Betraktninger om PHO, Hansson og NAT


Mye aktivitet på forum i dag tilknyttet dagens presentasjon. Kort oppsummert kan man konkludere med at det ikke kom noen store overraskelser, god vekst i USA som naturligvis krever at selskapet brenner litt cash, noe skuffende at guidingen ikke ble oppdatert, men det kommer vel når q1 legges frem til våren. Alt i alt vil jeg påstå at markedet overreagerer kraftig, og jeg tror vi får se en pen rekyl i morgen. Må også le litt av hylekoret som alltid rakker ned på hovedaksjonær Hansson, som nylig har kjøpt NAT-aksjer for 3 mill. Det bør fjerne enhver tvil rundt Hanssons finansielle situasjon, og utelukker totalt at pho-aksjene er til salgs
SomSa
27.02.2019 kl 23:39 5471


larrylivingston
"Mye aktivitet på forum i dag tilknyttet dagens presentasjon. Kort oppsummert kan man konkludere med at det ikke kom noen store overraskelser"
Du har ikke lest nøye innleggene, når Daniel Schneider sier slev at guidingen var "setback" så nedgangen var ikke heller overreaksjon og aksjen kan fortsette å falle. Hør på dagens podcast fra tidslinje 12:30. ....

Guiding i 2017: (med denne guidingen falt aksjen kraftig, les de tidligere innleggene)
Omsetning innen 2020: USD 20 - USD 25 mil med refusjonsordning for 324,094 pasienter (TURBT) og overskudd innen 2H 2018
Guiding i 2019:
Omsetning innen 2020: USD 20 - USD 25 mil med refusjonsordning for 324,094 (TURBT) + 1,2 eller 1,4 mill (surveillance) pasienter og overskudd innen 2020

Dersom dette ikke var en overraskelse hva er en overraskelse? Personlig bryr jeg ikke meg om Hansson og andre, og håper på bedre guiden på slutten av 2019 eller begynnelsen av 2020, men jeg har redusert mine forventninger kraftig.


trigger1
28.02.2019 kl 07:33 5289

Selvfølgelig var det overraskende at guidingen ikke ble endret. Hvilke andre forhold lå til grunn for den massive nedgangen vi så i går? Og hvorfor er det grunnlag for å ha forhåpninger om endret guiding ifm q1? Schneider ga ingen signaler om dette under presentasjonen. Synes forøvrig at hans fremtreden var skuffende. Han viste en helt annen og mer offensiv holdning under presentasjonen på DnB-konfernasen før jul - ref you tube-videoen som ble lagt ut i etterkant.

Som trådstarter så ser heller ikke jeg de store overraskelsene i resultatet. De gjentok guiding gitt tidligere!!!
Kun hylekoret her inne som har trodd/håpet på noen annet og de har kanskje blitt skuffet.
Retningen for selskapet er klar, store forbedringer og stor økning i USA hvor markedet er enormt for deres produkter og godkjenninger som har falt på plass fra bla. 1.1.2019.
Likevel ikke enig med de som sier at småsparerne selger når omsetningen er 30 mill + og vanlig omsetning er i intevallet 3- 8 mill.
Merlin
06.10.2019 kl 23:53 4722

https://www.dn.no/shipping/herbjorn-hansson/nordic-american-tankers/tankmarkedet/herbjorn-hanssons-rederi-har-doblet-verdien-pa-noen-fa-uker/2-1-683805

Dns journalist, som bare kom til folkeskolens første klasse, der de ikke hadde lært prosentregning, hadde flg. strålende uttalelse i artikkelen:

"Den eksplosive rateoppgangen har gitt full fyr i NAT-kursen. Fredag steg aksjen 20 prosent til 2,79 dollar på New York-børsen, etter at den hadde steget hver eneste dag i forrige uke. Det er bare en måned siden aksjen nådde et historisk bunnivå på 1,71 dollar, og aksjen er dermed mer en doblet på en måned."

1,08/1,71 = 63%, godt under en dobling.

