IS-brudene viktigere enn alvorlig syke nordmenn

Urquel9
03.03.2019 kl 14:19 243

Det er lettere å få norske myndigheter til å bruke millioner av kroner på støtte til IS-bruder og deres barn, enn det er for alvorlig syke nordmenn å få relevant behandling.

Det er valg til høsten. Godt valg!
nekkejk
03.03.2019 kl 15:14 231

Hvilke IS-bruder er det som får million-støtte?

Det er vel ingen IS-bruder som får millionstøtte, men la oss se regningen etter at de har anket x antall ganger og sonet x antall år i norsk fengsel for krigsforbrytelser så er det ikke sikkert det stopper med 7-sifferet beløp.
Urquel9
03.03.2019 kl 16:04 207

Til nå er det ikke brukt kroner på dette, men signalene fra Erna, PK-medias brede dekning av saken og NGO'ers promotering av støtte for repatriering av disse skjøgene, uroer meg sterkt. Regningen som norske skattebetalere må ta, blir ikke liten.