Betraktninger om PHO, Hansson og NAT


Mye aktivitet på forum i dag tilknyttet dagens presentasjon. Kort oppsummert kan man konkludere med at det ikke kom noen store overraskelser, god vekst i USA som naturligvis krever at selskapet brenner litt cash, noe skuffende at guidingen ikke ble oppdatert, men det kommer vel når q1 legges frem til våren. Alt i alt vil jeg påstå at markedet overreagerer kraftig, og jeg tror vi får se en pen rekyl i morgen. Må også le litt av hylekoret som alltid rakker ned på hovedaksjonær Hansson, som nylig har kjøpt NAT-aksjer for 3 mill. Det bør fjerne enhver tvil rundt Hanssons finansielle situasjon, og utelukker totalt at pho-aksjene er til salgs

Pafo er den eneste jeg vet som definerer å investere for fremtidig inntekt som «å tape penger» 🙄
Redigert 10.10.2019 kl 06:21 Du må logge inn for å svare
pafo
10.10.2019 kl 07:19 1837

Ja det bruker fortsatt stå i headern til finansblader blader nær de beskriver PHO resultater.
PHO TAPER FORTSATT PENGER.
Så helt alene er eg ikke. Men som vanligt viser du din manglende kunnskap.

Fortell meg et forretningsområde du starter med å tjene penger uten å investere, bortsett fra prostitusjon.
pafo
10.10.2019 kl 08:10 1770

Så ingen som investerer penger taper penger, er de det du førsøker forklare meg.

Hvor har jeg skrevet noe slikt ?
Svar heller på hvordan det er mulig å tjene penger uten å investere først

Pafo er fascinert av å finne selskaper som er i en vekstfase.

Her har han gjort en god jobb.

Han må være flinkere til å forstå dynamikken i ett selskap som investerer for fremtidig overskudd med egne inntjente penger.

Han kan kan også se på hvordan det går med selskap med ufattelig mye gjeld. Der tror jeg pafo kan finne likesinnede.
pafo
10.10.2019 kl 09:30 1672

Ja minus i ett regnskap er ikke tap det er en investering, det førstår varende idiot med scoopy i spissen og en
hypergris haltande efter.
Redigert 10.10.2019 kl 09:31 Du må logge inn for å svare

Hvorfor svarer du ikke på hvordan man kan tjene penger uten å investere først ?
Fevang
10.10.2019 kl 09:38 1659

Flere farmasiselskaper på OSE har NULL i inntekt. De går med titalls millioner i minus hvert kvartal.

Er det tap eller er det en investering for framtiden??
pafo
10.10.2019 kl 09:48 1637

Nu har jeg vel aldri påstått att noen tjener penger uten att investere, men att påstå att PHO ikke taper penger i dag
kommer du neppe att bli geniførklared før av ett sånt påstand.

Hvis jeg kjøper meg en bil som jeg fikk for kr. 100.000 og som jeg vet jeg kan selge for 200.000 etter å ha utført en karosseriutbedring på kr. 10.000 har jeg ifølge Pafo sin logikk tapt kr. 100.000 før utbedringer. Jeg vil da også ha tapt kr. 110.000 etter utbedringer og før salget. Finans er nok ikke Pafo sin sterke side.
pafo
10.10.2019 kl 10:22 1577

Hva er det nu begynner du innse att de taper penger i USA. Og eg garanter att de kommer att tape penger i USA i Q3 og.
Det var det mitt innlegg handle om.
Og Mental Mania søk hjelp, du behøver det.
bravi
10.10.2019 kl 11:56 1514

At Pho har tapt penger hele tiden på satsningen i Us er ingenting å diskutere, det er et faktum, det er svidd av masse kr. Spørsmålet er hvor lenge det skal få holde på. Risikoen i dette caset er om de virkelig klarer å tjene noe, det er enda ikke bekreftet. Ser vi på kursutviklingen så er markedet foreløpig avventende, caset er slettes ikke så opplagt som det forsøkes fremstilt her.

