga YoY vekst = 44,9%
Q3-18 ga YoY vekst = 46,9%
Q3-19 : 26,0 vil gi YoY vekst = 56,6%

For å være ikke altfor optimistisk tipper jeg derfor 26,0 og er fornøyd med det.
Takker ikke nei til 27++ selvsagt :-)
focuss
09.10.2019 kl 13:49 1137

Klart han ikke kan dokumentere det. BLFC ble godkjent 16 feb 2018 og lanseringen startet etter det og det utgjør 82 % av markedet. Forøvrig når det gjelder Europa så er det slik at ingen kjøper noe som ingen selger.
pafo
09.10.2019 kl 13:52 1134

Ja om du ser på studier så gav de samme resultat i Europa, er det noe du ikke førstår.
focuss
09.10.2019 kl 13:52 1134

Pafo
Jeg regner med at alle har forstått at du ikke skjønner at salget vil akselerere etter hvert som kritisk volum passeres. Vi trenger ikke å få det dokumentert hver dag.
pafo
09.10.2019 kl 13:55 1119

Så du mener Hexvix idag fungerer ikke som de gjorde før med rigide scope.
Hayen
09.10.2019 kl 13:56 1121

Fint med synspunkter.
Jeg var i utgangspunktet på rundt 26,5 selv, men har nå lagt inn gjennomsnittlig usd kurs per kvartal tilbake til starten av 2015.
Dette skal gi et relativt riktig bilde av faktiske inntekter (dialog med Dahl)

Hensyntatt valutaeffekt, er man da på yoy vekst på ca 49% I q3.
Det er betydelig under snitt årsvekst siste fire kvartal.
Det er noe under stigende trendlinjen bruksfrekvens
Det er 5% økning fra foregående kvartal (snitt økning q til q siste foregående 4 kvartal er 9%, og de 4 før det er 13%. Økning fra q2 til q3 har vært i snitt 7% siste tre år)
Det gir negativ bruksfrekvens (inntekt/scope)
Det trekker stigning i veksttakt noe ned
+++

En teori er også at q3 2018 var svakt fordi q2 var sterkt (salg klumpet seg sammen) . Jeg ser at det er et delvis gjentagende mønster med at svak yoy vekst ett år, gir sterkt året etter og motsatt.
Eksempler er
q4 2017 (svak yoy vekst), q4 2018 (sterk yoy vekst)
q2 2018 (sterk yoy vekst), q2 2019 (svak yoy vekst)
Det er som sagt ikke helt klart dette mønsteret, men noen eksempler finnes.
Og siden q3 hadde svak yoy vekst ifjor, kan det indikere god yoy vekst i år.

Men viktig - 26,5 er ikke dårlig, men under det så har vi en liten dolp i veien ift de vekstscenarioene vi ser for oss/gjeldende trender
Redigert 09.10.2019 kl 14:01 Du må logge inn for å svare
focuss
09.10.2019 kl 14:01 1113

Pafo
Jeg regner med at du fortsatt ikke har skjønt hva årsaken er. Noen få stikkord:

-Hexvik prises langt lavere i Europa enn i USA
- Av den svært lavere prisen så skal Ipsen betale 35% royalty til PHO
- Ipsen kan ikke rettferdigjøre investeringer og nøyer seg med å selge Hexvix fra eksisterende organisasjon som ikke dekker på langt nær Europa
- Ipsen leverer gode veksttall til sine aksjonærer. Med dårlige rammebetingelser så kan ikke Hexvix konkurrere med deres andre investeringer.
- Prisen på Hexvix i Europa må opp.
focuss
09.10.2019 kl 14:10 1092

Hayen
Vekst på 50-60 % vil være en våt drøm for de fleste selskap, men ikke for PHO. Her venter vi på det store smellet hvor PHO og KS sliter med å levere mengdene markedet etterspør. Det er derfor jeg er investert i PHO. Keep up the good work.
Hayen
09.10.2019 kl 14:17 1074

Ja, og gjennomsnittlig yoy vekst siste år (4 kvartal) har økt jevnt de siste årene.
Fra 29% i q4 2016 til 52% q2 2019 (USD)

