Folketallsutviklingen i Norge.

Veien
02.03.2019 kl 17:01 591

https://www.nettavisen.no/nyheter/her-er-norges-storste-vekstkommuner---vi-nar-50000-innbyggere-for-2030/3423597625.html

Her omtales utviklingen for hele 2018. Ser man imidlertid på Q4-2018, er tallene enda mer skremmende.
Dog er endringstallene ofte ganske marginale på toppen av bestående tall. Men trenden og mønsteret trer frem.

Nå bør tiltak gjøres som påser at tiltak skjer i samsvar med ønskede mål og planlagt infrastrukturutbygging.

Det er neppe hverken ønskelig eller klokt å la så mye av veksten skje i Akershus og Oslo. Vi får for eksempel
Intercity byer. La det legges opp til at en del vekst istedenfor å havne i Akershus og Oslo, havner i Intercitybyene.
Og det gjelder å lage smarte stasjoner i Intercitybyene, helst underjordiske. Så viktige arealer blir frigjort, og
barrierer kan forsvinne. Samt at traseer blir kortere, raskere og bedre.

Ellers er det gledelig å se at airportcities som Tromsø og Ålesund er på vei oppover. Dette er konstruktivt for
Norge som helhet. Og for eksempel Troms og Finnmark er i pluss. Viktig for Norge som helhet.
Redigert 02.03.2019 kl 17:06 Du må logge inn for å svare

Den som har laget det kartet der bør sette seg på skolebenken i faget geografi.
MD12
02.03.2019 kl 19:45 531

Litt vanskelig å ta artikkelen seriøst med det kartet øverst...haha :p

Folkeveksten for landet, var svært liten i Q4.
Skikkelig hjernevask fra Nettavisen.
Odi.1
02.03.2019 kl 22:55 457


tror ikke dere skal se så mye på slike prognoser, det eneste en kan med selvsyn se , er at de ( myndighetene ) har mistet totalt kontrollen....