Derimot ikke en analyse om hva det er som skal ha gitt et bedret fraktmønster, utenom boikott av kinesere. Tvert i mot vet vi at bileksport går ned, råvareforbruket går ned, salg av stål faller osv. Hva er så grunnlaget for den fantastiske oppgangen?

Det kan selvfølgelig være at kornhøsten i USA skal eksporteres, og andre høstede landbruksprodukter skal fraktes. Men dette er høyst forbigående frakter. I så fall er disse ratene nede igjen i løpet av kort tid. NAT-kursen sluttet for øvrig ikke høyere enn den lå på i mai. Og det er nå 13 år siden kursen var i 59. Det er fortsatt en del å gå på for Hansson. På den annen side er dette selvfølgelig ikke negativt for Photocure om det varer, slik at HS-restene kan kjøpe seg opp igjen i Pho.
Redigert 07.10.2019 kl 00:08 Du må logge inn for å svare

NAT er i skrivende stund opp nye 15% ikveld til USD 3,55, eller + 100% siste måned.
Ser virkelig ut som markedet har snudd i fordel far og sønn Hansson.

Aksjen er foreløpig omsatt for 360 millioner ikveld.

Noen som vet hvor mange aksjer de besitter i NAT?
Redigert 08.10.2019 kl 20:30 Du må logge inn for å svare
focuss
09.10.2019 kl 00:13 4267

Om AH pløyer noe av gevinsten inn i PHO vil ikke være særlig overraskende. Nå er det imidlertid ingen grunn til å legge det til grunn for investering i PHO. Det er mer en nok argumenter fra før.
focuss
09.10.2019 kl 00:30 4218

PHO er i posisjon til å levere Standard of Care i en av USA`s mest kostbare kreftbehandlinger. Hvem trenger egentlig å vite mer? PHO er den aksjen på OSE med størst oppside og minst risiko.Om folk trenger tid på å forstå dette bekymrer meg ikke det minste. Når folk slipper tak i logikk i aksjemarkedet , da er de på veg mot dårlig avkastning. Stemning skifter, logikk er ikke lett å feie av banen
focuss
09.10.2019 kl 00:38 4185

Kan PHO bli mindre verdt enn mange tusen per aksje? Jeg bare spør for jeg ser ikke hvordan det skal unngåes. Men selvfølgelig mottagelig for hjelp.

Verdivurderingen og fremtidig potensiale er nok helt avhengig av øynene som ser og i hvilken grad vedkommende med disse øynene har satt seg inn i caset PHO og stemningen rundt BLC i USA. Når aksjkursen surrer rundt kr 50,- ove en periode på flere måneder, så vil det store flertall vurdere utspill om kurspotensiale på flere tusen som useriøst.

Du har selv satt opp regnestykke over hva en 20% markedsandel tilsvarer i kurspotensiale. At en del her på HO forstår dette som at du kommer med et kursmål, må vi nesten forstå ut fra deres intellektuelle nivå. Men det sier seg selv at dersom BLCC oppnår 20% markedsandel, så vil det nødvendigvis ha enorm betydning for PHO sin aksjekurs.

Når mange ikke tar et kurspotensiale på kr 1900,- ved 20% markedsandel seriøst, så følger det at de samme personene ikke har tro på at BLCC skal bli SoC. Kanskje ikke så overraskende når flere av disse personene anser DS som en lystløgner og således ikke tar man mål om å gjøre BLCC til SoC innen blærekreftbehandling. Men at enkelte på nåværende tidspunkt ikke tror på et slikt scenario, det gjør ikke sannsynligheten for at det skjer mindre.

Og dersom BLCC oppnår å bli SoC, så mener jeg at vi må kunne forvente en markedsandel på anslagsvis 40-60% som realistisk. Jeg tør ikke nevne hvilke aksjekurs vi da vil kunne oppnå, men at kurspotensialet ved status SoC vil ligge betydelig over det duhar angitt ved 20% markedsandel, skulle være innlysende.

