IS-brudene viktigere enn alvorlig syke nordmenn

Urquel9
03.03.2019 kl 14:19 235

Det er lettere å få norske myndigheter til å bruke millioner av kroner på støtte til IS-bruder og deres barn, enn det er for alvorlig syke nordmenn å få relevant behandling.

Det er valg til høsten. Godt valg!
Urquel9
03.03.2019 kl 16:04 199

Til nå er det ikke brukt kroner på dette, men signalene fra Erna, PK-medias brede dekning av saken og NGO'ers promotering av støtte for repatriering av disse skjøgene, uroer meg sterkt. Regningen som norske skattebetalere må ta, blir ikke liten.

Det er vel ingen IS-bruder som får millionstøtte, men la oss se regningen etter at de har anket x antall ganger og sonet x antall år i norsk fengsel for krigsforbrytelser så er det ikke sikkert det stopper med 7-sifferet beløp.
nekkejk
03.03.2019 kl 15:14 223

Hvilke IS-bruder er det som får million-støtte?