Med en mere moderat satsning, "type tæring etter næring" hadde vi dag hatt overskudd med sannsynligvis nesten like store inntekter men med vesentlig lavere utgifter og en høyere aksjekurs.

Så får vi se på Q3, ser vi ikke tydelig tegn på at DS begynner å levere denne gangen er det enda mere usikkert om han vil klare å levere i fremtiden.

Liker heller ikke uklarheter med den store kontantbeholdningen, hva skal de pengene brukes på? Er det for å dekke videre satsninger med underskudd? Er heller ikke tilhenger av oppkjøp av underskuddsforetak med ditto utgiftsøkninger. Først må Pho komme seg på riktig side av streken før de finner på nye utgifter.
Computum
10.10.2019 kl 12:48 1464

Lederlønnen til Schneider på nesten 15 mill. utgjør ca kr 0,7 pr aksje. Jeg må være enig i at dette synes alt for høyt. Lederlønn med tillegg av annen godtgjørelse i Equinor (Statoil) var lavere enn dette i 2015. (nå ikke oppgitt).
15 mill. ville kunne utgjøre et pent årlig utbytte for meg og andre. Så jeg håper virkelig han viser seg fortjent til den generøse avlønninga. Han burde absolutt ha muligheter til et større aksjekjøp, om han har troa på selskapet.

15 mill utgjør over 40.000 kroner pr. dag. Hver dag, også påske og jul. Man kan bli svimmel av mindre.
Redigert 10.10.2019 kl 12:51 Du må logge inn for å svare
Merlin
10.10.2019 kl 12:55 1448

Pho trenger ikke mer enn ca 15% kvartalsmessig salgsøkning for å nå 20 mill $ minimumsguidingen i 2020:
Kvartal for kvartal blir utviklingen da:
24,5 (2Q19)
28,2 3Q19
32,4 4Q19
37,3 1Q20
42,9 2Q20
49,3 3Q20
56,7 4Q20 gir 186 mill nkr omsetning i 2020 a 9,12 pr. $ = 20,4 mill $

Legg merke til at med en US-omsetning lik eller over 28,2 mill. kr i 3Q19 er Photocure i rute
Redigert 10.10.2019 kl 12:59 Du må logge inn for å svare
focuss
10.10.2019 kl 12:56 1445

Bravi, du har sikkert rett i at det er dumt å investere i USA. Selg de 50 aksjene dine før du taper alt.

Verdi av Cysview salg i USA som funksjon av markedsandel

0,5%= 75mill
1,0%=150mill
2,0%=300 mill
5,0%=750 mill
10%= 1500 mil
20%= 3000 mill
40%= 6000 mill
100%= 15000 mill.

28,2 millNOK i omsetning gjennom Q3 19 gir en brukerfrekvens på 1,28 pasienter pr uke pr scope. Det er da regnet at det er 200 scope utplassert og det er ikke gjort forskjell mellom flexiscope og rigide scope, men regnet alle som rigide scope. Personlig tror jeg vi vil se at brukerfrekvensen etterhvert begynner å ta seg opp. Delvis på grunn av at brukerfrekvensen på de eldste scopene nærmer seg full utnyttelse og at flere og flere scope oppnår en høyere og høyere brukerfrekvens. I tillegg vil innslaget av flexiscope, som har ca fire ganger så høy kapasitet som rigide scope, bidra til å dras gjennomsnittet opp.

I tillegg vet vi at det kan være et betydelig antall flexiscope som er utplassert uten at det er fanget opp på cysview.com.