Med flexi på vei uti markedet, stigende veksttakt i scope og en Schneider som pusher bruksfrekvens, så er det bare å glede seg til 2020.
Oddbear1
09.10.2019 kl 14:20 1071

Jeg er enig, 26,5 er ikke noe å rope hurra for (selv om det ikke nødvendigvis er dårlig!). Mitt anslag er at vi ender på rundt 27,2 mill. for Cysview USA.
pafo
09.10.2019 kl 14:22 1061

Ja en man som trur man ser mer kreft med BLFC en BLC har overhodet taget ikke skjønt hvor hexvix/cysview fungerer.
Og att ett lavt pris på Hexvix i Europa ikke gjør bruken større, må ha store problem med att førstå noe som helst

Prisen er så lav at det ikke har noe å si på bruken.
Merlin
09.10.2019 kl 14:44 1013

Behandlingsresultat som begrep er ikke entydig. Enkeltbehanding, som du nok viser til er en ting.

Men med behandlingsresultat vil jeg normalt nok heller forstå det samlede resultat på pasientpopulasjonen.

Det er nettopp det som er Photocures sterke kort i USA, at oppnådde behandlingsresultater for blærekreftpasienter er vesentlig bedre i Europa enn i USA. Og det skyldes igjen mest den vesentlig høyere markedsandelen i Europa. Europaresultatene er også årsaken til at amerikanerne har begynt å våkne, at de ser at europeerne oppnår mye bedre resultater enn dem, og at det er noe alvorlig feil i hvordan behandlingen foregår i USA. Amerikanerne ser ut til å være "lurt" til å tro at NBI er mer en godt nok, mens det i realiteteten er "fort og gæli". Hvorfor amerikanerne har latt seg lure har flere årsaker:

- Intens bearbeiding av urologene med til dels betydlig misinformasjon av Olympus.
- Tilsynelatende billigere og mer effektiv behandling med NBI.

Men dette er et i utgangspunktet passert stadium, tilbakevist i USA. Hvorfor det tar så lang tid å få opp brukshyppigheten av Cysview er derimot nesten uforståelig, når bevisene er på plass. Dårlig salgsledelse hos Photocure kan ha hatt mye å si. Så bytte av salgsledelse var nok uungåelig. Om det medfører økning i brukshyppighet vet vi ikke helt. Når enkelturologer klarer 100 pasienter på under 1 kvartal med flexiscop, bør selgerne til Photocure virkelig få opp farten, og få flere urologer inn i et opplegg der de klarer samme tempo!

pafo
09.10.2019 kl 15:04 974

Ja det er godt att vi fått enda ett geni som førklarer den lille bruken i Europa utom Norden og Tyskland
med fantastiske resultater. Det er nesten verre en focuss sine forklaringer. Men stå på vi vet hvor mange doser og
scope som er solgt. Og det er ikke mange , før att vare ærlig så er det ururselt.

Det er et paradoks at det er de største hausserne som er de mest pessimistiske når det gjelder q3. Scoopfinder er fonøyd med 6% økning fra q2. Ganske pessimistisk, når man vet at antall scope ved inngangen til q3 var 10% høyere enn ved inngangen til q2, og det blir en valutaeffekt på +3-4%.

Kjenner meg ikke igjen som blant «største hausserne».
Husk at Q3 er et kort kvartal med mange feriedager.
Men, jeg har ingenting imot en positiv overraskelse. Heller det enn å legge lista så høyt at man river
Redigert 09.10.2019 kl 15:22 Du må logge inn for å svare
pafo
09.10.2019 kl 15:23 941

Ja men Scoopy vet i alle fall att vil urologerne tjene penger så må de gå over til BLC, og det er bra før 99,5 % av
urologerne vet det ikke. Eller også vil de ikke tjene penger.

Ja, for å tjene penger må urologene følge med i utviklingen. Woodoo er ikke in lenger.
Snart er det ut å leke blindebukk i blæra også
Redigert 09.10.2019 kl 15:29 Du må logge inn for å svare

Scoopfinder, ja det fins vel større haussere enn deg her inne. Men du fremstår ihvertfall som en av de som er tryggest på din Pho investering. Og hadde jeg vært like trygg på caset som du er, ville jeg forventet noe bedre enn et betydelig fall i bruksfrekvensen på scopene, uansett feriedager.