Men jeg forventer ikke skeptikeren her på HO skal bifalle slike kurspotensiale. Men jeg kunne godt tenke meg at disse kunne sette opp sitt regnestykke over kurspotensiale ved henholdsvis 20% markedsandel og ved eventuelt status SoC. For jeg erkjenner at regnestykkene kan få ulikt svar avhengig av hvilke faktorer man benytter for kostnader, marginer PR produkt, PE osv. Og her må man nesten akseptere at man i en vurdering av fremtiden vil bruke forskjellige faktorer.

Uansett, det er ikke noe i tilfellet PHO som har gjort meg mindre optimistisk. En optimisme jeg regner med får påfyll ved presentasjon av Q3 resultatene. Et greit springbrett inn mot det spennende år 2020.
Haltopen
09.10.2019 kl 08:34 3975

Du ser ikke hvordan Pho skal unngå å bli verdt mindre enn mange tusen per aksje? Pho er verdt 52 kr/aksjen.


Haltopen
Enhver som kan lese vet at dagens aksjekurs ligger på 50-tallet.
"Skal bli" peker mot fremtiden. Focuss sitt utsag må sees i lys av at han ikke kan se hvordan BLC skal unngå å bli SoC i det amerikanske blærekreftmarkedet. Vi snakker her om en teknologi som pr dags dato overgår alt annet kjent innenfor blærekreftbehandling. En teknologi som har full støtte fra AUA og fra pasientorganisasjoner og som jeg, basert på utplasseringstakten av scope, tør påstå er på full fart inn i amerikanske sykehus. Det utplasseres nå like mange cope pr kvartal som det ble utplassert pr år i 2016 og 2017. Og fortsatt har vi kun rapporten fra ett kvartal der flexiscopene har vært fullt ut tilgjengelige. Rapporten fra det andre kommer 7 nov d.å.

Jeg skjønner at mange fortsatt er skeptiske og klamrer seg til et håp om at PHO skal skuffe. Dem om det. Jeg er rimelig sikker på at vi gjennom 2020 vil få langt flere optimister og at skeptikerne må bite i det sure eplet. Vel, jeg forventer ikke at de skal innrømme at de har tatt feil, men at de skygger banen og finner seg andre offer.
Haltopen
09.10.2019 kl 09:22 3882

Jeg skjønner godt hva Focuss mener. Det jeg dog prøver å belyse er at man hopper bukk over dagens situasjon og overskuelig fremtid og så sier "potensialet er 1900 kr/aksje. Alle som ikke ser det er idioter!"

Når skal Pho ta 20% markedsandel? Når skal Cysview bli SoC? Når bikker kursen 1000 kr? Hva skal til for at Pho faktisk tar 20% markedsandel? Er dagens strategi sterk nok til å bli SoC i USA? Noe annet som må til? etc etc.

Utålmodighet er normalt å anse som en positiv egenskap. Men i tilfellet PHO så bør man ikke glemme at BLCC teknologien nå er i ferd med å penetrere et av verdens mest lukrative markeder innen helsetjenester. Samtidig som markedets enorme størrelse gir potensiale til en tilsvarende enorm inntjeneing, så er det en møysommelig og langdryg prosess å få et endelig gjennombrudd. Å bli markedsledende eller SoC i dette markedet er slett ikke npoe som skjer over natten, ei heller i løpet av uker eller måneder. Vi må regne med at det å oppnå en markedsandel som rettferdiggjør å bli ansette som SoC kan ta flere år. Men det er da også dem som evner å utvise en tålmodighet til å bli med på dette maratonløpet, som til syvende og sist vil kunne ha håp om å se aksjekursen nå sitt potensiale. Men det er ingen garati for at så skjer. Det er mange faktorer som kan legge kjelker i veien som gjør at potensialet ikke innfris.