Med andre ord, her kan det ligge betydelige overraskelser som kommer til syne først ved Q3 19 presentasjonen. Det er lite økning i brukerfrekvens som skal dra omsetningen over 30 mill NOK i Q3 19. Men markedet har tydeligvis liten tro på det. For dersom US kommer inn med en omsetning på 30 mill + og antall utplasserte scope er langt høyere enn det markedewt forventer, da tror jeg første bærerakett tennes 7 november. Og da kan 2020 komme til å bli et særdeles hyggelig år for oss PHO aksjonærer.
pafo
10.10.2019 kl 13:58 1359

Ja det er vel på tiden att de leverer litt og ikke bare lover. Og når de guiding om 15 mån så har de 1,2 % av det totale markedet.
Med den den takten kan muligens Schneider komme halvveis til SOC i sin levetid, men da må det ikke komme noe annet på
markedet som er like bra eller bedre..
focuss
10.10.2019 kl 14:08 1340

Pafo
Veksten vil øke. Det er den økningen vi venter på. YoY vekst på 50-60% skal økes. Hvilket kvartal vil vi se vekst av veksten? Det er spørsmålet.

Det er spørsmålet, og vi kan ikke utelukke at vi ser svaret allerede 7 nov. En ting er ihvertfall sikkert, at dersom svaret åpenbarer seg på Q3 19 presentasjonen, så skal man være raskt på labben for å få noen aksjer under kr 60 når børsen åpner den dagen. For i den grad Q3 bidrar til å fjerne usikkerheten rundt i hvilken grad BLC brer om seg i USA, så vil det være mange som sitter på gjerdet som ønsker å få med seg en opptur i PHO.

Jeg synes det er bedre å være nøktern optimist. Hva kursen er den og den dagen er det ingen som vet. Positive overraskelser er bedre enn å rive lista og bli skuffet.
Etter 2-3 kvartaler med raskt økende overskudd bør kursen ta av. Dvs til sommeren/høsten 2020
Hardly
10.10.2019 kl 15:28 1245

Tror du har rett i det scoop.
En svale gjør ingen sommer.
Tror nok vi i hvert fall må ha 2 kvartaler med økende overskudd før kursen virkelig tar av.
Computum
10.10.2019 kl 15:59 1199

Nå er håpet 60. Ifjor på disse tider var det mer snakk om 100 før jul. Det passerte året har kanskje ikke svart helt til LM's forventninger heller?

å spørs det da hva man legger i "å ta virkelig av." Pr i dag er PHO priset ut fra det faktum at mange stiller seg skeptisk til om PHO evner å få et gjennombrudd i det amerikanske markedet. Selskapets CEO er klinkende klar i sitt budskap, men markedet tar det ikke inn over seg. Kanskje ikke så rart at DS ønsker å sidenotere PHO på en amerikansk børs og på den måte gjøre selskapet mer tilgjengelig for amerikanske investorer.

Jeg mener at det skal lite til for at kursen skal løfte seg bort fra 50-tallet og opp mot 70-80 kroner. Jeg tror ikke markedasaktørene trneger å se flere kvartal med overskudd før de ser tegningen. En betydelig økning i utplassering av flexiscope samt en god økning i brukerfrekvensen på allerede utplasserte scope, så tror jeg vi får en opptur. Men jeg skal ikke være uenig i at det virkelig storee løftet neppe kommer før utover i 2020. Det er også i det året vi kan forvente den berømmelige ketchupeffekten.
Hardly
10.10.2019 kl 16:13 1165

Å virkelig å ta av mener jeg en dobling av kursen på ett kvartal.
At aksjen blir notert på en amerikansk børs er ingen garanti for at den gjør det så mye bedre.
Har WRL friskt i minne som også var notert på London børsen uten det hjalp noe særlig. Gikk rett i dass.
Redigert 10.10.2019 kl 16:39 Du må logge inn for å svare
bravi
10.10.2019 kl 16:17 1157

Hvorfor kan man ikke bare flytte målsnora 7-8 kvartaler frem med en gang til f.eks. Q3-Q4 2021, innen da må vel 15 mill. mannen DS ha fått til noe. Begynner å bli lei av å lese vås, det er en gjenganger i denne sektoren, trenger mere tid osv. TTT bla...bla...bla. Man kan få inntrykk av at DS begynte med blanke ark ettersom han trenger så mye tid for å vise at hans strategi virker. Det gjorde han ikke, han fikk brødskiva påsmurt etter alle kunstens regler. Hittil har han ikke vist at han kan levere, bare kommet med noen lovnader. Det kan egentlig hvem som helst gjøre med den lønna. Har ingen konsekvenser for han hvis han ikke får til dette, han får bare en saftig sluttpakke.

