Helge lesning om Elkem


Elkem er et verdensledende selskap innenfor silisiumrelaterte avanserte materialer. Selskapet leverer hele produksjonsprosessen fra
kvarts til silisium og nedstrøms silikonspesialiteter.
Elkem driver produksjon over hele verden og har nylig anskaffet fabrikker i Paraguay, India og Kina. Selskapet er markedsledende
globalt og har store markedsandeler i de største salgsområdene for silisiumsprodukter. De er også sterkt posisjonert i fremtredende
markeder som India og Sør-Amerika, med respektivt 41% og 20% markedsandel.
Selskapet er preget av handelskrigen og spesielt USAs tariff på import av kinesiske varer. Denne tariffen og usikkerheten rundt
konflikten er en av de største driverne for kursen.Elkem er posisjonert til å produsere hele verdikjeden til konkurransedyktige priser.
Med produksjonsanlegg over hele verden er Elkem nær kundene. Spesielt i fremvoksende økonomier er de posisjonert til å gripe større
markedsandeler og vokse sammen med markedet.
I India har de allerede 41% markedsandel etter oppkjøp, og dette er en av
økonomiene som spås til å vokse mest i fremtiden.
I verdens største marked, Kina, har de 10% markedsandel som er det største av noen
enkel aktør.
Ved å videre spesialisere produksjonen vil Elkem knytte enda bedre kundeforhold, samt levere høyere og mer stabile EBITDA%.
Usikkerhet i markedet, spesielt på grunn av handelskrigen mellom USA og Kina skaper usikkerhet i markedet. Den direkte tariffen mot
import av kinesiske varer kan straffe Elkems lønnsomhet.
Svingninger i silisiumspriser har en direkte påvirkining på Elkems bunnlinje.
Flere av de nye markedssegmentene til Elkem, som organ produksjon og silisiumsbatterier er ennå noen år unna. Teknologiske fremskritt
kreves for å kunne starte salg i disse segmentene.Ved denne analysen har vi tatt reserverte forutsetninger for vekst. Selskapet har hatt svært
rask vekst de siste årene og vi ser for oss at dette avtar noe. De er forventet å vokse noe
raskere enn silisiumsetterspørselen som vokser på rundt 6%.
Ved de operasjonelle kostnadene ser vi for oss at de forholder seg noe likt, mens EBITDA%
øker på grunn av videre spesialisering innenfor produktkategoriene silikon materiler. Dette
gjør at Elkem kan ta stabilt høyere priser på de spesialiserte produktene og da være mindre
utsatt for endringer i silisiumsprisen.
Selskapet har en policy på å reinvestere 90% av D&A, derfor blir CAPEX noe konstant og
vokser i takt med avskrivninger.I analysen ser vi at vår forutsetning for vekst har et stort utslag på hvilke aksjepris vi oppnår. En terminal growth på 2% er å forvente
da vi ikke kan se for oss at selskapet vokser saktere enn verdensøkonomien. Dette er mye på grunn av måten silikonsetterspørselen
øker, som er tett knyttet til et lands GDP vekst.
I vår analyse har vi brukt en WACC på 8%, som er middels høyt. Vi anser det som forsvarlig da selskapet har sterke likvide midler,
god betalingskapasitet og lav belåning for øyeblikket.
----------------------------------------------------------------------------
Vi tror fortsatt at 2019 og 2020 vil bli sterke år for Elkem, sett bort fra mulighetene for en global resesjon som vi mener er den største risikoen. Basert på våre estimater for inntjening pr aksje i 2019 på 4,6 kroner, handles Elkem med en P/E på 5,4x. Gitt aksjens sterke balanse, samt sin sterke globale posisjon innenfor nisjen, er Elkem etter vår mening underpriset.
--------------------------------------------------------------------
Jeg tror Q1 kan bli litt lavere en forventet.
Pa Kinesisk nyttår.
Svaret på 2019 får vi nok ikke før i Q2 da et mere normalt kvartal.
Vi kan nok forvente at framtidige utbetalinger for selskapet vi har investert i vil ligge på nok 2,6 og over.
Mitt kursmål er 52 nok og forvente utbytte er 5% i årene framover.
karlman
02.03.2019 kl 18:07 1613

@Barbro
Hvor kommer denne analysen fra?

Flott analyse, hvem har skrevet den?
MD12
02.03.2019 kl 19:41 1485

Takk for fin info. Har kjøpt en del aksjer i Elkem og følger med på dine tips og råd fremover.
canarias
03.03.2019 kl 12:03 1239

Glimrende Barbro.
BMW_E30
03.03.2019 kl 19:35 1083

Flott Barbro!
Dine og Hammers sine innlegg er grunn nok for at eg laga meg en brukerkonto inpå her. Fortsett å oppdatere elkem aksjonærene !
edvin5
03.03.2019 kl 20:50 970

Takk til Barbro og Hammers for svært gode innlegg. Dere gjør at jeg har lastet kraftig opp i Elkem siste tide. Det jeg føler mest uro for nå er utviklingen i Huawai-saken samt at børsklimaet skal surne. På sikt blir Elkem en fantastisk aksje å sitte med.

Flott info! Føles godt å være godt lastet med snitt på litt under 28 kr.