Oslo børs - Golden cross og OHS opp mot 963


Den 21.12.2018 startet jeg tråden om at bunnen i olje prisen var her:
https://forum.hegnar.no/thread/18049/view

Den 10.1.2019 startet jeg tråden om OHS formasjon opp til 900:
https://forum.hegnar.no/thread/19368/view

Den 3.3.2019 starter jeg en ny tråd om at børsen skal opp mot 963. Børsen kommer til å møte enorm motstand på 944-946 området, der ATH på børsen er. Men fundamentene i Norge er sterke nok til å dra oss videre oppover.
Oslo børs har allerede utløst et sterkt kjøpssignal opp til 900. Ved et brudd opp igjennom 878 på høyt volum, utløses enda en OHS formasjon med potensiale opp til 963. Vi holder også på å få et golden cross på Oslo børs, så lenge børsen holder seg over 830. Golden cross sammen med OHS (Omvendt Hode Skulder) formasjon er det ultimate kjøpssignalet på en hovedindeks

Stoplos på 830

Kurs i OSEBX (Oslo Børs Benchmark Index) på Oslo Børs
Siste Endring Endr% Kjøper Selger Åpning Høy Lav Forrige Volum Verdi Handler
866.56 1.28 0.15% - - 865.28 870.93 865.36 865.28 3 379 428 371 4 061 557 225
Redigert 03.03.2019 kl 22:44 Du må logge inn for å svare
Frodon
04.03.2019 kl 22:46 1524

Kan dette være grunnene til at de sterke kjøpssignalene synes i chartene nå?

«I dag kom nyheten om at handelkonflikten mellom USA og Kina kan være historie ved månedsskiftet mars-april«.

«Blant hedgefondene (aktivistfond) ser optimismen rundt oljeprisen ut til å være tiltakende. Ifølge Reuters skal «smart money» ha økt sin net long-posisjon (spekulasjon om oljeprisoppgang) med hele 15.887 kontrakter til 291.336 i perioden 19. - 26. februar.

Noe av oppgangen fra lavt 50-tall i oljeprisen som vi så rundt årsskiftet har nettopp kommet på grunn av inndekning av short-posisjoner fra denne typen aktører. Stemningsskiftet kan være et tegn på at sentimentet har snudd».

https://www.hegnar.no/Nyheter/Boers-finans/2019/03/Hedgefondene-oeker-long-posisjonene-i-oljeprisen
Redigert 04.03.2019 kl 22:47 Du må logge inn for å svare
Frodon
05.03.2019 kl 07:51 1414

«I en fersk oppdatering av DNB-forvalternes markedssyn som har fått tittelen «Bjørnen sover, bjørnen sover» trekker selskapet frem flere grunner til at usikkerheten i verdensøkonomien har avtatt de siste månedene.

Stort potensial for børsfest

Ifølge Hjertø var det i hovedsak fire ting som tynget markedet i tiden før jul:

• Frykt for avtagende vekst i Kina
• Trusselen om tilspissing i handelskrigen mellom USA og Kina
• Usikkerhet knyttet til brexit
• Frykt knyttet til sentralbankenes varslede renteøkninger.

– På alle disse områdene har vi sett positiv utvikling de siste månedene. Det har blant annet kommet nyheter om at USA vil utsette innføringen av økte toller på en rekke kinesiske varer, og det forhandles for å finne andre løsninger på handelskonflikten, sier Hjertø.

Hun påpeker at særlig europeiske aksjer ser ut til å ha blitt rammet av trusselen om handelskrig. At disse nå har begynt å hente igjen noe av det tapte er ifølge Hjertø et tegn på at frykten for handelskrig er i ferd med å avta.

– Men når vi måler stemningen i markedet, ser vi at det fortsatt er en forsiktig optimisme som råder. Mange sitter fortsatt på gjerdet, og det er dermed ikke så mye av oppgangen som er tatt ut. Børsoppgangen de siste månedene er i hovedsak en opphenting av fallet før jul, så det er fortsatt et godt potensial for ytterligere oppgang, sier Hjertø

Kina tråkker på gassen

DNB har ekstra stor tro på positiv børsutvikling i fremvoksende økonomier.

– Dette er blant regionene som gjorde det svakest i fjor så prisingen av selskapene fremstår nå som lav. I tillegg gjør som regel fremvoksende markeder det bedre enn snittet sent i globale oppgangssykluser, sier Hjertø.