Men jeg synes du skal gi PHO et par tre år og deretter komme tilbake for å få fasit og hvilke potensiale selskapet evnet å oppnå. Men en ting er sikkert; selskapet har aldri hatt bedre rammebetingelser for å innfri enn det selskapet nå har. Og enn så lenge peker alle piler i positiv retning.
focuss
09.10.2019 kl 09:47 3862

Haltopen
Skal USA fortsette å sende 1 av 4 blærekreft pasienter hjem fra sykehus med uoppdaget og ubehandlet kreft eller skal BLCC bli SoC?
Hvor lenge skal USA fortsette med dette når det er helt unødvendig og de sparer penger på at BLCC bli SoC?.
Hvor lenge skal pasientene finne seg i det?

Ja, å unngå kurs på 1.900,- ser ut til å være et overhengende problem. Her er det bedre å være føre var.
Hva med at det til neste generalforsamling foreslås å endre vedtektene, slik at en paragraf
lyder omtrent slik: Når aksjens børskurs passerer kr 1.000,- så skal selskapets styre straks
fremme forslag om at aksjen splittes 1:10. En slik endring av vedtektene vil riktignok kreve 2/3 flertall,
men det går nok bra. Ut fra den kursutvikling selskapet har hatt siste tjue år, synes problemstillingen
som Focus så forutseende påpeker, overhengende. Jeg vil derfor oppfordre han om å be styret i Pho
om å fremme forslag om ovennevnte vedtektsendring allerede til kommende generalforsamling.
focuss
09.10.2019 kl 09:59 3825

Pasientene må leve med oppfølging livet ut. Blærekreft utgjør en betydelig del av deres bevissthet. Jungeltelegrafen går. En dag endrer jungeltelegrafen sitt volum fra visking til et brøl. Nok er nok. De har nå dannet verdensomspennende interesseorganisasjon etter å ha blitt stemoderlig behandlet sammenliknet med andre kreftpasienter i årevis. BLCC spiser seg sakte innover i markedet. Hastigheten endres hele tiden.
Redigert 09.10.2019 kl 10:01 Du må logge inn for å svare
focuss
09.10.2019 kl 10:05 3801

MW
Jeg anser selvfølgelig forslaget ditt som helt seriøst, men alt til sin tid.
focuss
09.10.2019 kl 10:12 3767

Haltoppen
Du spør
Når skal PHO ta 20% markedsandel i USA? Svar: Når de selger Cysview for 3 milliarder i året.
Hva skal til for at de tar 20% markedsandel? Svar: At de holder fast på sin målsetning om å bli SoC.
Er dagens strategi sterk nok? Svar: Ja.

MW
Du er tydeligvis en av dem som verken har lest børsmeldingen som kom ut 28 NOV 2013 eller taktskifter som har inntruffet etter at nye og permanente refusjonsordninger kom på plass henholdsvis 1 Jan 18 og 1 Jan 19. Dere vil tydeligvis ikke se det før dere ser den avleder seg på bunnlinjen. Greit nok det, for det er ikke mitt problem.
focuss
09.10.2019 kl 10:22 3735

Haltopen
En viktig del av strategien er å bli inkludert i guidlines. Det er de, både nasjonalt og lokalt
En annen viktig del er å bli innvilget refusjon. Det har de fått. Ikke bare det men den er permanent for at medicare vil vise de mener alvor.
Den tredje er bevisstgjøring av pasienter. Det gjør de særlig gjennom BCAN, Bladder Cancer Advocacy Assosiation, som har gjort pasientundersøkelser som viser at de som har fått behandlingen vil gjøre det igjen og de vil anbefale det til andre.
focuss
09.10.2019 kl 10:26 3709

Pasientene engasjerer seg og starter pengeinnsamling for at deres lokale sykehus skal få teknologien.
Computum
09.10.2019 kl 10:28 3695

Her drømmes det igjen, ser jeg. Hyggelig det. Den som sitter nærmest til å vurdere PHO's framtid er CEO Schneider. Om han "så" det som focuss eller Londonmannen drømmer om ville han nok hatt næringsvett nok til å kjøpe seg opp til minst samme aksjebeholdning som hans forgjenger Hestdal hadde.
Men nei, han gjorde et pliktkjøp ved ansettelse og sitter med langt færre aksjer enn flere av forumdeltakerne her, inkl. undertegnede.
Schneider kjenner sektoren og aksjemarkedet godt. Men han er tilbakeholden med å satse for mye av egen kapital i PHO aksjer.
kreinh
09.10.2019 kl 10:28 3691