Begynner å bli lei av å lese vås jeg også, Bravi.
F.eks slik som "Har ingen konsekvenser for han hvis han ikke får til dette".

Han har sikkert lyst til å bli rik han også.
Han virker ikke akkurat som en tulling som driter i om han lykkes eller ikke.
Da hadde han ikke lagt lista på SoC
Redigert 10.10.2019 kl 16:23 Du må logge inn for å svare
Computum
10.10.2019 kl 16:38 1117

Rik er han vel allerede. Skal ikke så lang tid til med slik avlønning.
Bravi setter det litt på spissen, men jeg synes det er forfriskende med noen som er en motvekt til de som aldri synes å se en sky på himmelen. Spesielt når man er fra Bergen skulle man tro det ville være naturlig å se litt gråvær av og til?

PS Jeg prøver å ikke ha for store forventninger foran Q3. Men har det nok likevel. Presentasjonen bør begeistre markedet denne gangen. Ellers vet jeg ikke om jeg vil være med å flytte "horisonten" fram nok en gang.
Redigert 10.10.2019 kl 16:42 Du må logge inn for å svare
pafo
10.10.2019 kl 17:00 1081

Ja en overbetald CEO som ikke aner hvor man selger ett BLC scope til en urolog som er fornøyd med det utstyret han
har. Det ende han vet er att det tar lång tid og urologen syns 100.000 usd er dyrt, før det har noen fortalt han. Men han
har goden key og en pipeline. Så man kan vel seie att SOC så godt som er i boks. Åtminstete om man skall tru LM og
focusss. Men det har de påstått lenge uten att det har vist seg på noe sett.

Og Scoopy funderer fortfarende om minus i regnskapet, er tap eller investering, men skall de nå guiding så nytter det
ikke att flytte resultaten fremover. Og Bellete sin avgang tyder vel ikke på att salget vart meget stort.
Redigert 10.10.2019 kl 17:00 Du må logge inn for å svare
bravi
10.10.2019 kl 17:21 1046

focuss, den investering som foretas i Us er direkte løpende utgifter hele tiden, veldig lite engangskostnader. Er det riktig å kalle dette en investering. Det er ikke samme som f.eks å kjøpe et skip.

Det er ikke et være eller ikke-være om de når guidingen eller ikke. Guiding er guiding, that`s all.
Det viktigste er at de starter å tjene penger og at overskuddene stiger i et bra tempo.

Å spekulere i Belletes avgang er bare tull. Pafo hadde ikke tillit til B før han ble borte. Den dagen Schneider slutter er nok det en tragedie også, selv om han ikke har tillit til S så lenge han jobber for Pho.
Sagt på en annen måte, Pafo ser stummende mørke i strålende solskinn 😎

Jeg skal ærlig innrømme at jeg hadde tro på at ting ville skje raskere enn det de har gjort.
Når det er sagt, så aksepterer jeg ledelsen sin forklaring på at salgsprosessen er en langdryg sak som tar mellom 6-12 måneder og i enkelte tilfeller lengre. Jeg er også inneforstått med at KS har hatt problemer med en underleverandør samt at renseprosedyrene for flexiscope ikke var godkjent av FDA.

Samtidig så ser vi jo av de faktiske tall at det utplasseres like mange scope pr kvartal som det ble utplassert pr år i 2016 og 2017. Veksten i antall operative scope har doblet seg siden jan 2018 og veksten fortsetter. Ved Q3 blir det trolig rapportert om 200+ scope utplassert hvorav 7-8% vil være flexiscope. Den andelen vil vokse utover mot nyttår og inn i 2020. Dette er altså scope som har ca fire ghanger kapasiteten til et rigid scope.