Carrera4S, du har rett. Pho er min største investering i enkeltselskaper men den jeg følger minst.
Buffett pleier å si at han bare investerer i selskaper han kan legge i kista og glemme i 10 år. Pho er nesten slik for meg. Jeg sitter minimum til peak sales (6-8 år) hvis det ikke skjer noe helt spesielt.
Daniel & Co arbeider for meg 365 dager i året 😊

"Hexvik prises langt lavere i Europa enn i USA"

Hva hindrer Ipsen i å ta seg skikkelig betalt? De bruker ikke akkurat å være beskjedne i denne bransjen om de har et produkt som er unikt.
focuss
09.10.2019 kl 21:11 642

Computum
Det vet jeg ikke men det skulle jeg likt og visst.

Man tager hva man får, og det gjør sikkert Ipsen også i Europa.
Alt innenfor helsesektoren er mye dyrere i USA en de fleste andre steder, så forkjellen er vel ikke større for for Hexvix/Cysview enn andre medisiner i snitt mellom USA og Europa.
Ingen behøver i hvert fall å være i tvil om at Ipsen har hatt følere ute for å lodde stemningen når det gjelder prisen på Hexvix.
Alt har sin pris, og den prisen Ipsen får er høyst sannsynlig den prisen det Europeiske markedet er villig til å betale.

En annen ting er at PHO ikke blir rike av å få 1/5-1/6 for Hexivix av Ipsen i Europa mot hva de får i USA.
Man kan også spørre seg hvorfor ikke BLCC har blitt SoC i Europa etter alle disse årene?
focuss
09.10.2019 kl 22:04 570

Når vi ser hvordan PHO strever i USA så kan man jo tenke seg hvordan det hadde vært om prisen på Cysview hadde vært 600 usd og ikke 1000usd. Dersom PHO i tillegg skulle betalt 35 % royalty til noen og sittet tilbake med 390 usd/kit så hadde det ikke vært mulig å gjennomføre strategien de har i USA. Da måtte salget bli utført av et eksisterende selskap som allerede hadde etablert organisasjon og infrastruktur. Ipsen kan ikke rettferdiggjøre investeringer i Europa som PHO kan i USA. Og der hvor ingen har noe å selge der blir det heller ikke solgt noe.
Redigert 09.10.2019 kl 22:05 Du må logge inn for å svare
pafo
10.10.2019 kl 05:36 408

Ja focuss skriver som vanligt mot bedre vetande. Ge kjøpte rettigheterne i USA av PHO og Ibsen av GE. Men Ibsen ville
ikke ha dem da ingen ville kjøpe scope frivilligt i USA.. Men Ibsen har og hadde organisasjon før att selge i USA.
I Europa solgte Karl Storz og Olympus sine scope selv med vinst. Og Ibsen/Ge høll med hexvix og gjorde det med vinst.

Men i USA kan ikke Karl Storz selge BLC scope uten att tape penger, Fast de har stor organisasjon der og har hatt lenge
Så derfor får PHO ta tapet og håpe de får igjen pengerne på Cysview salg med tiden. Muligens de sluter tape penger
i USA vid årsskiftet 20/21 men har da ca 350 mil att ta igjen innen USA satsningen går i null.

Og focuss sin påstand::: Og der hvor ingen har noe å selge der blir det heller ikke solgt noe. Blir en merkelig påstand.
Både scope og cysview har vart til salgs i 7 år men nesten ingen har ville kjøpt det.
Så man førstår jo att nær det kom til krita ville ingen betale før eller ha rettigheterne til cysview i USA.

Men en sak er sikker prisen på Hexvix i Europa har i alle fall betytt att alle som har vart innblandet der har tjent penger.
Men det er bare i Norden og Tyskland det blitt SOC, og det er merkelig da resultaten av behandlingen bør vare den
samme i resten av Europa. Så det er tydligt att behandlingsresultatet alene er ikke nok før att selge behandlingen.

Nei de skulle ha brukt pengerne på en fase 3 studie med Cevira i steden, som hadde vart betydligt rimligare en cysvew
satsningen. Og de hadde hatt ensomrett på en B.B produkt i dag med 10 år kvar av patentet.
Men de førstod vel aldri hvor vanskelig det skulle bli att få innført BLC i USA: