PHO - Ting tyder på at listen strategisk er lagt for lavt..


Schneider har med sin meget forsiktige guiding med stor sannsynlighet lagt lista lavere enn lavt.
Dette for å kunne slå guidingen solid og dermed få kursen opp fra lavere nivåer kvartal for kvartal.
Noen få av de som følger med forstår at denne `foreløpige guidingen` er langt under hva som kan forventes i virkeligheten.

Dette kan jeg si fordi Flexiscopene ble lansert i Mai 2018, og allerede halvannen måned etter lanseringen hadde man utplassert 2 stk. Flexiscope.
I Q3 hadde nådde utplasseringen av Flexiscope 6 stk.

I Q4 ble det utplassert kun 2 Flexiscope p g a tekniske problemer som er løst for en uke siden, men det hadde fortsatt bare gått et halvt år siden lanseringen av Flexiscope.

Derfor kan det ikke ta 6-12 måneder i snitt å få utplassert et Flexiscope som det ble guidet i går, men muligens at det i de verste tilfellene kan ta så lang tid (og da kan de forsvare denne uttalelsen).

De Flexiscopene som hittil er utplassert er gjort på rekordtid, og betydelig kortere tid enn guidingen på 6-12 måneder.

I Q4 fikk 18 nye klinikker utplassert sine første Rigide scope, og minst et av disse var til en av de 25 viktigste klinikkene.
Det er nå utplassert Rigide scope i minst 21 av de 25 viktigste klinikkene, og disse skal ha flexier nå som de tekniske problemene er løst sammmen med de 137 andre klinikkene som har fått utplassert sine Rigide scope tidligere.

Tog dere `an..??