Frank Endre Stave er en som gjør store penger på aksjekjøp. En kanskje litt anonym bjellesau, men definitivt en bjellesau. Inn på Topp 20 på aksjonæroversikten til Photocure.
Redigert 09.10.2019 kl 11:02 Du må logge inn for å svare
focuss
09.10.2019 kl 10:31 3685

MW
Det virker som du tror PHO er i en situasjon nå som de har vært i i mange år. Du er ikke alene, du er der som stort sett hele markedet er. Det er derfor PHO verdsettes så lavt. Kommer det til å vare? Les deg opp og døm selv.
focuss
09.10.2019 kl 10:37 3662

Computum
Det ville vel vært dumt av Schneider å legge lista på SoC dersom han ikke hadde tro på det selv. Schneider skal nok få sin del av verdiskapningen. Det bekymrer meg ikke det minste.

Unnskyld meg, men et kurspotensiale er en beregning basert på markedets størrelse, marginen på produktet som selges og antagelse om at teknologien blir SoC. Det er ingen drøm men et potensiale gitt at flere forutsetninger slår til.

Det er såvidt meg bekjent heller ingen drøm at BLCC kan vise til de resultatene som den i realiteten kan. Dette er basert på vitenskapelige data hentet inn fra virkelige pasienter. Så må man gjerne påstå at det er en drøm at amerikanske blærekreftpasienter skal slutte å spille russisk rulett med egne liv. Det gjenstår å se, men jeg er slett ikke fremmed for tanken at det skjer. Hva med deg Computum? Du hadde valgt WLC dersom du kjente til forskjellen på WLC og BLC? Vel, jeg tror nok at du, stilt ovenfor en reell situasjon ville valgt det som ga deg størst odds for å overleve. Vi har alle en meget sterk overlevelsesvilje.
Computum
09.10.2019 kl 10:47 3619

Er det noen som følger med på hva Einarsson sier for tiden? Hans lovende selskaper har den siste tiden kommet helt i skyggen, ihvertfall på børsen. Se på NANO som bare faller videre mot bunnen. Det var jo selve flaggskipet i porteføljen til Radforsk. Da kursen sto i over 100 var kursmålene dristige. Det var også det eneste radforsk selskapet som meglerbransjen interesserte seg for.
Computum
09.10.2019 kl 10:53 3592

"Du hadde valgt WLC dersom du kjente til forskjellen på WLC og BLC?"

Hverken jeg eller mine nærmeste har aldri blitt stillt overfor slike muligheter for valg ved sykehusbehandling. Man stoler stort sett på at man får den beste behandlingen som er tilgjengelig på det sykehuset man er. Man er bokstavelig talt "pasient" (betyr tålmodig på engelsk)
Fevang
09.10.2019 kl 10:58 3577

Har du stavet herr Skave feil? Kanskje Skave skal staves Stave???

Ellers savner jeg også innsidekjøp. Markedet har i alle fall lave forventninger til q3. Skuffer de så går vel aksjen til kr 40. Jaja - jeg beholder dem lell.
kreinh
09.10.2019 kl 11:03 3562

Feilen er rettet.. Takk for tilbakemelding.
kreinh
09.10.2019 kl 11:07 3551

Dupp til 50,70. Noen som har kastet seg ut for å satse på shipping aksjer?
Hayen
09.10.2019 kl 11:13 3538

Innsidekjøp?
Når mener du det bør gjøres?
Nå?

Jeg mener tvert om at innsidekjøp f. Eks idag ville vært et dårlig signal. Det vil være et sikkert tegn på at PHO ikke overrasker positivt på q3.
Videre mener jeg det er mange detaljer rundt milepæler/utbetalinger for Cevira som markedet ikke kjenner, men som innsidere i prinsippet er i besittelse av. Det i seg selv gjør det vanskelig for innsidere å kjøpe.
Pho bør komme med mer info om tidsskjema/milepæler for Cevira.
Det kan nevnes at jeg har vært i dialog med selskapet om dette.