Joda, ting har tatt noe lengre tid enn jeg så for meg høsten 2018, men veksten er intakt og det er all grunn til å tro at selskapet vil innfri guidingen for 2020 uten nevneverdige problemer.

Så spørs det hva som skal til før flere markedsaktører får øu\ynene opp for hva som er i ferd med å skje. Forhåpentligvis kan Q3 19 være et bidrag i så måte. Men jeg innser etterhvert at vi trolig må ta 2020 til hjelp for å få virkelig fart på sakene. Men at dette går veien, det tviler jeg ikke et millisekund på. Men TTT.
pafo
10.10.2019 kl 17:38 1027

Der tar du feil igjen Scoopy eg har sagt lenge att Bellete vart på vei ut, man skall levere resultater ikke bare love dem.
Og det blir nok Schneiders øde og om han ikke leverer snart. Og att man spekulerer i en avgang som skjer på dagen
er vel ganske naturligt. Det ligger sjelden positive nyheter bak sånt.

Nå er det vel en god stund siden du bravi avskiltet DS og mente at han ikke var rett mann for jobben. Vel, personlig synes jeg vi skal la mannen få ett år i stolen før vi begynner med den sedvanlige sutringen. Og dersom selskapet nå leverer 30+ mill NOK i omsetning i Q3, samt et betydelig antall flexiscope utplasseret og i tillegg en høyere brukerfrekvens på allerede utplasserte scope, lover du da å klappe igjen brødboksen for syting og klaging?
focuss
10.10.2019 kl 18:25 987

Bravi
Det er en investering i en infrastruktur og organisasjon som skal gi fremtidige inntekter. Så er det slik at pengene ikke aktiveres for senere avskrivninger men utgiftsføres direkte. Hadde vi aktivert kostnadene for senere avskrivninger så hadde vi hatt stort overskudd allerede. Vi har derfor mye fremførbart underskudd som vil redusere skattebelastningen senere når overskuddet kommer.
rockpus
10.10.2019 kl 20:19 896

Den endeløse skyttergravskrigen mot bravi og pafo fortsetter dag ut og dag inn. Det eneste som oppnås er å opprettholde det negative fokus på aksjen som disse to herrene ønsker..

Bravi,
Makan til «vås» du selv kommer med.
En investering er vel en up front kostnad som skal gi en fremtidig inntekts ervervelse. Mener du da at det å bygge opp en salgsorganisasjon i US er en ren «utgift» som ikke vil gi fremtidige inntekter, kun utgifter? Mener du da også at folk som bruker penger på en skikkelig utdannelse også kun er en utgift uten fremtidig inntekt, altså utgifter til utdannelse er unødvendig for å bli lege, økonom, arkitekt etc. Hva mener du pho skal «investere» i for å bli en suksess? Eller trenger de ikke bruke penger fordi kundene vil komme løpende av seg selv?

ja, det er standhaftige karer dette, og de klarer fint å etablere momenter av usikkerhet som faktiske sannheter. Aksjer i selskapet eier de etter sigende også, ett fascinerende skue i det minste :)

En dyktig investor tar jobben å etterprøve informasjonen som diskuteres. Regner med krem dela krem av dyktige investorer leser PHO-trådene på Hegnar for å tilegne seg informasjon :)
bravi
10.10.2019 kl 20:31 888

rockpus, tror ikke det er noen som ønsker noe negativt fokus på aksjen her. Du må ikke tro at noe av det som skrives her påvirker kursen, derfor ingen grunn til bekymring om det av og til kommer et innlegg som peker på noen av de svake sidene ved dette caset. Hvis det er noe positivt å melde kan selskapet gjøre det da, nå kunne de f.eks innformert om antall utplasserte skop i Q3, det koster dem ingenting å gjøre det. Ledelsen har i allefall godt betalt for det kan man si.