For å holde liv i den økonomiske veksten i Kina har kinesiske myndigheter de siste månedene økt stimulansene til markedet, blant annet ved å øke tilgangen på lån for lokale myndigheter, bedrifter og husholdninger»

Jeg tenker følgende :
Først så skal jeg se at xi nusser Trump på kinnet og begge ærklærer handelskonflikten færdig.
Begge vedtar nulltoll.
Deretter kjøper jeg på børsen.

Nu ser det mer ut som Trump skal sette toll på strategiske metaller. Først ut er titanium.
Frodon
19.03.2019 kl 21:40 1161

Da har jeg svingt litt frem og tilbake på oppgang og nedgang siste tiden, og bommet både her og der, men nå er i hvert fall et etablert brudd kommet opp på børsen. Indeksen har etablert seg over den meget viktige 200 dagers glid snitt og så lenge indeksen er over 200 dagers glid snitt, er det bare å holde på aksjene. Veien opp til 948 til 963 ser mest sannsynlig ut igjen. Fullt mulig børsen går opp til 900, så ned for å teste støtten på 200 dagers glid snitt på 878, før den stiger videre opp.

Kurs i OSEBX (Oslo Børs Benchmark Index) på Oslo Børs
Siste Endring Endr% Kjøper Selger Åpning Høy Lav Forrige Volum Verdi Handler
890.03 4.35 0.49% - - 885.68 893.65 885.67 885.68 3 593 913 637 3 828 100 468
Frodon
20.03.2019 kl 20:07 1048

Hvis det kommer en handelsavtale mellom USA og Kina nå, kan det bli gøy på børsen mot sommeren ;)

Federal Reserve holder renten i ro, og avblåser også de planlagte rentehevingene i 2019.

"Sentralbankens plan for renten fremover inneholder heller ingen flere rentehevinger i 2019"

"Det signaliseres samtidig en renteheving i 2020"

"I tillegg gis det en oppdatering om sentralbankens salg av verdipapirer.

Tidligere ble det kjøpt store mengder verdipapirer for å stimulere økonomien, men sentralbanken har reversert denne politikken slik at beholdningen av verdipapirer krymper.

Nå sier Federal Reserve at denne salgsprosessen vil bremses fra mai, før salgene stopper helt ved utgangen av september"

https://e24.no/makro-og-politikk/rentemoete-den-amerikanske-sentralbank-fed/usas-sentralbank-avblaaser-rentehevinger/24586147

Redigert 20.03.2019 kl 20:07 Du må logge inn for å svare
Magasaki
20.03.2019 kl 20:14 1036

FED slapp ut alle duene i dag og skal ikke heve noen rente på aldri så lenge. Handelsavtale kommer, men jeg lurer på om den er noe på overtid og siden den er vrien blir den litt utsatt. Uansett kommer den nok før sommeren.

OSE har nå ganske sterk støtte rundt 874-875. Så lenge den holder er det opp.

Har fått en ny tanke i hodet med rentene.

Sett at Fed ikke har spillerom til å heve renten, men kun å holde den uendret som beste alternativ, sett med tanke på at arbeidsmarkedet strammer seg til der.
Jeg tenkte så videre at USA da ber sine økonomiske allierte om å heve rentene sine slik at disse valutaene styrker seg mot dollar, og således stimulere til økt import fra unaiten.
Frodon
05.04.2019 kl 22:22 629

Da har Oslo børs brutt opp igjennom 200 dagers glid snitt for 2. gang på under 1 måned. Volumet på oppgangen har vært lavt, så det er ikke mye tyngde i oppgangen. Hvis indeksen skal klare å holde seg over 200 dagers glid snitt, må Oslo børs bryte opp igjennom 890 og helst 900 på høyt volum. Hvis indeksen ikke klarer dette nå, er det god støtte på 860-870 området. Det må kanskje en handelsavtale mellom USA og Kina til for at investorene skal bli villige til å dra børsen opp til 944 og kanskje helt til det magiske 1000, før børsen starter nedturen?

Kurs i OSEBX (Oslo Børs Benchmark Index) på Oslo Børs
Siste Endring Endr% Kjøper Selger Åpning Høy Lav Forrige Volum Verdi Handler
884.79 4.93 0.56% - - 879.86 885.77 879.23 879.86 3 208 795 058 3 459 228 955