Lave forventninger til q3 er bare bra.
Det er lenge siden jeg har gledet meg så mye til et kvartalsresultat som denne gangen.
thepower
09.10.2019 kl 11:26 3512

Dont get your Hope's up for Q3. There is nothing that tells me that it will be anything other than a confirmation that they are on track. No big deal
Hayen
09.10.2019 kl 11:34 3490

Jeg har gått ganske dypt inn i tall og trender siste dager.
Fornøyd med det jeg har funnet.

7 november får vi svaret
focuss
09.10.2019 kl 11:38 3480

Computum
Uten Cysview så overser legene 20 til 40 % av kreften som da forblir ubehandlet. Denne konklusjonen ble trukket som en del av fase 3 studiet. Er denne konklusjonen sikker? Vel med p-verdi på 0,0001 så blir det ikke sikrere. Det er altså 0,1 promille kjangs for at konklusjonen er feil. Derfor har Cysview FDA sin beste anbefaling, AUA sin sterkeste anbefaling, Medicare innvilger refusjon og pasientenes er entusiastiske. Og Einarsson utbryter: Brukes ikke Cysview så risikerer sykehuset å bli saksøkt. Siden Cysview ikke kan sies å være SoC foreløpig så mener jeg en mer presis uttalelse fra Einarsson ville vært: Dersom Cysview ikke brukes og pasientene ikke informeres om risikoen de tar ved at Cysview ikke benyttes så risikerer sykehus/urolog søksmål fra pasient eller pårørende.
Redigert 09.10.2019 kl 11:41 Du må logge inn for å svare
focuss
09.10.2019 kl 11:50 3429

Hayen
Vi er heldige som har deg her som går dypt inn i tallene. Jeg venter på at den deriverte til salgskurven skal skifte gir og konvergere mot 1. Skjer neppe ved Q3, men i kvartalene deretter mener jeg vi skal være på vakt for ketchup effekten. Sannsynligheten for at ketchup effekten kommer til syne vil øke for hvert eneste kvartal fremover.
pafo
09.10.2019 kl 12:03 3395

Ja nu har jo Hexvix vart i Europa i over 10 år med eksagt samme behandlingsresultater som de nu har i USA.
Det begynte bra men stagnerte snart, så behandlingen i seg selv er tydlingen ikke god nok før att alle skall
kaste seg over den. Den har i alle tider vart sterkt rekommendert av myndigheterne i de ulike lænderne.
Det har heller ikke hjelpt, og ikke skyll på Ibsen de har nok informert om BLC og dess resultater.

Og i USA koster det astronomiske summer att få solgt ett scope, trots alle rekommendasjoner og refusjoner.
Vilket neppe er ett teingn på att Urologer står i kø før att skaffe BLC/BLFC. Det er vel bare ett fåtall med focuss og LM
og lystløgner Schneider i spissen som klarer att få det till att SOC er rundt hjørnet.. Og vår venn Bellete som var den
den ende med litt erfarenhet av att selge scope. Fikk eller ville ikke vare med att ta PHO til SOC. Og det har jo
våre kjempestrutser sikkert en forklaring på.

Men som vanligt så flytter mange forventningerne frem i tid, men nær er tiden inne før SOC. Muligens vet COY det.
Det er sikkert derfor han er ansatt.

Og eg trur vel att OLympus som er 3,5 ganger så stort som Karl Storz vil ha ett ord med i laget. Om BLC mot
førmodan skulle bli populært.. De slipper nok ikke sin markedsledelse frivilligt.
focuss
09.10.2019 kl 12:16 3378

Pafo
Alle skjønner du vil ha billige aksjer med baissingen din. Det er greit nok men å demonstrere hver eneste dag at du ikke har skjønt hva dette dreier seg om, burde du spart deg selv for.